Adósságrendezés

Dátum: 
2012. január 29. 09:00

Adósságrendezés

Istentisztelet (percben):

  • 0' - 13' dicsőítés
  • 13' - 21' bizonyságtétel
  • 25' - 52' igehirdetés

Ige: Lk 7,36-50.

Az istentiszteletet teljes szövege

Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, január utolsó vasárnapján. Azt énekeltük az előbb, hogy áldjuk azt, aki a sírból felkelt, föltámadt. Élő megváltót imádnak minden vasárnap a keresztyének. És engedjétek meg, hogy a Ti nevetekben is nagy szeretettel köszöntsem a TV-nézőket. Meghívunk benneteket, hogy legyetek a mi vendégeink és legyünk együtt az Úr Jézus vendégei. Szeretném, ha Ti is velünk együtt átélnétek az Isten bűnbocsátó és gyógyító kegyelmét és hatalmát ezen a vasárnapon. Ezért fogunk most imádkozni.

Álljunk fel és úgy imádkozzunk!

Köszönjük azt, hogy egybegyűjtöttél bennünket ezen a reggelen. Azért, hogy Téged imádjunk és dicsőítsünk, hogy szereteted és kegyelmed fürdőjében részesedjünk. Annyira vágyunk Uram arra, hogy lehajolj hozzánk. Ne attól legyen csupán istentisztelet az, amit mi teszünk, hanem attól, amit Te fogsz tenni mindannyiunk szívében. Kérünk, hajolj le hozzánk és mutatkozz meg nekünk az Igében, mindabban, ami történik. Ámen.

Foglaljon helyet a gyülekezet.

[…]

Hallgassátok meg Isten Igéjét, amit a Lukács evangéliumának a hetedik részéből olvasok az igehirdetés alapjául. Lukács evangéliuma hetedik részéből, a 36 verstől olvasom Isten Igéjét a fejezet végéig.

Álljunk fel és úgy hallgassuk az Igét.

Lk 7,36-50

36 Egy farizeus arra kérte őt, hogy egyék vele. Be is ment a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. 37 Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudta, hogy asztalhoz telepedett a farizeus házában, kenetet hozott egy alabástromtartóban.  38 Megállt mögötte a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg; csókolgatta a lábát, és megkente kenettel.  39 Amikor pedig látta ezt az a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában: "Ha ő volna ama próféta, tudná, ki ez, és tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáér: bűnös."  40 Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki: "Simon, van valami mondanivalóm neked." Ő pedig így szólt: "Mester, mondd!"  41 Erre ezt mondta Jézus: "Egy hitelezőnek volt két adósa: az egyik ötszáz dénárral tartozott neki, a másik ötvennel. 42 Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Közülük vajon melyikük szereti őt jobban?"  43 Simon így válaszolt: "Úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el." Ő pedig ezt mondta neki: "Helyesen ítéltél" -  44 és az asszony felé fordulva beszélt tovább Simonhoz: "Látod, ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba: vizet lábamra nem adtál, ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg.  45 Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat.  46 Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig kenettel kente meg a lábamat.  47 Ezért mondom neked: neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret."  48 Az asszonynak pedig ezt mondta: "Megbocsáttattak a te bűneid."  49 Az asztalnál ülők erre kezdték kérdezgetni egymás között: "Kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja?"  50 Ő pedig így szólt az asszonyhoz: "A te hited megtartott téged, menj el békességgel!"

Imádkozunk. […]

 

Annyira vágyunk Istenünk arra, hogy a következő percekben elvezess minket ezen a folyamaton keresztül, amin átment ez az asszony is: a bűntudaton, a bűnbánaton, a bűnbocsánaton keresztül vezess el minket az igazi békességig. Addig a békességig, amit csak Te tudsz nekünk megadni. Hisz Neked van egyedül hatalmad, erőd és jogod bűnöket bocsátani. Imádunk és dicsőítünk Téged ezért. Ámen.

 

Foglaljatok helyet.

