„…az egész nép egy emberként összegyűlt”

„Akkor az egész nép egy emberként összegyűlt a Vízi-kapu előtti téren, és azt mondták Ezsdrásnak, az írástudónak, hogy hozza elő Mózes törvénykönyvét, amelyet az ÚR adott Izráelnek… Ezsdrás az egész nép szeme láttára nyitotta föl a könyvet, mert az egész népnél magasabban volt. Amikor fölnyitotta, fölállt az egész nép. És amikor Ezsdrás áldotta az Urat, a nagy Istent, az egész nép fölemelt kezekkel mondta rá: Ámen! Ámen! Azután meghajoltak, és arccal a földre borultak az ÚR előtt.” Ezsdrás 8,1.5-6

Drága Gyülekezet!

Folytatódnak udvari istentiszteleteink. Nem túlozok, ha azt mondom Isten tenyerén hordja alkalmainkat. Holnapra enyhül a nagy meleg és kifejezetten üdítő időjárásunk lesz. a lelki felüdülést pedig fentről Tőle várjuk. Vajon Isten ma is érthetően és konkrétan szól az emberhez? Jöjj el és megtudod :-)

Mike Sámuel