Egy órát virrasztani Jézussal?

„Akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és így szólt tanítványaihoz: Üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, azután szomorkodni és gyötrődni kezdett. Akkor így szólt hozzájuk: Szomorú az én lelkem mindhalálig: maradjatok itt, és virrasszatok velem! Egy kissé továbbment, arcra borult, és így imádkozott: Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár; mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Amikor visszament a tanítványokhoz, alva találta őket, és így szólt Péterhez: Nem tudtatok egy órát sem virrasztani velem? Virrasszatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek: a lélek ugyan kész, de a test erőtlen.” Máté 26,36-41

Drága Gyülekeze​t!

Különös este a mai. Jézus tanítványaival elfogyasztott utolsó Páska vacsorájára emlékezünk. E vacsora végén hagyta tanítványaira és ránk az Úrvacsorát.  János hosszan leírja halála előtti „végrendeletét” evangéliumának 14-16 fejezetében. Ezen az éjszakán, mondta el értünk főpapi imáját. Aztán valami nagyon szokatlant tett. Virrasztani és imádkozni volt szokás a zsidó családoknak zárt otthonaikban. Mint az első Páska vacsorán, várva, míg az öldöklő angyal átvonul Egyiptom elsőszülöttei felett. Jézus e helyett kiment virrasztani és imádkozni tanítványaival az árulás, elfogatás és tagadás éjszakájába. Az Atya első és egyszülött Fiaként kiment magára venni mindannyiunk ítéletét és büntetését. Ebbe kért segítséget három legközelebbi tanítványától… azonban alva találta őket.

Rendhagyó imaközösségbe hívlak benneteket. Késő esti imaközösségbe. Virrasztani egy órát Jézussal ma 21 órától. Tehetitek ezt személyesen, családi körben, vagy kiscsoportban… Rátok bízom.  Imádkozzunk mindazokért, akik nincsenek még a vér oltalma alatt. Kiáltsunk az evangélium erőteljes kizendüléséért ezen a rendhagyó Húsvéton!

Mike Sámuel