Köszöntünk a gyülekezetünk honlapján!

Hírek

istentisztelet
2012.05.10.

Nagypénteki istentisztelet

Igék: Ef 3,14-19; Lk 22,39 23,49; Jel 5,1-14

istentisztelet
2012.05.10.

Nincs Húsvét Nagypéntek nélkül és nincs Nagypéntek Húsvét nélkül

Ige: 1Kor 15,1-11

istentisztelet
2012.05.10.

Reménység fesztivál felkészítő 1.

alagsori tanfolyam a Reménység fesztivál előtt

istentisztelet
2012.05.10.

Tamás és a hit

Ige: Jn 20,24-29

 

istentisztelet
2012.05.10.

Reménység fesztivál felkészítő 2.

alagsori tanfolyam a Reménység fesztivál előtt

istentisztelet
2012.05.10.

Vasárnap van, de jön a hétfő - Isten teszteli hitünket

Prof. dr. Stephen J. Bramer (Dallas Theological Seminary [DTS], Department Chair and Professor of Bible Exposition, USA) előadása

"Vasárnap van, de jön a hétfő". Alapige: 2Mózes 15:1-2,15,22 ["Today is Sunday, but comes Monday - God tests our faith." Basic Word: Exodus 15:1-2,15,22].

istentisztelet
2012.05.10.

Reménység fesztivál felkészítő 3.

alagsori tanfolyam a Reménység fesztivál előtt

Alapigék: 1Pt 3,15; Kol 4,6.

istentisztelet
2012.05.10.

Család az Isten ölelésében; Gyermekbemutatás

Ige: Mk 10,13-16

 

istentisztelet
2012.05.10.

Reménység fesztivál felkészítő 4.

alagsori tanfolyam a Reménység fesztivál előtt

Igék: Róm 3,23; Róm 6,23; Jel 3,20; Jn 1,41-42; 1Thessz 2,6-8; 1Thessz 3,10; 1Thessz 3,2; 2Kor 2,9; 1Pt 5,8; Kol 2,6-7.

istentisztelet
2012.05.10.

Apologia sorozat: Mágia és okkultizmus

Az "apologiai délután"; vetített anyag: Apológiai Kutatóközpont

Igék: 5Móz 30,15-20, 1Tim 4,1-2.

 

istentisztelet
2012.05.07.

Anyák napja, gyermekbemutatás

Igék: 1Sám 1,27-28; Gal 4,19-20

 

honlap
2012.05.01.

A gyülekezet eddigi honlapja - közel két éve üzemel. Most ismét aktuálissá vált az újratervezése. Ezzel kapcsolatos ötleteket, kéréseket szívesen veszek a nagy.gusztav [at] gmail.com címen.

bizonyságtétel
2012.01.08.

Kissé félve kezdek a bizonyságtételembe. Szeretném előre kiemelni, hogy két fogalmat nem akarok összemosni: a fogyókúra és a böjt fogalmát. Bár külsőre mindkettő az étkezés valamilyen korlátozását jelenti, de mégis egész másról van szó. Mert amíg a fogyókúra biológiai, testi célokat tűz ki, addig a böjt az Istennel való kapcsolat megújításának, megerősítésének egy eszköze.

bizonyságtétel
2011.09.06.

Részt vettem a Márk-kísérletben (-előadásban; - evangélium átadásában; -játékban; -darabban).

bizonyságtétel
2010.11.27.

Szeretet és ragaszkodás van a szívemben Jézus Krisztus felé, különösen azóta, amióta a súlyát megérzetem annak, hogy mit bocsátott meg nekem. Megismertem az Urat már több, mint egy évtizede és elfogadtam Őt megváltómnak, azonban egy bűn, eltávolodás, majd a megbocsátás kegyelme új alapokra helyezte a kapcsolatom Ővele.

bizonyságtétel
2009.09.24.

„Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet." (Péld. 3,5-6)

Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ezt az Igét adta nekem az óvodával kapcsolatban. 2005 márciusában kaptam először ezt a bátorítást, mikor ez az egész óvoda-ügy elindult. Azóta rengetegszer eszembe juttatta ezt a Szent Lélek, hogy nem kell aggódnom, „csak” Istenben kell bíznom. Ennek ellenére még mindig tanulom a leckét…

bizonyságtétel
2006.10.12.

A minap egy szerény kivitelű, de annál gazdagabb tartalmú iromány került a postaládánkba. Amolyan "szórólapként" dobták be, egyszerű volt, mégis kitűnt a többi közül.

bizonyságtétel
2004.11.26.

Legelőször arról szeretnék pár gondolatot írni, hogy hogyan jutottam (juthattam) ennek a sokatmondó szónak a közelébe, hogy „teológia”.

Megtérésem után nagyon sok minden a helyére került. Elhagytam bűnöket (Halleluja!) –ezt azóta is próbálom gyakorolni -, kezdetem felhagyni a felesleges álmaim kergetésével, kutatásaival, így azzal, hogy diplomát szerezzek. Természetesen nem a diploma ellen „hadakoztam”, hanem azzal a képzelettel, hogy attól boldogabb lesz az ember. Azóta tudom, hogy a szív sokkal magasabb rendű, mint az ész. (Ezt nem a biológiai ismereteimre alapozom.)

bizonyságtétel
2004.11.25.

Mikor a cikket írom, még az élmények kavarognak a fejemben. Nem tudom pontosan a jókívánságokat testvérekhez kötni, azonban három számomra fontos momentum, illetve idézet azonnal eszembe jut.

Nagyon jó volt hallani Mike Sámueltől, hogy az előző estén azért imádkozott, hogy a beiktatási alkalmon az Úr Jézus dicsőüljön meg. Az Úrról szóljon az a nap is. Mi is, én is erre vágyom, hogy imaházunk bármilyen alkalmat, összejövetelt tart, Urunk, aki hatalmas, de egyben végtelen szeretetű Istenünk, áradjon ki ránk, formáljon bennünket az Ő hasonlatosságára.

bizonyságtétel
2004.11.24.

Tizenöt évvel ezelőtt Isten elküldött hozzám egy fiatalasszonyt, és megüzente vele, hogy szeret. Akkor ezen nagyon elcsodálkoztam, azóta azonban sokszor megbizonyosodtam arról, hogy a tolmács pontosan adta át az Úr szavait.

Nem is erről akarok most szólni, hanem arról, hogy még mivel lepett meg engem akkor az ifjú hölgy. Igen, avval, hogy kérdésemre – hol laktok, hogyan éltek – azt felelte, megvan mindenünk, sőt, több is, mint amire szükségünk van. Ilyet – Magyarországon, a panaszkodás hazájában, főleg fiataloktól – még sose hallottam. Bevallom: azóta se túl sokszor.

Oldalak