Picikét messzebbről fogok indulni ahhoz, hogy ezt a történetet mélységében értsük. Mark Twainnek tulajdonítanak egy híres mondást, ami így szól: az ember az egyetlen állat, aki el tud pirulni, és oka is van rá. Nos, én, mint keresztény hívő ember, azért szeretnék a Bibliából egy-két lábjegyzetet fűzni ehhez a mondathoz. Az első, amit szeretnék mondani: az ember éppen azért tud pirulni, mert nem állat. Ez különböztet meg minket. Mi nem civilizált állatok vagyunk, hanem Isten képmására teremtett lények. Éppen ezért tudunk pirulni, tudunk szégyenkezni. Ilyet az állatok nem tudnak, csak mi, emberek.

És a Biblia azt mondja, Isten saját képmására teremtett bennünket. Az ember morális erkölcsi lény. Nem azért morális és erkölcsi lény, mert vallásilag annak nevelték. Tudjátok, az ateista és a hívő ember egyaránt tud pirulni és szégyenkezni. Nem kell ahhoz hinni, hogy szégyenkezni tudj, hogy tudd szégyellni, ami bánt, vagy ami rossz az életedben. Így vagyunk mi megteremtve Isten részéről.

És a Biblia azt mondja: a legnagyobb tragédia az, az ember életében, amikor már pirulni sem tud, már szégyenkezni sem tud. Ez egy elég groteszk, elég szánalmas állapot, amikor valaki a bűneivel dicsekszik, azzal dicsekszik, ami a szégyene. Ez egy nagyon nehéz helyzet, és el lehet ide is jutni.

 

Ha megnézzük az emberiség történetét - és a Bibliából merítem a példákat -, látható az, hogy az emberrel egyidős az, hogy szeretné a bűneit rendezni. Az emberiséget átjárja, az emberiség történetével egyidős az, hogy szeretnénk valamilyen módon a bűneinket rendezni. Már az első emberpár gyerekei, Káin és Ábel, nem mondja nekik senki, hogy áldozzanak, nem mondja nekik senki, hogy menjenek és mutassanak be áldozatot Istennek; belső kényszerként jelenik meg. Káin és Ábel életében valami belső zavar jön. És ezt úgy hívjuk, hogy lelkiismeret. A lelkiismeret az olyan, mint egy iránytű: nagyon érzékeny műszer, és mutatja az irányt. Káin és Ábel, amikor vétkeztek, érezték, hogy valami nincs rendben az életünkben, valamit rendezni kelleni az Istennel. Ezt nem Isten kérte tőlük, ők önként mentek. És mind a kettő megpróbálta valamilyen módon rendezni a bűneit.

És érdekes módon ez a két ember megtestesíti a hamis vallásosságot, és megtestesíti az igazi vallásosságot, vagy az igazi hitet, Ábel személyében. Káin bűnrendezése ott mond csődöt, hogy ő nem a bűneit szeretné rendezni, hanem csupán a bűntudatát. Ezt hívjuk üzleti alapú kereszténységnek, vagy üzleti alapú kapcsolatnak Istennel. Amikor jövök az Istenhez, és azt mondom neki: Istenem, hoztam neked valamit, hunyd be a szemed, ne nézz a bűneimre. Én nem a bűneimtől szeretnék szabadulni, csak a bűntudatomtól szeretnék szabadulni. A bűnök maradjanak, de a bűntudatom menjen.

És Káin itt mond csődöt. Azt mondja Istennek: Uram, lefizetlek Téged, lekenyerezlek Téged. S hadd mondjam nektek, ma nagyon sok hamis vallásos embernek ilyen kapcsolata van az Istennel, üzleti alapú kapcsolata. Arról szól, hogy valamit adok az Istennek, hogy szemet hunyjon a bűneim felett.

Ábel, az igazi hit megtestesítője, hit által ajánlott fel értékesebb áldozatot. Ábelről azt olvassuk, hogy a bűneit szeretné rendezni. Ő azt mondja: Istenem, hoztam neked valamit, kérlek, vedd el a bűneimet, mert fáj, mert nyom, mert szétszed, mert tönkretesz, szabadíts meg. A bűnrendezésnek ez a Biblia szerinti módja.

