Vertikális gyülekezet

James McDonald könyvének vázlatos bemutatása

„Ó, bárcsak szétszakítanád az egeket, és leszállnál, hogy megrendüljenek Előtted a hegyek!" Ézsaiás 64,1

Hawai történet – találkozás a világmindenség Urának dicsőségével – amikor körülölel az Ő dicsősége és örömmel tölt el kicsinységem tudata – alapjaimban rázott meg és változtatta meg életemet

 • Isten végtelen és leírhatatlan dicsőség, aki hozzáférhetetlen fényességben lakik én pedig pont az ellentéte vagyok.

Egy valódi találkozás az élő Istennel mindent megváltoztat: elsősorban Ő nagy lesz, másodsorban én a helyemre kerülök, egómmal, bűneimmel, terheimmel

Ez kellene történjen a gyülekezetben sőt ennél is több, mert nem csupán a Teremtő dicsőségével találkozunk, hanem magával Istennel, amit csak a gyülekezet kínálhat fel!

Mindezek felismerése ellenére ez az ami leginkább hiányzik heti rendszerességgel istentiszteleteinkről:

 • Az elveszettek nem találtatnak meg mivel Isten dicsősége nem nyilvánvaló
 • A gyermekek eltévednek mivel a gyülekezet szánalmasan kiszámítható, szégyenletesen szórakoztató, alig mutatva rá egy hiteles Istenre
 • A házasságok összeomlanak mivel a szívünkben levő arrogancia és cinizmus nincs hetente megsemmisítve a mindenható Isten jelenlététől, melyben minden hiúságunk szétmállik

A gyülekezet sohasem lehet olyan hely, hogy Istent a Vele való találkozás rovására „szolgáljuk”

Ugyanarra a megtapasztalásra van szükségünk hetente a gyülekezeteinkben, amit a Hawai vulkán tetején tapasztaltam azon  hajnalon

Nem  tudunk szellemileg túlélni anélkül, hogy testületileg ne kapcsolódnánk, szívünkkel, lelkünkkel, elménkkel és erőnkkel, Ahhoz aki minket teremtett

Az emberek kétség​beesettek

 • Az öngyilkosságok magas aránya
 • Valaki képes repülőn több ezer kilométert utazni, hogy bűneit megvallva közösségre találjon
 • A keresztyének hajlamosak elbújni saját kultúrájuk mögé, ahelyett hogy átitatnák az Evangéliummal azt a kultúrát amiben élnek
 • Lecseréltük a dicsőséges Evangéliumot személyes preferenciákra

Evangélium hirdetésünk is oda jutott, hogy szeretnénk megnyerni az embereket saját hitbeli meggyőződésünkre, vagy egy felekezet iránti elköteleződésre

A mi feladatunk, hogy az embereket Jézushoz hozzuk és Felé fordítsuk, hogy ez a találkozás mély és gyökeres változást hozzon életükbe minden héten

Az embereknek kétségbeejtő szükségük van Istenre, nem felszínes dózisokban, vagy eldobható pelenkák kényelemérzetében

Szükségünk van arra, hogy Isten megragadjon és megrázzon Aki arra teremtett, hogy nézzünk föl az Örökkévalóságra amely fölénk terül ebben a pillanatban

Lényünk legmélyén arra sóvárgunk, hogy az Örökkévalóság Istene beborítson minden héten, és teljes súlyával reánk nehezedjen.

Történik ez  a gyülekezetedben? Mikor volt utoljára az, hogy lenyűgözött Isten hatalma?

Az élet beteljesületlen vágyak végtelen köre

„Minden jó lesz, amikor eljön a nyári vakáció, amikor eljön a Karácsony és együtt lesz a család, amikor elkezdődik a kosárlabda idény, amikor lesz végre a egy autóm ami nem romlik el, amikor beteljesedett szexuális kapcsolatom lesz a házasságomban, amikor befejezem az egyetemet és elkezdem a munkát, amikor sikerül… amikor meglesz… amikor megvalósul… amikor” Az élet a hiány alkatrész keresésének végtelen köre

Előbb vagy utóbb mindünknek  el kell jutnunk a felismerésre, hogy semmi sem adhatja meg az amit az Istennel való Vertikális kapcsolat

A gyülekezet ennek felismerésében és megtapasztalásában  kellene segítsen 52 héten keresztül egy évben és minden évben az életük hátra levő részében

Semmi nem pótolhatja Isten hiányát, aki eljön, hogy találkozzon Gyülekezetével

Amikor Isten nem akar tovább menni népével a lázadásuk miatt Mózes egyetlen dologgal érvel amit minden gyülekezetnek meg kellene szívlelnie: „Mi másból tudnánk meg, hogy én és a te néped megnyertük jó indulatodat, ha nem abból, hogy velünk jössz? Ez különböztet meg engem és a te népedet minden más néptől a föld színén.” 2. Mózes 33,16

Isten nyilvánvaló jelenléte nélkül a gyülekezet egy szánalmas klub.

