Köszöntünk a gyülekezetünk honlapján!

Hírek

istentisztelet
2012.07.03.

Az ember Jézustól az Isten fiáig

Igék: Mk 1,1-11; Mk 15,15-39

Az alkalmon készült hangfelvétel a 2011. éves gyűjtemény részeként elérhető, érdeklődés esetén kérjük lépjen kapcsolatba velünk!
Köszönjük
KBGY Technik
Email: kbgy.technik [at] freemail.hu
 

istentisztelet
2012.07.03.

Ki Jézus?

Ige: Jn 1,1-18

Az alkalmon készült hangfelvétel a 2011. éves gyűjtemény részeként elérhető, érdeklődés esetén kérjük lépjen kapcsolatba velünk!
Köszönjük
KBGY Technik
Email: kbgy.technik [at] freemail.hu
 

istentisztelet
2012.07.03.

Bevezetés a négy evangéliumhoz.

Jn 1,43-51:

Másnap Jézus Galileába akart indulni. Ekkor találkozott Fülöppel, és így szólt hozzá: "Kövess engem!"

Fülöp pedig Bétsaidából származott, András és Péter városából.

Fülöp találkozott Nátánaéllel, és így szólt hozzá: "Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a próféták is írtak: Jézust, a József fiát, aki Názáretből származik."

"Származhat-e valami jó Názáretből?" - kérdezte tőle Nátánaél. Fülöp így válaszolt: "Jöjj, és lásd meg!"

istentisztelet
2012.07.02.

Amikor böjtölünk…

Ige Lk 4,1-14; Róm 12,1-2; Gal 5,24-26; Neh 1,1-5; 2Krón 20,3-4; Ezsd 8,22-23; Eszt 4,16-17; 1Sám 7,2-6; Dán 10,2-3; Dán 10,10-1226

Lk 4,1-14:

istentisztelet
2012.07.02.

Kezd Jézussal az új évet!

Ige

Mt 7, 24-27:

istentisztelet
2012.07.02.

Szilveszter

Ige

Zsid 10, 19-39:

Mivel pedig, atyámfiai, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által,

azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által;

és mivel nagy papunk van az Isten háza felett:

járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől,

istentisztelet
2012.07.02.

Karácsony

Ige: 1Jn 3,4-9

 

istentisztelet
2012.07.02.

Karácsony

Ige: Jn 14,18-24

 

istentisztelet
2012.07.02.

Gyermekek karácsonya

Ige: Lk 2,1-20

 

istentisztelet, koncert, dicsöités
2012.07.02.

Karácsonyi koncert és igehirdetés

Ige: Mt 1,18-25

 

istentisztelet
2012.07.02.

A böjt

Alapigék: Ám 8,11; Mt 6,16; Róm 13,11.

Idézetek:

"Van egy kérdésem hozzád. Ha egy éjszaka, Isten titkos angyala bemenne a lakásodba és összegyűjtene minden létező Bibliát onnan (minden Bibliát) és minden ahhoz kapcsolódó irodalmat, akkor a kérdés a következő: másnap reggel észrevennéd? Hiányozna?"

"Amilyen mértékű az éhségünk, olyan mértékű lesz a megelégítettségünk. Amilyen mértékű a szomjúságunk Isten iránt, olyan mértékű lesz a vele való betöltekezettségünk."

"A böjtnek mindig lelki, szellemi célja kell legyen!"

istentisztelet
2012.07.02.

Idősek adventje

Igék: Lk 2,22-38; Róm 8,22-25; Fil 3,12-14

istentisztelet
2012.07.02.

Evangéliumi életgyakorlat

Igék: Kol 3,1-8; Apcsel 7,54-60; 1Pt 1,14-16; 1Pt 1,18-19

Krisztusban elrejtett élet

istentisztelet, konferencia, ifjúság
2012.07.02.

Ifjúsági vezetőképző konferencia 6.rész Konfliktuskezelés

Alapigék: Mt 5,9; Ef 2,14-22; Jak 4,1-12.

istentisztelet
2012.07.02.

Házasság keresztény módon

Igék: Kol 3,1-4; Kol 3,18-21

Keresztény család

istentisztelet
2012.07.02.

Alapigék: 2Móz 10,7-11; Ezsd 8,21-23; 1Sám 30,1-19; Zsid 2,11

Harcban  a családért

istentisztelet
2012.07.02.

Istennek tetszően végezd a munkád

Hitünk és a munka

Alapige: Kol 3,22 - Kol 4,6

 

istentisztelet
2012.07.02.

Mi van a halál után?

A halál és a feltámadás között.

istentisztelet
2012.07.02.

Szeretet-szolgálat, Úrvacsora

Ige: Mt 6,1-18

 

istentisztelet
2012.07.02.

Jöjjön el a Te országod

Igék: Mt 6,7; Jel 3,20

 

Oldalak