Mike Sámuel

Szolgálat: 
lelkipásztor
Státusz: 
a Kecskeméti Baptista Gyülekezet tagja
Bemutatkozás: 

1971. február 17-én született Erdélyben a Szilágy megyei Oláhbaksán - szülei - Mike Béla és Ilyés Ilona négy gyermeke közül harmadikként. Édesapja ebben az időben a Szilágy Ballai Baptista Gyülekezet és másik nyolc gyülekezetből álló körzet lelkipásztora.

1976-ban édesapja elfogadja a Nagybányai Baptista Gyülekezet meghívását a lelkipásztori szolgálatra, így a család élete Nagybányán folytatódik. Ide kötődnek elemi, általános és középiskolai évei. A középiskola utolsó két évét román nyelven végzi, mivel éppen ekkor szüntetik meg a magyar tagozatot. Kötelességtudó gyermekként jár a gyülekezetbe, végzi feladatait.

A középiskolával párhuzamosan három évig ének szakon tanul a Nagybányai Népművészeti Iskolán.

1986-ban – 15 évesen - már van rálátása lelki életére és azt megszokásokból táplálkozónak, képmutatónak, hidegnek tartja. Az evangélium és egy közeli barátja radikális megtérése által meghívást kap a tudatos Krisztuskövető életre. Erre az életre való megtéréséről önmagát nem kímélve, különösen fiatalok előtt, meggyőzően vall.

1989-ben érettségizik, a szocialista képzés jellegzetessége, hogy az érettségi bizonyítvány mellé autóvillamosság szerelői és kamionsofőri képesítést is adnak. Osztályuk háromnegyedét pártutasításra a Zsil völgyébe küldik, mint később kiderül nem a szakmában, hanem a bányában akarnak nekik munkát adni. Mivel megtagadták a párt döntését, büntetésből semmilyen vállalat nem alkalmazhatja őt sem. Hosszas kilincselés és közbenjárás után felveszik, mint ládaszögelő szakképzetlen munkást, egy zöldség és gyümölcsforgalmazó vállalatnál, ahol mindössze négy hónapot dolgozik az 1989-es forradalom kitöréséig. 1990 februárjában sikerül elhelyezkedni a szakmában a helyi tömegközlekedési vállalatnál.

1990 őszén személyes csendességei és néhány ismerős bátorítása nyomán elhívást kap a lelkipásztori szolgálatra. 1990-1995 között lelkipásztori szakon elvégzi tanulmányait a Budapesti Baptista Teológián.

1995 őszén házasságot köt a debreceni születésű Dobos Laurával, két gyermekük születik Flóra (13 éves) és Botond (10 éves). A teológia elvégzése után öt évig a Nagyváradi „Betlehem” Baptista Gyülekezet, majd másik öt évig a Kolozsvári Baptista Gyülekezet lelkipásztoraként szolgál. Ez utóbbi helyen egy felekezetközi egyetemi és főiskolai keresztyén diákmozgalom bontakozik ki, ami 20 főről 200 főre növekszik.

2004-ben meghívják a Kecskeméti Baptista Gyülekezethez, melyet örömmel elfogad és Isten kegyelmének tartja, hogy nyolc éve ennek a közösségnek lehet lelkipásztora. Korunk lelki állapotáról, eltévelyedésünkről különös erővel szól az ökomenikus imaheteken. A világban megmutatkozó fő teológiai áramlatokkal megegyezően a jelenkor betegségének, lopakodó ateizmusnak, a hit elszívásának tartja a bűn és pokol tagadását. Saját belső világának alázattal történő feltárása, önmagában való mélyre hatolása segíti hallgatóságát saját lelkének rezdüléseit tudatosítani és Istenhez tartozását erősíteni, a hit langyosságát felszámolni. Mindezt az erdélyi nép-nyelv fordulataival, humorával fűszerezve költői ihletettséggel teszi, talán nem is sejtve, hogy nekünk kecskemétieknek mennyi új ízt ad nyelvünk műveléséhez, élvezetéhez.

Forrás

Az evangélium üzenete hangzik istentiszteleteinken

Az elmúlt időszak istentiszteleteinek felvételei tekinthetők és hallgathatóak meg.

(A közvetítések a Youtube-on azonnal megtekinthetőek.
Itt, a honlapon kisebb-nagyobb késéssel jelennek meg.)

Cím Dátum Média
Az ember Jézustól az Isten fiáig 2011.01.09. 17:00 audió
Ki Jézus? 2011.01.09. 09:00 audió
Kóstoló 2011.01.02. 17:00 audió
A Böjt 2011.01.02. 09:00 audió
Újév 2011.01.01. 17:00 audió
Szilveszter 2010.12.31. 19:00
Karácsony 2010.12.26. 17:00
Karácsony 2010.12.26. 09:00
Gyermekek karácsonya 2010.12.25. 10:00
Karácsonyi koncert 2010.12.19. 16:00
A Böjt 2010.12.19. 09:00 videó
Idősek adventje 2010.12.12. 17:00
Hogy imádkozzunk? 2010.12.12. 09:00
Szeretet-szolgálat, Úrvacsora 2010.12.05. 09:00
Adventi igehirdetés 2010.11.28. 17:00 videó
Hitünk és a munka 2010.11.21. 17:00 videó
Harcban a családért 2010.11.21. 09:00 videó
A Föld sója 2010.11.16. 09:00 videó
Világosság Sötétség 2010.11.15. 17:00 videó
Keresztény család 2010.11.14. 17:00
Ifjúsági vezető képző - Konfliktuskezelés 2010.11.14. 09:00 videó
Ifjúsági vezető képző 1. rész 2010.11.12. 09:00
Gyülekezeti kapcsolataink 2010.11.07. 17:00
Krisztusban elrejtett élet 2010.11.07. 09:00
Pál intelmei 2010.10.17. 17:00
Gyermekbemutatás, gyermeked hite 2010.10.17. 09:00 videó
Eszter & Péter esküvője 2010.10.16. 16:00
Szolgálat és szenvedés 2010.10.10. 19:00
Mit tett értünk Isten? 2010.10.10. 09:00
Növekedés Isten ismeretében 2010.10.03. 17:00
Összezavarodva és elbizonytalanodva 2010.10.03. 09:00
Ige, a maga helyén 2010.09.19. 17:00
Egy befejezetlen történet 2010.09.19. 09:00
Óvodai évnyitó: Nevelés, család, házasság 2010.09.12. 16:00
Pál hajótörést szenved 2010.09.12. 09:00
A kényszerpálya áldásai 2010.09.05. 17:00
Pál Jeruzsálembe készül 2010.09.05. 09:00 audió
Betti & Roland esküvője 2010.09.04. 16:00
Isten és az elveszettek 2010.08.29. 17:00
Magány 2010.08.29. 09:00 audió videó
Zsuzsanna & Bálint esküvője 2010.08.28. 16:00
Pál találkozása a gyülekezetvezetőkkel 2010.08.22. 17:00
Pál - túrista, vagy követ? 2010.08.22. 09:00
Pál Athénban 2010.08.08. 17:00
Pál a zsinagógákban 2010.08.08. 09:00
Timea & Gergely esküvője 2010.08.07. 16:00
Istenfélőből megváltott 2010.08.01. 17:00
Konfliktusok a gyülekezetben 2010.08.01. 09:00
A férfiak helye a gyülekezetben 2010.07.18. 09:00
Heródes és Péter 2010.07.11. 17:00

Oldalak