 

A Biblia azt mondja, hogy négy B betű – ugye a hitelminősítők is ezt használják általában, azt mondják, ez a fordulópont; amikor a B betűs minősítést kapja egy ország, akkor onnantól fölfele lehet, ugye, befektetni; ami az alatt van, C, D, egyebek, akkor nem -. Négy B betűt jegyezzetek meg:

  • bűntudat,
  • bűnbánat,
  • bűnbocsánat,
  • békesség.

Erről a négy dologról szeretnék nektek szólni: bűntudat vagy bűnismeret; bűnbánat; bűnbocsánat; békesség.

Hadd mondjam ezt nektek, hogy nem csak Káin és Ábel problémája ez. Az emberiség történetében, akármilyen kultúrába mész, megtalálod azt, hogy az ember szeretné kétségbeesetten rendezni a bűneit Istennel. Erre szeretnék két példát hozni.

Az egyik egy énekszöveg – mind a kettő tulajdonképpen énekszöveg -, az egyik énekszöveg az Eurovíziós dalfesztiválon nyert negyedik díjat ’94-ben – akkor voltam teológiai hallgató -, s hallgassátok meg ezt az éneknek a szövegét. Nem éneklek, csak mondom, jó?

Semmi sincs, csak fénytelen éj,

csak szótlan bánat, hiú remény.

Nincsen hűség, nincs szerelem, nincs simító kéz nekem.

Kinek mondjam el vétkeimet?

 

És a megbocsátást kitől kérjem el?

Kinek mondjam el vétkeimet, Istenem?

Hideg az éj, de fényre vágyom, mint délre húzó fecskepár;

testem kihűlt álom csupán, de lelkem szunnyadó tűzmadár.

 

Kinek mondjam el vétkeimet, és a megbocsátást kitől kérjem?

Kinek mondjam el vétkeimet, Istenem?

Ne kínozz, hisz előtted állok, pőrén, bekötött szemekkel!

Ó, Istenem, mondd, miért?

Az utolsó vers az eléggé kemény, sok mindenre enged következtetni:

Könnyek nélkül sírok, a meg sem született gyermekemnek

hogyan mondjam el vétkeimet?

És a megbocsátást kitől kérjem?

Kinek mondjam el vétkeimet,

a bűneimmel kell, hogy éljek?

 

A megbocsátást kitől kérjem?

Kinek mondjam el vétkeimet, Istenem?

Van itt egy kétségbeesett kérdés: a vétkeimmel kell, hogy éljek? Nincs ennél fájdalmasabb, amikor az emberre rászakad a bűn magánya. Ez az Ördögnek a taktikája: belevisz téged a zavarosba, belevisz téged a szakadékba, utána magadra hagy, és azt mondja: na nézd meg, mit csináltál! És röhög rajtad! Ezt teszi ő.

De nem csak az Istennel való kapcsolatunkban vágyunk a bűnrendezésre. Vágyunk a bűnrendezésre az embertársi kapcsolatainkban is. Ez már egy közelebbi művész, amit most idézek nektek. Ne ütközzetek meg, de nagyon érdekes a mondat, meg fogjátok érteni.

Hello, hello! Nem tűntem el,

csak egy távoli bolygón jártam lehunyt szemekkel.

De kinyílt lassan a szem, most is rád ragyog;

könny reszket benne, mert látom, hogy vak vagyok.

 

Én szóra váltanám a gondolatot,

de félek, hogy nem érdekel;

sajnos nem állnak össze a gondolatok.

 

Én nem ide jöttem, nem ezt akartam.

S most jön a lényeg:

Reményt kaptam csak az útra,

én, az örök átutazó, hogy minden bűnöm megbocsátható.

