A csalódás útjától a hit útjáig

Dátum: 
2013. január 20. 09:00

Mit kíván tőlünk az Isten? 2013. évi imahét 1.

Beszélgetés az úton - mottó:

Mik 6,6-8 „Mivel járuljak az Úr elé? Hajlongjak-e a magasságos Isten elõtt? Talán égõáldozattal járuljak elébe, esztendõs borjakkal? Talán kedvét leli az Úr a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán elsõszülöttemet áldozzam bûnömért, drága gyermekemet vétkes életemért? Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tõled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.” (Magyar Bibliatársulat)

A csalódás útjától a hit útjáig

Alapige: Lk 24,13-36

Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől hatvan futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve, és beszélgettek egymással mindarról, ami történt.

Miközben beszélgettek, és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta és nem ismerték fel őt.

Ő pedig így szólt hozzájuk: "Miről beszélgettek egymással útközben?" Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki: "Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod mi történt ott ezekben a napokban?" "Mi történt?" - kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki: "Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki próféta volt, szóban és tettben hatalmas Isten és az egész nép előtt; hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izráelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezenfelül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét; eljöttek és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték; őt azonban nem látták." Akkor ő így szólt hozzájuk: "Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták! Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie?" És Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az Írásokban róla szólt.

Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték: "Maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már!" Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymásnak: "Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az Írásokat?" Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a tizenegyet és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket:

"Békesség nektek!"

 

 • az imahét tematikáját az indiai keresztények állították össze
 • nagyon kicsi a létszám-arányuk az 1,2 milliárdos országban, de abszolut számok alapján nem kis népességről van szó, pl. 6 millió pünkösdi hívő van, több, mint 2 millió baptista, stb.
 • az indiai keresztények döntő többsége dalit, azaz az érinthetetlenek kasztjához tartozik
 • sok közösségnek még temploma sincs, istentiszteleteiket pl. egy nagy fánál tartják rendszeresen
 • az elmúlt években brutálisan felerősödött a keresztények üldözése szerte Indiában, pedig a keresztény és a muzulmán közösségek sok-sok évig békében éltek egymással

 

 • a tematika alapja az ÚT fogalma
 • a nyugati ember szeretne minél kényelmesebben élni az "élet óceánjában", kiépíteni egyfajta kényelmes "Velencét"
 • a dalitok tanítanak minket: csak átutazunk ezen az életen :: mi mennyire tudjuk azt, hogy csak átutazóban vagyunk, mi mennyire tudjuk azt, hogy életünk véges?
 • az újságosnál megmutatkozik a mai ember értékrendje
 • de mit szoktak emlegetni a temetéseken? nem az anyagi értékeket ...
 • a mai ige értelme: a csalódástól a hitig vezető út

 

 • nem mindegy, hogy az utat kivel teszem meg ...
 • odaút: két lógó orrú, csalódott tanítvány baktat a porban
 • egymásban is csalódtak; mögöttük van egy borzalmas csalódás és egy szörnyű 3 nap
 • kérdés: a mai ateista világ nem egy csalódott kereszténységet lát?
 • Isten speciálisan gondoskodik rólunk, keresztényekről?
 • a mai igében az ÚR Jézus mellészegődik ennek a két tanítványnak - és a tanítványok elmagyarázzák Jézusnak, mi történt Jézussal ...
 • a világ csalódott, mert Isten nem teljesítette elvárásainkat ...
 • de Jézus elmagyarázza nekünk azt, hogy meg kellett halnia értünk
 • sokszor azért csalódunk mert nem értjük Isten igéjét
 • az összefüggések megértése után következik a második utazás - hatalmas a különbség
 • idézet Arisztidesztől, a császár görög kémjétől ...
 • legyen jelen köztünk a megfeszített és feltámadott Jézus Krisztus boldogsága

 


Videó letölthető: 20130120_de

A Kecskeméti TV felvétele 1.:

Nincs Adobe Flash Player telepítve!

Feltöltés időpontja: 2013. január 21. 19:41

Kezdetét vette az idei ökumenikus imahét. A keresztény felekezetek közös alkalmai az egymás közti kapcsolatokat erősíti. 2013-ban világszerte a baptista egyház a házigazda. A vezérgondolatot Indiában határozták meg, ami az ember földi létezésének értelmét keresi.

Igehely: 

Lk 24,13-36;