Februári imaéjszaka

„Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. És meghallgattatott istenfélelméért.” Zsidók 5,7

Drága Gyülekezet!

Az ima éjszaka közeledtével szeretnélek benneteket bátorítani. Jézusról szól ez az ige. Így imádkozott Ő éjszakákon át, kereszthalálához közeledve bűneink miatt.  „Könyörgésekkel, esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között.” Most rajtunk a sor, hogy kövessük példáját, hálát adva az imádság lehetőségéért, azért az új és élő útért, amit az Atya szívéhez nyitott nekünk. Éljünk a lehetőséggel, amíg lehet!

  • 18:00-19:30 Nagy Guszti és Molnár Ferenc csoportja
  • 19:30-21:00 Somogyi Tihamér és az Idősek csoportja
  • 21:00-22:30 Vetési Kornél és Oláh Zoltán csoportja
  • 22:30-24:00 Varjú Lajos és Pálfi Sándor csoportja
  • 00:00-01:30 Ulman Sándor és Harcosok Klubja csoport
  • 01:30-03:00 Papp Géza és Ficsór Ervin csoportja
  • 03:00-04:30 Vörös Norbi és Ifjúsági csoport
  • 04:30-06:00 Gula Flórián és Balog Előd csoportja

Mint látjátok a mostani imaéjszakánkban az estére és éjszakára szorítkoztunk. Ezért két-két csoport lett beosztva egy-egy időszakra. Szeretettel várunk!

„Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket.” Jeremiás 29,12

Mike Sámuel