Friderika is arról énekelt annak idején, hogy: vágyom arra, hogy Isten megbocsássa a bűneimet. Valaki vegye el, valakinek mondhassam el, valahogy szabaduljak meg a bűneimtől. És ugye erről énekel Ákos, embertársi kapcsolatban, hogy szeretném rendezni a bűneimet. Szeretném elhinni azt, hogy a bűneim megbocsáthatóak, rendezhetőek. Erre vágyunk a szívünk mélyén.

És szeretnék most szólni nektek két szomorú végletről, ami úgy végigvonul az emberiség történetén. Hadd mondjam nektek, az egyik az, amikor a bűntudatból túl sok van. S hadd mondjam nektek, ebben a kereszténység nagyon sokszor bűnös volt. Amikor olyasmikért keltett a kereszténység bűntudatot az emberekben, aminek semmi köze nem volt Istenhez. Hamis bűntudat-keltés. Ilyen nagyon sok történt, és a vallások sokszor ezzel visszaéltek. De szeretném ma neked elmondani, hogy nem ez az igazi bűntudat. Nem a hamis bűntudat, nem az álságos bűntudat.

Talán ezért estünk át a ló túloldalára, ami miatt napjainkban talán túl kevés van a bűntudatból, a bűnismeretből. Talán egyre kevesebben döbbennek rá, és tudjátok, elvesztettünk valamit. Elkezdtük tagadni a bűnt. Márpedig ha nincs bűn, akkor nincs bűnismeret; ha nincs bűnismeret, akkor nincs bűnbánat; ha nincs bűnbánat, akkor nincs bűnbocsánat; és ha nincs bűnbocsánat, akkor nincs békesség.

Meggyőződésem, hogy a dekadens, hanyatló nyugati civilizációnak az egyik alapbetegsége, hogy megfosztották a bűnismerettől. És ezért nincs békesség. Még egyszer mondom: ha nincs bűn, nincs bűntudat; ha nincs bűntudat, nincs bűnbánat; ha nincs bűnbánat, nincs bűnbocsánat; ha nincs bűnbocsánat, nincs békesség. S ennek tudjátok, mi a következménye? Egy mélységes örömtelenség és szomorúság.

 

A Biblia beszél kétfajta szomorúságról: Isten szerinti szomorúságról és világ szerinti szomorúságról. Azt mondja a Biblia: az Isten szerinti szomorúság megbánthatatlan megtérést szerez. Magyarán: sírással kezdődik és örömmel, ujjongással végződik. Szabadulással végződik. A világ szerinti szomorúság pedig, még nagyobb szomorúságba megy, még nagyobb szomorúságba, és a vége a halál. Azt mondja az Ige: halálos szomorúság.

 

Kérdezem tőletek, vajon miért van az, hogy a depresszió, mint betegség, a jóléti államoknak a jellemzője. Kérdezem tőletek, miért van az, hogy a legjobb jóléti államokban - nemrég egy gyógyszerész barátunk mondta ezt nekünk -, hogy akkora ló adag nyugtatókat és kedvjavító szereket árul… Egy nagyon-nagyon jóléti, északi országban, Európában; miért? Mert az ember nem találja a lelke békességét.

 

Szeretnék most nektek arról szólni, hogy Isten milyen választ kínál nekünk a bűnrendezésre. Még csak egy hónapja volt Karácsony, és tudjátok, mire jöttem rá? Karácsonyból az Ördög kilopja a legkulcsfontosságúbb mondatot. És Karácsony kulcsfontosságú mondata az, amit Isten Józsefnek, Mária jegyesének mond, ez pedig így szól: nevezd a nevét Jézusnak, mert Ő szabadítja meg a népét bűneiből.

Isten fenntartja azt a jogot, hogy a nevet Ő adja a fiának. József a nevelőapuka és azt mondja Isten a nevelőapukának, hogy: figyelj. Én vagyok az atyja, ezért én adom a nevét. A név Jézus. Ő szabadítja meg a népét bűneiből. Ez azt jelenti, hogy Jézus földi életének egyetlen célja - tudod mi? -, hogy megszabadítson a bűntől. Pontosabban legfontosabb célja. Azért jött Jézus erre a Földre, hogy megszabadítson a bűntől. Jézus azért jött. Ez Isten válasza a mi bűnrendezésünkre, és ezt látjuk a mai történetben is.