 • Járnál KFC-be ha már nem sült csirkét szolgálnának fel?
 • Mennél egy olyan moziba ahol sötét marad a vetítő vászon?
 • Állnál-e sorban benzinért, ha tudnád, hogy üres a töltő állomás?

Előbb vagy utóbb mindenki otthagyja azt a gyülekezetet ahol Isten nincs jelen és nem dolgozik egyértelműen

Semmi értelme nincs addig visszahozni az embereket  a gyülekezetbe amíg előbb Isten nem tér oda vissza

Ezt jelenti a Vertikális Gyülekezet!

 • Minden más: tradicionális gyülekezet, rituális gyülekezet, hiper emocionális gyülekezet, törvénykező gyülekezet, emberi szükségleteket betöltő gyülekezet… csupán horizontális pótléka a Vertikális Gyülekezetnek, ahol Isten leszáll, jelenléte mindannyiunkat megráz  és radikálisan megváltoztat

A probléma, hogy nem lehet imitálni és produkálni Isten dicsőségét

Nem lehet manipulálni, hogy ott és akkor jelenjen meg, amikor mi akarjuk

Egyedül Isten Maga hozhatja el dicsőségét a gyülekezetbe, és amikor ezt megteszi a közösségek felébrednek, az életek megváltoznak, és Jézusnak ismerete hatalmas hullámként végig hömpölyög az emberi szívek partjain…

A Gyülekezetnek minden vasárnap egy ilyen hatalmas hullámnak kellene lennie, és ezért jövünk össze

Meg kell szabadulnunk a gondolattól, hogy a gyülekezet közösség, misszió, evangélizációs eszköz, bibliatanulmányozási hely…

A gyülekezetben csakis akkor valósulhat meg mindez hatalmasan, ha Isten jelen van

A Vertikális Gyülekezet egy olyan nap felé mutat, ahol Isten az Aki keres és mi vagyunk a megtaláltak, ahol Isten nyilvánvalóan jelen van és ez megváltoztat mindent

Ha szeretnél úgy ébredni: „Dicsőség Istennek, hogy ismét vasárnap reggel van”

Ha szeretnél úgy menni az imaházba, hogy a szíved hevesebben ver…

Akkor edd meg és emészd  a könyvben található bibliai igazságokat

Csatlakozz hozzám abban az imában, amit Mózestől vettem át: „mutasd meg nekem dicsőségedet!”

Tedd a vertikális mozgást első helyre

Néha kicsi beállítások vezetnek nagy változásokhoz a végén

Egy gyógyszer felfedezése életek millióit menti meg

Egy vasúti váltó átállítása a kontinens másik végére küldi a hatalmas szerelvényt

Az a kicsi beállítás ami hatalmas változást hozhat, a döntés hogy előbb fölfelé nézünk minden gyülekezettel kapcsolatos kérdésben

Istennel élő és szoros kapcsolatban szeretnénk lenni és ebben szeretnénk másoknak is segíteni

Az emberek mélységesen elégedetlenek a gyülekezeteikben található, harcok, frusztrációk, konfliktusok miatt és éheznek arra, hogy valami többért jöjjenek gyülekezetbe, mint kötelességtudat.

Ha ez nem változik, az élő gyülekezet utáni keresés előbb utóbb reggeli sétává, később pedig, vasárnap reggeli megnyújtott alvássá válik

A legkitartóbb és optimistább tagok is beismerik, hogy távol állunk attól, amire Jézus gondolt: „felépítem az egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta.” Hol van ez az egyház? Amely megrázza poklot, átitatja a kultúrát amelyben él, és felemeli Krisztust.

Ahol a kicsinyes nézeteltérések, az önző vágyak makacs védése, megsemmisülnek Isten dicsőségének jelenlététől

„Isten nem visszafojtható, és nem szorítható bele egy  vasárnapi tiszteletteljes és kellemes értekezésbe. Mintha Istent be lehetne rakni egy játék dobozba. Nem! Megismerjük Őt amikor nagysága, leírhatatlan  csodálata és félelme, levegőbe röpíti és felrobbantja mindazokat a dobozokat amikbe próbáltuk Őt belerakni.”

Amikor egy gyülekezet elindul a Vertikális felé, a kicsi beállítások azok  amelyek nagy megújuláshoz vezetnek.

