Mike Sámuel

Szolgálat: 
lelkipásztor
Státusz: 
a Kecskeméti Baptista Gyülekezet tagja
Bemutatkozás: 

1971. február 17-én született Erdélyben a Szilágy megyei Oláhbaksán - szülei - Mike Béla és Ilyés Ilona négy gyermeke közül harmadikként. Édesapja ebben az időben a Szilágy Ballai Baptista Gyülekezet és másik nyolc gyülekezetből álló körzet lelkipásztora.

1976-ban édesapja elfogadja a Nagybányai Baptista Gyülekezet meghívását a lelkipásztori szolgálatra, így a család élete Nagybányán folytatódik. Ide kötődnek elemi, általános és középiskolai évei. A középiskola utolsó két évét román nyelven végzi, mivel éppen ekkor szüntetik meg a magyar tagozatot. Kötelességtudó gyermekként jár a gyülekezetbe, végzi feladatait.

A középiskolával párhuzamosan három évig ének szakon tanul a Nagybányai Népművészeti Iskolán.

1986-ban – 15 évesen - már van rálátása lelki életére és azt megszokásokból táplálkozónak, képmutatónak, hidegnek tartja. Az evangélium és egy közeli barátja radikális megtérése által meghívást kap a tudatos Krisztuskövető életre. Erre az életre való megtéréséről önmagát nem kímélve, különösen fiatalok előtt, meggyőzően vall.

1989-ben érettségizik, a szocialista képzés jellegzetessége, hogy az érettségi bizonyítvány mellé autóvillamosság szerelői és kamionsofőri képesítést is adnak. Osztályuk háromnegyedét pártutasításra a Zsil völgyébe küldik, mint később kiderül nem a szakmában, hanem a bányában akarnak nekik munkát adni. Mivel megtagadták a párt döntését, büntetésből semmilyen vállalat nem alkalmazhatja őt sem. Hosszas kilincselés és közbenjárás után felveszik, mint ládaszögelő szakképzetlen munkást, egy zöldség és gyümölcsforgalmazó vállalatnál, ahol mindössze négy hónapot dolgozik az 1989-es forradalom kitöréséig. 1990 februárjában sikerül elhelyezkedni a szakmában a helyi tömegközlekedési vállalatnál.

1990 őszén személyes csendességei és néhány ismerős bátorítása nyomán elhívást kap a lelkipásztori szolgálatra. 1990-1995 között lelkipásztori szakon elvégzi tanulmányait a Budapesti Baptista Teológián.

1995 őszén házasságot köt a debreceni születésű Dobos Laurával, két gyermekük születik Flóra (13 éves) és Botond (10 éves). A teológia elvégzése után öt évig a Nagyváradi „Betlehem” Baptista Gyülekezet, majd másik öt évig a Kolozsvári Baptista Gyülekezet lelkipásztoraként szolgál. Ez utóbbi helyen egy felekezetközi egyetemi és főiskolai keresztyén diákmozgalom bontakozik ki, ami 20 főről 200 főre növekszik.

2004-ben meghívják a Kecskeméti Baptista Gyülekezethez, melyet örömmel elfogad és Isten kegyelmének tartja, hogy nyolc éve ennek a közösségnek lehet lelkipásztora. Korunk lelki állapotáról, eltévelyedésünkről különös erővel szól az ökomenikus imaheteken. A világban megmutatkozó fő teológiai áramlatokkal megegyezően a jelenkor betegségének, lopakodó ateizmusnak, a hit elszívásának tartja a bűn és pokol tagadását. Saját belső világának alázattal történő feltárása, önmagában való mélyre hatolása segíti hallgatóságát saját lelkének rezdüléseit tudatosítani és Istenhez tartozását erősíteni, a hit langyosságát felszámolni. Mindezt az erdélyi nép-nyelv fordulataival, humorával fűszerezve költői ihletettséggel teszi, talán nem is sejtve, hogy nekünk kecskemétieknek mennyi új ízt ad nyelvünk műveléséhez, élvezetéhez.

