Húsvét

Dátum: 
2007. április 8. 09:00

Húsvéti televíziós istentisztelet (MTV M2)

Ige: Jn 11,25-27

Kivonat

Életünket a bölcső és koporsó szorításában éljük, és általában a sírkertekben két évszámmal szoktunk találkozni, egy születési és egy elhalálozási évszámmal. Két évszám és egy kötőjel. Ennyi lenne az élet? Ki van a halálom előtt? Isten. Ki van az életem előtt, a születésem előtt? Isten. Ki van a halálom után? Megint csak Isten. Nem nekem kell kitalálnom Istent, ebből csak bálványok tömkelege lesz. Nem nekem kell értelmeznem a magam életét, ő az, aki meghatároz engem.

Fogyasztói társadalmunk mindent megtesz, hogy még csak véletlenül se találkozzunk Jézussal. Azt súgja száz meg száz csatornán keresztül, hogy nincs Isten. Töröld ki a memóriádból, hogy Isten van. Te vagy az Isten. A Biblia szerint a halál nem megsemmisülés. Nemcsak fizikai folyamat, mint a meghalás, hanem állapot. A halál egy létforma. Nem a lét ellentéte, mint nemlétezés, hanem az örök élet ellentéte. Ezt nevezi a Biblia szellemi halálnak. [...] És a Biblia azt is elmondja, hogy ennek a halálnak mi az oka. Így fogalmaz a Biblia, hogy egy ember által jött be a bűn erre a világra, és a bűn által a halál kiterjedt minden emberre. [...] a bűn egy szellemi halál, egy szellemi valóság. Isten igéje azt mondja, hogy a bűntől csak természetfeletti segítséggel tudunk megszabadulni. [...]

Csupán csak néhányat fogok megemlíteni nektek abból a szellemi halálból, ami látható ma Magyarországon.

Isten válasza a mi bűneinkre a kereszt. [...] Jézus Krisztus azért halt meg a kereszten értem és érted, hogy magára vegye a halálunk okát, a mi bűneinket. Amikor hittel felnézel Jézusra, és hiszel benne, mint érted meghalt és megfeszített Isten Fiában, akkor egy döbbenetes dolog történik. Egyszer csak azt fogod észrevenni, hogy mindaz, ami belülről szedett szét, ami belülről készített ki, az oda kerül őrá. Minden hazugság, paráznaság, válás, erőszak, féltékenység. Minden bűn őrá kerül. És te felszabadulsz, megtisztulsz. [...] Aki találkozott a megfeszített Jézussal, annak az életében elkezdenek Isten feltámadásának az erői működni.

Azt mondja Pál, ha vele együtt meghaltunk, vele együtt élni is fogunk. A kereszténység lényege ez. Ma nem keresztyén dogmákat kell hinni. Nem! Nem egy vallásban kell hinned, hanem az élő Isten Fiában! Amikor bemész az autóval a kátyúba, szokott történni, hogy beragad az autó - kétségbeesetten nyomod a gázt, körülötted mindenki sáros - ez így szokott lenni: mindenkit besározunk, miközben ki akarjuk magunkat mosni a bűneinkből, a szennyünkből. Ilyenkor a bölcsebb sofőrök azt mondják, hogy kár nyomni azt a gázt. Kérünk külső segítséget.

Kell valaki kintről! Kell valaki, aki tőlem független, nálam erősebb, nálam hatalmasabb, akihez hozzáköthetem az én autómat. Valami ilyesmi a hit. Belekapaszkodás, belecsimpaszkodás az élő Isten Fiába. Süllyedő hajó ez a mai emberiség. Szellemileg haldokló világban élünk. Vajon meghallod-e az Isten Fiának szavát, aki azt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet.

Hiszed-e ezt? Márta azt mondja, hiszem!

 

Teljes szöveg

Szeretettel köszöntelek benneteket és a televízió nézőit Húsvét ünnepén. Húsvét, Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe. Az, az ünnep, amin Isten hitelesítette az ő Fiát. Hitelesítő pecsétet nyomott arra, hogy Ő az, akinek mondta magát. Minden szava igaz, amit önmagáról mondott. Álljunk fel és imával kezdjük meg istentiszteletünket.

[...]

A János evangéliuma 11. részéből olvasok egy igetöredéket, a ma délelőtti igehirdetés alapjául, a 25, 26 és 27-es verseket. Fönnállva hallgassuk Isten igéjét.

Jn. 11.25 Jézus ekkor ezt mondta neki: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; 26 és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?" 27 Márta így felelt: "Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia, akinek el kell jönnie a világba."

Imádkozzunk ! [...] Foglaljon helyet a gyülekezet.

Életünket a bölcső és koporsó szorításában éljük, és általában a sírkertekben két évszámmal szoktunk találkozni, egy születési évszámmal és egy elhalálozási évszámmal. Két évszám és egy kötőjel. Ennyi lenne az élet? Valakire a sírkövesnél szakadt rá ennek a felismerése és kétségbeesetten kérdezte azt, hogy nem lehet még valamit arra a sírkőre ráírni? Hiszen akit eltemetett, az egy szeretett személy, aki mögött hosszú élet van. Mindössze egy kötőjel? A sírköves válasz helyett fogta a vésőt és meghosszabbította a kötőjelet.

