Pünkösd előtt

Drága Gyülekezet!

„Akkor ezt mondta nekem: Prófétálj a léleknek, prófétálj, emberfia, és mondd a léleknek: Így szól az én Uram, az ÚR: A négy égtáj felől jöjj elő, lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek! Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Akkor lélek szállt beléjük, életre keltek, és talpra álltak: igen-igen nagy sereg volt.”

Hatalmas öröm látni, ahogy tér vissza az élet imaházunk udvarára és a közösségi terekbe. Hétfő este már volt személyes imaközösség és elöljárói találkozás.  Tegnap este kiscsoport és harcosok klubja. Ma este már második házi csoportunkat tartottuk az udvaron. Megtapasztaltuk az őszinteség és közösség erejét beszélgetéseinkben, imádságainkban. Holnap délelőtt újra indul a nyugdíjas csoport, hála érte Istennek. Továbbra is csak bátorítom a csoportokat, hogy a megfelelő higiéniai szabályok mellett, kezdjék el a személyes alkalmakat.

A fenti igék értelmében ugyanakkor teljesen tudatában vagyok annak, hogy vajmi kevés, ha csupán mi szeretnénk talpra állni és talpra állítani a gyülekezetet. A mindenkori gyülekezetet egyedül a Szentlélek tudja talpra állítani, ahogy az igében olvasható. Mivel a Pünkösd előtt időszak pont a közösségi élet újraindulásával esik egybe, Isten arra indított, hogy egy késő esti imaközösséget hirdessek meg holnap estétől (Mennybemenetel napja) a pünkösd előtti szombat estig. Ez azt jelenti, hogy holnaptól (május 21.) Pünkösd szombatjáig (május 30.) minden este lehet jönni imádkozni az imaház alagsorában 20 és 21 óra között. Azt fogjuk tenni, amit a tanítványok tettek 10 napon át Pünkösd előtt. Amennyiben ezeket a sorokat olvasva Isten hívását érzed, bátorítalak, hogy jöjj és kérjük együtt a Szentlélek kiáradását gyülekezetünkre!

„Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.” Lk 11,13

„Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek.” János 7,37-38

u.i. Szeretettel kérlek, hogy lájk helyett inkább gyere legalább egy alkalomra

Mike Sámuel