 

Jézust meghívja egy vallásos ember, egy farizeus azért, hogy vele egyen. Nagyon hűvös vendéglátásban részesíti, a minimális tiszteletet nem adja meg, ami Keleten jár: az volt a szokás, hogy a saruban érkező vendégnek megmosták a lábát, fejét megkenték olajjal, arcon csókolták, és így fogadták a vendéget. Ez a farizeus mindezt elnapolja. Meghívja, és górcső alá veszi az Isten fiát, vizsgálgatja.

Hadd mondjam nektek, ez a farizeus a mindenkori hamis vallásos ember. Az, aki patikamérlegen méri a mások hibáját, mindig tudja, kitől miért hogyan jobb, ki mitől miért bűnösebb, mint ő. Nagyon kiszámított élet ez, nagyon kínos, nagyon savanyú élet ez. Ezt az életet éli. Az ilyen ember nem csak az embertársaihoz mérten méregeti magát, hanem Istent is górcső alá veszi, és Őt is méricskéli; és Jézust is figyelgeti. Na lássuk csak… Tudjátok, olyan ez, mint amikor az ember halálos betegen bemegy az orvosi rendelőbe, és ahelyett, hogy a betegségéről beszélne az orvosnak, arról beszél, hogy: bocs, de nem tetszik a frizurád, túl vastag a szemüvegkereted, különben is, nem tudom, hogy nézel te így ki…

Nagyon sok ember így van az Istennel. Mi nem jó az Istenben. Halálos beteg, rá van utalva Isten kegyelmére és bűnbocsánatára, és mind azt vitatja, hogy Isten miért nem jó. Hát ezt teszi ez a farizeus. Van neki egy ikertestvére a Bibliában, akiről azt olvassuk, hogy elment a templomba. Az első volt, hogy szétnézett. Na, lássuk, van-e itten valaki, aki bűnösebb, mint én. Á, van egy vámszedő. De jó! Kihúzhatom magam. Most már egész jó vagyok! Magam előtt is, meg Isten előtt is. És monológot tart, dicsekszik… És azt mondja az Isten, tudjátok… Nem történt itt (a szívben/bensőben) se semmi, és ott (az Úrnál) se semmi. Nem váltott itt se semmi, és ott se semmi. A hamis vallás ezt csinálja. Méricskélsz, hasonlítgatsz, kritizálsz, és maradsz megsavanyodva bűneidben. Nem leszel szabad. Kis bűnös vagy, kis adós, lehet, hogy jobb vagy a többinél…

 

Jézus tízesre teszi a szorzót. Azt mondod: már megint hitelekről van szó? Azt mondja Jézus: volt egy hitelező, és annak volt két adósa. Egyik ötvennel, másik ötszáz dénárral tartozott. Egy dénár egy napszám volt. Az ötven dénár az másfél hónapi kereset, vagy még több. Ötszáz pedig, annak a tízszerese. De tízszerese… Ha te ötmillióval vagy adós, én meg ötszázzal, az ötszázezer az nem adósság? Nem? Hajj, dehogynem. Dehogynem! De ő nem látja ezt! Sommás megjegyzéseket tesz, s megmondja: ez a nő bűnös! Ha te próféta volnál, Jézus, tudnád, hogy egy prostituált! Tudnád, hogy egy céda! Tudnád, hogy neked semmi közöd nem lehet hozzá!

