Születés - újjászületés

Mindkettő nagy dolog egy család életében. Isten kegyelméből mi is részesültünk ezekből az eseményekből. Május 18-án édesapám bemerítkezett a kaposvári Békevár Baptista Gyülekezetben. Nagy öröm volt számunkra, hogy ő is döntött Jézus Krisztus mellett. Így már egész családom az Úré, együtt örvendezhetünk Benne.

Kilenc éve kezdődött. Akkor bíztam életemet Krisztusra. Ahogy éltem a fiatal hívő életét, egy ígéretet kaptam Apu, Anyu, húgom életére vonatkozóan. Egy ismert igén keresztül szólt hozzám Isten: "Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe." (Apcsel 16,31) A látható dolgok nem mutatták, hogy valami alakulna családtagjaimban, de hittem Istennek. Különösen Aput nem érdekelte Jézus. Igaz, sohasem bántott amiatt, hogy keresztyén lettem, de láttam rajta, hogy nem érti az egészet. Minden szavam, bizonyságtételem visszapattant róla, akár a falrahányt borsó. Elszomorító volt, de Isten ismét szólt hozzám: "Ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi." (Ézs. 55.10)

Teltek az évek. Harolddal összeházasodtunk, és együtt próbáltuk Istent megmutatni családomnak. Először Kata, a húgom tért meg fiatalon, 15 évesen. Azután Anyukám. Utána pár év szünet következett.

Közben Apukám daganatos beteg lett. Nagyon megijedtünk, és tovább imádkoztunk érte. Apu kórházba járt, műtétek, kezelések követték egymást. A kórházba mindig magával vitt egy Bibliát, ott olvasgatta. Kértük az Urat, hogy szóljon hozzá, hogy Apu megértse, amit Isten mond.

Az Úr még néhány évig puhította Apu szívét. Amikor az orvos megmondta Apunak, hogy gyógyult, változás állt be életébe. Nem fordult el Istentől, hanem ellenkezőleg, nyitottabb lett az Úr, a hívők közössége, a gyülekezet felé. Eljárt a barátkozók tanfolyamára, lelkipásztorukkal, Dani Zsolttal sokat beszélgetett.

Apu sokat változott, Isten formálta őt. Egy nyugodt, kedves ember lett belőle. Elhagyta régi szokásait. Bemerítésén elmondta, hogy régi barátai furcsán néznek rá, azt mondják neki, elment az esze. Erre ő azt válaszolja, hogy nem, most jött meg, most ébredt fel.

Apu döntésében segített a kecskeméti karácsonyi evangélizáció is, amin részt tudott venni. Bemerítkezésekor vele együtt örült családja, gyülekezete, és a mennyei angyalok.