Egy olyan építkezési területre érsz  ahova nem lehet belépni védős sisak nélkül, amikor minden döntés mögött egyetlen cél van: Isten tisztelete és megdicsőítése

Amikor ezt helyesen tesszük Isten Maga jön el és Ő épít

Az összetört felegyenesedik, a betegség meggyógyul, az elveszettek megtaláltatnak, a családok meggyógyulnak amikor heti rendszerességgel magával Istennel találkoznak – aki összetéveszthetetlen állandója a Vertikális Gyülekezetnek

A bűneset egyik következménye, hogy szeretnénk mindent a mi emberi szintünkre lehozni

Fölfelé tekinteni a legkevésbé természetes dolog a számunkra

Próbáld ki és meglátod mennyivel könnyebb lefelé vagy körbe nézni mint fölfelé

Földön élünk – síkvidéki emberek vagyunk. Szakemberei lettünk annak, hogy a Vertikálist horizontálisra cseréljük, ez a könyv pedig ezt a perspektívát szeretné megváltoztatni

Egy​ könyv a gyülekezeti tagoknak

Nem számít, hogy „ketten vagy hárman vannak az Én Nevemben” vagy többezres tömegben mindent elsöprő imádatban, vagy üldözötten a világ valamelyik elfelejtett  sarkában, ha Vertikális, akkor igazi gyülekezet. Ha viszont nem képviselik valóságosan Istent, akkor jogunk se lenne arra, hogy gyülekezetnek nevezzük.

A te gyülekezeted Istenközpontú?

Isten kegyelméből olyan gyülekezetbe járhatok ezrekkel együtt, akik alig várják, sietnek és tolonganak, hogy minél előbb ülhessenek, mert tudják, hogy Istennel fognak találkozni, és az Ő jelenlétének csodálatos és maradandó hatása lesz az életükre

Az a vágyam, hogy ezt te is átéld, hogy számolgasd a napokat, mikor ismét együtt lehetsz testvéreiddel, hogy izzadjon a tenyered és hevesebben verje a szíved, mert tudod, hogy Isten várja, hogy találkozzon veled és azokkal, akiket legjobban szeretsz ezen a világon

Az a vágyam, hogy ha kell sírj, ha kell nevess,  vagy örömödben kiálts és szabadon térdelj le

Mindennél jobban vágyom arra, hogy a  gyülekezetben: lelked és szellemed táplálva legyen, elméd kitáguljon Isten nagyságától, akaratod legyen meggyőzve, szíved pedig összekapcsolódva másokkal  teljesen felbátorodjon

Ez történik minden héten egy Vertikális Gyülekezetben és ha nem inkább belehalunk, imádkozunk böjtölünk, de mindent megteszünk a problémák rendezésére, hogy újból télhessük Isten jelenlétét

Egy könyv a gyülekezet v​ezetőinek

Az én generációm gyülekezetinek nagy része azon dolgozott sokat, hogy tegyen valamit a Jerry vagy Sherri tipusú emberekért akik nem szeretik a gyülekezetet. Önzőek voltak már elválasztásuk óta és a döntés, hogy valami olyat adjunk nekik amely bármely önsegélyezési könyvben megtalálható oda vezetett, hogy lemondtunk Arról akinek a tiszteletére és Akinek a nevében össze kellene jöjjön a gyülekezet

Ezeknek az embereknek arra van szükségük, hogy Isten jelenlétének csodálatában és jelenlétének megnyilvánulásában végleg megszabaduljanak saját maguktól

Isten sosem vágyott arra, hogy a partvonalról figyelje, amit kitartóan valami lenyűgözőt próbálunk feltalálni az evangélium hirdetésére, ortodoxiánk megvédésére

Isten Az Aki a legfontosabb minden kérdésben

Nem ítéllek meg és azt sem állítom, hogy különb lennék mint te.

Nem gondolom, hogy ez a könyv „modell” lenne, csupán egy felhívás arra, hogy össze sem hasonlítható az „Istenért dolgozó” típusú horizontális gyülekezet az „Istennel találkozó”gyülekezettel

Ha a könyv során, valamelyik pillanatban úgy éreznéd, hogy a hangnemem azé az emberé aki két kőtáblával ereszkedik alá a hegyről, akkor célt tévesztettem.

Nem kell választanod az „embereket tápláló” vagy az „embereket evangélizáló” gyülekezet között, Isten erővel teli közbelépése mindkettőt meg fogja adni, de még ennél is többet.

Úgy gondolom, hogy legtöbben egy hibás ekkléziológia miatt adják fel a gyülekezetek vezetését. A hiba nem a gyülekezet meghatározásában van, hanem a gyülekezet létezésének az okában motivációjában van és abban ,hogy mi kellene ott történjen.

Amikor a gyülekezetben az történik, aminek mindig is igazából kellett volna történnie, és ami egyedül a gyülekezetben történhet meg, az a „valami” mindent meg fog változtatni – mert „az” ISTEN

Éppen ezért ne rejtsük dugjuk el a Díszvendéget és Házigazdát

A könyv felépítése 4+4 jejezet

CsatolmányMéret
Fájl vertikalis_gyulekezet.pptx88.25 KB