Ez a hamis vallás! Tele van ilyenekkel sokszor a templom, szemforgató farizeusokkal, olyan emberekkel, akikben nincs ott az Isten szeretete, csak erre képesek: megmondani, hogy ő milyen. Hát ehhez nem kell nagy tudomány! Hogy bűnös. Tényeket megállapítani…

 

És ott van ez az asszony. A bajával, a kínjával, a keservével, a bűntudatával, a bűnismeretével. És csak annyit érez, hogy: ó, én nagyon bűnös vagyok, de Jézus nagyon tiszta. Én nagyon elesett vagyok, de Ő nagyon szent. Én nagyon rossz vagyok, Ő pedig, nagyon jó. És mégis, ez a Jézus engem végtelenül szeret. Ezt szeretném neked ma a szívedbe égetni ma délelőtt, hogy Isten annyira szeret, hogy Jézus eljött érted erre a Földre. S ha meg akarod tudni, hogy milyen az Isten, olvasd végig az Evangéliumokat, és nézd meg, hogy milyen Jézus. Isten szereti az elesett, az elgyötört és bűnös embereket.

S az asszony nem tesz mást, csak sír és zokog. És szavak nélkül fejezi ki az Isten iránti szeretetét úgy, ahogy ő tudja. Emlékeztek? Bűntudat, bűnbánat, bűnbocsánat, békesség. A történet végén Jézus mond valamit ennek az asszonynak: megbocsáttattak a te bűneid. S még mond valamit: menj el békességgel, a te hited megtartott téged. Nem azt mondja, hogy úgy általában megbocsáttattak a világ bűnei, azt mondja: megbocsáttattak a te bűneid. Ebben ő van benne, ez neked szól. Ez a te bűnbánatodra, a te bűnismeretedre az Isten szeretete a válasz. Szeretlek! Megbocsátok neked! Ezt mondja ma neked is! Ha ott van a szívedben a bűnbánat, ha még nem altattak el teljesen!

És még mond valamit: a te hited megtartott téged. Nem a farizeus hite tartott meg téged, a te Belém vetett hited megtartott téged, menj el hogyan? Békességgel. Ezt szeretné Isten elvégezni bennünk.

 

Kicsiny országunkban majdnem mindenki adós ma. Ma is olvastunk egy hitelezőről, két adósról. Van néhány hasonlóság és különbség. Egyik hasonlóság: mind a ketten adósok, és nincs miből megadják. Ugye? Egyforma? Mind a kettő adós, és egyik sincs miből megadja. A második: mind a kettőnek elengedték. A különbség miben van? A szorzóban. Ötven, ötszáz.

El kell döntsd ma, hogy eljutsz-e a bűnbánatig, vagy maradsz kegyetlen kegyes. Ez a farizeus kegyetlen kegyes volt. Aki nem kap kegyelmet, az kegyetlen. Kegyetlen kegyes ember. Nem ismeri az örömöt, a szabadságot, és tudjátok, mi a legszomorúbb? Nem látja a saját adósságát. Ugyan a példázatban mind a két adósnak elengedik az adósságot, de a valóságban csak az asszonynak mondja Jézus, hogy megbocsáttattak a te bűneid; a farizeusnak Jézus ezt nem mondja. De miért nem mondja? Mert nem látja. Csak annyit lát, hogy az övé nagyon-nagy, és hozzá képest én nagyon-nagyon jó vagyok.

 

Még néhány mondat… Hogyan rendezi Isten a bűneinket? Miért kell Ő megszabadítson? Hát nem tudunk mi saját erőből megszabadulni a bűntől?

A bűn nem csupán morális kérdés, nem csupán etikai kérdés, a bűn egy szellemi kérdés. Kapcsolatbeli kérdés. A Biblia azt mondja, hogy a bűn az Isten ellen való lázadás. Cinkosság az Ördöggel. Az Ördög kísért, ő a kísértő, én vagyok a megkísértett személy, és amikor erre a kísértésre igent mondok, akkor abból lesz a bűn. Ezért a bűn egyrészt ördögi, másrészt emberi. És mivel a bűnnek van egy ördögi faktora, része, ezért az ember nem tud saját erejéből kimosakodni a bűneiből. Nem tud saját erejéből kijönni a bűneiből. Van egy ördögi faktora is. Ezért van szükség az Isten szabadítására. Ezért van az, hogy csak Ő tud bennünket megszabadítani a bűntől. És ezért kellett Jézusnak eljönni erre a Földre, és azért mondta ennek az asszonynak, hogy megbocsáttattak a te bűneid, mert ez a Jézus később magára vette Isten Bárányaként a világ bűnét. Azt mondta János: íme, az Isten Báránya, aki elveszi, eltörli, semmissé teszi a világ bűnét. Találkoztál már vele? Ezért jött Ő. Ezért kellett neki meghalnia a kereszten.