Forrás

Az evangélium üzenete hangzik istentiszteleteinken

Az elmúlt időszak istentiszteleteinek felvételei tekinthetők és hallgathatóak meg.

(A közvetítések a Youtube-on azonnal megtekinthetőek.
Itt, a honlapon kisebb-nagyobb késéssel jelennek meg.)

Cím Dátum Média
A kegyelem határai 2010.07.11. 09:00
Angol tanárok bizonyságtétele 2010.06.27. 17:00
Rúth története 2010.06.27. 09:00
Angoltanfolyam megnyitó 2010.06.20. 17:00
Bemerités - Angoltanárok bemutatkozása 2010.06.20. 09:00
Gyermekbemutatás 2010.06.13. 09:00
A Lélek ajándékai - Könyörületesség 2010.06.06. 17:00
István vértanú 2010.06.06. 09:00
A Lélek ajándékai - A vezetés ajándéka 2010.05.16. 17:00
Anániás és Szafíra 2010.05.16. 09:00
A Lélek ajándékai - A buzdítás ajándéka 2010.05.09. 17:00
Az első gyülekezet 2010.05.09. 09:00
A Lélek ajándékai - A gyámolítás ajándéka 2010.05.02. 17:00
Anyák napja 2010.05.02. 09:00
A Lélek ajándékai - A nyelveken szólás 2010.04.25. 17:00
Apostolok cselekedetei - bevezetés 2010.04.25. 09:00
Egy fiatalember, akit a hormonjai irányítanak 2010.04.18. 09:00
Dobner Illés koncert 2010.04.17. 18:00
A Lélek ajándékai - Csodatévő erők 2010.04.11. 17:00
A múlt sérelmeihez való viszonyunk 2010.04.11. 09:00
Húsvéti igehirdetés 2010.04.04. 17:00
Húsvéti igehirdetés, úrvacsora 2010.04.04. 09:00
Nagypéntek 2010.04.02. 16:00
Húsvétváró koncert 2010.03.28. 17:00
Virágvasárnap 2010.03.28. 09:00
Ökumenikus ifjusági istentisztelet 2010.03.27. 17:00
A lélek ajándékai - A gyógyítás ajándéka 2010.03.21. 17:00
Isten forgatókönyve és a mi mozgásterünk 2010.03.21. 09:00
A lélek ajándékai - A bölcsesség beszéde 2010.03.07. 17:00
Dávid - forradalmár vagy felkent? 2010.03.07. 09:00
Mária & István esküvője 2010.03.06. 16:00
A lélek ajándékai - A bölcsesség beszéde 2010.02.28. 17:00 audió
Saul féltékenysége 2010.02.28. 09:00
Evangélizációs koncert 2010.02.14. 17:00
Dávid és Góliát 2010.02.14. 09:00
Szolgálatunk, lelki ajándékok, a lélek gyümölcsei 2010.02.07. 17:00
Tanulságok három ember életéből 2010.02.07. 09:00
Szolgálat a lelki ajándékok alapján 2010.01.31. 17:00
Bemerítés 2010.01.31. 09:00
A házasságon belüli szexualitás 2010.01.17. 17:00
Kudarcaink oka 2010.01.17. 09:00
A házasság testi oldala 2010.01.10. 17:00
Meghalljuk ma Isten szavát? 2010.01.10. 09:00
Házasság, viszonyunk a testünkhöz 2010.01.03. 17:00 videó
Anna és gyermeke 2010.01.03. 09:00
Nyitott ajtó 2010.01.01. 17:00
Szilveszter 2009.12.31. 18:00
Álmaink, sikereink, kudarcaink - József élete 2009.12.27. 09:00 audió videó
Karácsony 2009.12.25. 17:00
Karácsony 2009.12.25. 09:00

Oldalak