 

És szeretnék ma nektek a keresztről szólni, a legdrágább helyről az életemben. És szeretném nektek elmondani, hogy miért a legfontosabb az életemben a kereszt. Mert a kereszt az a hely, ahol Isten rendezte az én bűneimet. Sok volt nekem is. És még van is, szokott lenni. S az volt az egyetlen hely, ahol Isten egyszer és mindenkorra rendezte bűneinket.

A kereszt a világtörténelem legigazságtalanabb helye. Mikor fiatalabb koromban szembesültem ezzel a történettel, azt mondtam: Istenem, te igazságtalan vagy. Hogy lehet az, hogy mi vétkeztünk, aztán megragadod az egyetlen tiszta és ártatlan embert a világon, a Te fiadat, és őt bünteted miattunk? Hát ez igazságtalanság! Ez vérlázító! Ezzel nem lehet mit kezdeni! Ez dühítő, ez nagyon felkavarja az ember lelkét.

De Isten úgy döntött, hogy így rendezi. És erre a kérdésre a Korintusi levél ad választ, mikor Pál apostol azt mondja: Isten, aki Krisztusban volt, megbékéltette önmagával a világot, úgyhogy nem tulajdonítottam nekik a bűneiket. Mi történt ott a kereszten? Az Isten magában és magával rendezte a bűneinket. Isten, aki Krisztusban volt. Mi szeretnénk szétszedni a szentháromságot, s arról beszélni, hogy az Atya karba tett kézzel nézte, hogy a Fiú betölti az igazságot… Nem. A kereszten mindenki szenvedett: Isten egész lénye. Isten magára vette, magába vette minden bűnünket. És ő az egyetlen, aki azt mondhatja ma nekem és neked: megbocsáttattak a te bűneid, menj el békességgel. Senki más ilyet nem mondhat, csak Isten. Találkoztál már ilyen módon vele?

 

Nagyon-nagy szükség van arra, hogy megismerd őt. Ő rendezett mindent. Mint az itatós papír… Gyerekkoromban, ha elcseppent a tinta, rátettük, elvettük a papírt, a pad tiszta lett, a tinta eltűnt a papírban. Ezt tette Isten a golgotai kereszten. Ez a legszebb hely, ez a legszentebb hely a világon: a kereszt. És úgy szeretnélek téged meghívni a kereszt alá. Szeretnélek téged meghívni, hogy nézd Isten szeretetét.

 

Elmondok egy kis történetet az életemből, már többen hallottátok, hogy hogyan értettem én ezt meg. Én nagyon-nagyon sokba kerültem édesapámnak. Volt egyszer egy súlyos-súlyos baleset, amikor elaludtam a kormánynál. Totálkárosra tört édesapám autója, és emlékszem arra, hogy a rendőrségen vártam meg, míg kijön a sógorommal elém, és kijött édesapám. Látta az autót előtte, hogy nézett ki, aztán látott engem… Magához ölelt sírva, és azt mondta: fiam, örülök, hogy élsz. Aztán elment és kifizetett egy kemény büntetést a rendőrségnek; kifizetett egy kemény összeget a villamos műveknek, mert kivittünk egy villanyoszlopot; aztán ott volt a totálkáros autó. És emlékszem arra, amikor tizenkét évvel ezelőtt a koporsója mellett álltam, eszembe jutott, hogy én mennyi kárt okoztam édesapámnak, milyen sokba kerültem én neki, és soha nem rótta fel nekem, mert szeretett.

Ez egy nagyon gyarló példa arra, hogy Isten mennyire szeret. A golgotai kereszt alatt mindig megtelik a szívem hálával és örömmel, mert mindig arra gondolok, hogy mennyire szeretett az Isten. Megbocsátotta minden bűnömet.

 

Hívlak téged ma délelőtt, s szeretném hirdetni Jézus nevében a bűnök bocsánatát. Ha úgy érzed ma magad, mint ez az asszony, gyere a kereszt alá. Mondd el neki minden bűnödet, s halld, mit mond. Megbocsáttattak a vétkeid. A te hited megtartott téged. Menj el békességgel.

Most meghívlak benneteket arra, hogy együtt imádkozzunk. Egy csodálatos imádságot fogunk meghallgatni. Ennek a bűnös nőnek az imáját fogja az énekkar elénekelni. Figyeljetek oda minden szavára, és tegyétek magatokévá ezt az imádságot.

 

Szeretnék

 

Szeretnék jönni, drága Jézus Hozzád,

Szeretnék jönni minden gáton át,

Szeretnék jönni, mert emészt a sok vád,

Szeretnék óh, mert szíved megbocsát!

 

Szeretnék hozni, drága Jézus, Néked,

Szeretnék hozni drága kenetet,

Szeretnék hozni egy bűnbánó éltet,

Szeretnék, óh, mert vonz a szeretet!

 

Szeretnék sírni, mint a bűnös nő sírt

Szeretnék sírni bűneim felett,

Szeretnék sírni megkönnyebbülésért

Szeretnék, óh, mert terhem elveszed.

 

Hajtsunk fejet és imádkozzunk.

 

Köszönjük azt, hogy szeretsz. Köszönjük azt, hogy minden adósságunkat, tartozásunkat kifizetted ott a kereszten. Köszönjük azt, hogy minden bűnünk és szégyenünk odakerült Rád. Mi is szeretnénk sírni a bűneink felett, hogy örülhessünk a bűnbocsánat örömével Veled együtt. Köszönjük, hogy ilyen Isten vagy te. Hogy így mutatkozol be nekünk. Kérünk, hogy áldj meg bennünket, és a Te Igéd váljon valósággá és életté a szívünkben. Ámen.

 

Isten Igéje arról szólt, hogy a bűnbánatot öröm kíséri. A záróének, amit együtt fogunk énekelni, az erről az örömről szól. Együtt énekeljük el ezt az éneket. És itt szeretnék elköszönni az ének előtt a TV nézőitől. Kívánjuk azt, hogy Isten nagyon áldjon meg benneteket. És azt kívánom, hogy tegyétek próbára az Isten Igéjét. Higgyetek az Isten szavának. És tapasztaljátok meg a kegyelmét, megbocsátását. Kérem az éneket.

 

Hadd énekeljem..

 

Hadd énekeljem az Úrnak

kegyelmét örökké,

Hadd mondjam el azt,

hogy Ő a szívemben él!

Hadd énekeljem az Úrnak

kegyelmét örökké,

Hadd mondjam el azt,

hogy Ő a szívemben él örökké!

 

Az Úr szavára lett a föld

a tenger és az ég,

Ezernyi csillag tündökölt,

mikor kinyújtotta kezét

Az Úr dicsősége előtt leborulva

zengi dicséretét a mindenség!

 

 

Hadd énekeljem az Úrnak

kegyelmét örökké,

Hadd mondjam el azt,

hogy Ő a szívemben él!

Hadd énekeljem az Úrnak

kegyelmét örökké,

Hadd mondjam el azt,

hogy Ő a szívemben él örökké!

 

Sötétségből bús homályból

mentet meg szavad,

Életemben soha még

nem voltam boldogabb,

Világosságot találtam,

fény gyulladt az éjszakában,

mely ég örökké!

 

Hadd énekeljem az Úrnak

kegyelmét örökké,

Hadd mondjam el azt,

hogy Ő a szívemben él!

Hadd énekeljem az Úrnak

kegyelmét örökké,

Hadd mondjam el azt,

hogy Ő a szívemben él örökké!

 

elérhető DVD-lemezen, amely a technikai pultnál megrendelhető

YouTube videó:

Igehely: 

Lk 7,36-50