Körülbelül így néznek ki a mi próbálkozásaink, amikor szeretnénk a halál ellen küzdeni. Nem tudjuk legyőzni, vastörvény a halál. Nem tudjuk kiiktatni az életünkből, megpróbáljuk hosszabbítani a kötőjeleket az orvosokkal, gyógyszerekkel; és látjuk azt, hogy szélmalomharcot folytatunk az idővel. Az idő ellenünk dolgozik. Ákos mondja az egyik dalában:

Az idő a legjobb mesterlövész, nem a józan ész
Fegyverében régóta kész, régóta kész
A szíved felé szárnyaló gyilkos ezüstgolyó

Olyan döbbenetes ez a kép, amely leírja, hogy küzdünk a halállal szemben, de az idő ellenünk dolgozik. Mi azt nevezzük életnek, ami a két évszám között van. És nagyon zavar minket, hogy nem látunk az élet elé és nem látunk a halál mögé. Szeretnénk meglátni, de nem látunk oda, azért, mert nincs tapasztalásunk az élet előttiről és a halál utániról. Értetlenül állunk a halál előtt, mert egy olyan pecsét, amit mi nem tudunk feltörni. És ilyenkor szokott beindulni az emberi fantázia és képzelet és elkezdünk okoskodni és feltételezgetni és meggyártjuk az élet előttiről és a halál utániról való elképzeléseinket. Az eredmény az, hogy maradnak a kérdések, maradnak a félelmek és marad a nyugtalanság - és virágzik a tudományos-fantasztikus irodalom. És mindezt a tudományosság nevében tesszük. Azért van ez így, mert önmagunkból kiindulva szeretnénk meghatározni az életet. Nem akarjuk tudomásul venni azt, hogy mi nem önmagunkban létező emberek vagyunk. Nem mi találtunk ki magunkat, az élet nem magától keletkezett. Az életet valaki adta, valaki annak az ura, aki azt adja. És adott esetben elveszi.

Kijelentésre van szükségünk, isteni kijelentésre. Valakire, aki elé és mögé lát az eseményeknek. Valakire, aki hatalmasabb, mint mi, aki nem a mi dimenziónkban él. A Biblia szerint ilyen csak egy van, Isten. Olyan egyszerű ez a mondat: "Kezdetben Isten …". 

Ki van a halálom előtt? Isten. Ki van az életem előtt, a születésem előtt? Isten. Ki van a halálom után? Megint csak Isten. Nem nekem kell kitalálnom Istent, ebből csak bálványok tömkelege lesz. Nem nekem kell értelmeznem a magam életét, ő az, aki meghatároz engem. Ő az, aki kitalált engem, és ő az, aki kijelenti magát nekem. Számon kérhető teremtmény vagyok. Tényleg?

Ma délelőtt Jézus Krisztus, az Élet Ura szeretne velem és veled beszélgetni. Az a Valaki, aki feltörte a Halál pecsétjét. Az a Valaki, aki meghalt a keresztfán értem és érted, de harmadnapon győztesen föltámadott. Fogyasztói társadalmunk mindent megtesz, hogy még csak véletlenül se találkozzunk Jézussal. Azt súgja száz meg száz csatornán keresztül, hogy nincs Isten. Töröld ki a memóriádból, hogy Isten van. Te vagy az Isten. Az vagy, amit megeszel, felveszel, magadra kensz, amiben jársz, amit birtokolsz. Forogj magad körül, rólad szól az élet. Van egy fájdalmas mondás, félig vicces csak: Vásárolok, tehát vagyok. Ez ma már csak félig vicc. És azt mondja ez a világ, ne gondolkozz, rohanj végig az életen úgy, hogy fel se tedd az élet értelmére vonatkozó kérdéseket. Élvezz! Fogyassz! Használj! Eldobj! Cserélj! ... És a végén kiég - ezt nem ígéri, csak ajándékba adja. Elborít minket csoki- és nyuszitojás-hegyeivel. … Erről szól a mai Húsvét? Fogyasztásról? Csirkékről, kiscsibékről, nyuszikról?

A pluralizmus nevében Jézus Krisztusból szeretnénk egy bálványt faragni, akit föltehetünk a vallások polcára. Csak van egy gond! Egy élő személynek nem a polcon a helye! Nem a kirakatban a helye! Képzeld el az elképzelhetetlent, hogy bemész egy játéküzletbe, hogy babát vegyél a kislányodnak. És ott van nagyon sok baba. Elemmel működnek, egyik érdekesebb, mint a másik. És nézegeted őket a polcon. Itt kell vakargatni, hogy kacagjon, ott kell simogatni, hogy nevessen. És egyszer csak ahogy nyúlsz, megdermed a kezed. Azért, mert amihez hozzányúltál, az puha és meleg, az szuszog, abban nincs elem, annak dobog a szíve, az él. És nyúlsz hamar a telefonod után, hogy szólj a rendőrségnek. Emberek, baj van, élő gyerek van a polcon, annak nem ott a helye! Valami ilyen döbbenet az, amikor valaki találkozik a bálványai helyett az élő Isten Fiával. Vajon milyen döbbenet az, amikor találkozol az élő Krisztussal? Aki nem egy ideológia, nem egy vallásalapító, nemcsak egy különleges ember. Ő az Isten Fia, aki feltámadt és él.

A mai történetünkben, Betániában Jézus a gyászban látogat meg egy családot. Három testvér él ebben a városkában, Jeruzsálemhez közel. Jézusnak személyes barátai voltak, Lázár, Mária és Márta. Az történt, amíg Jézus Galileában szolgál, addig Lázár súlyosan megbetegszik. A két nővér, Mária és Márta, üzennek Jézusnak, hogy akit Te szeretsz, az beteg. Gyere és légy segítségül nekünk. És mindenki megdöbbenésére, Jézus nem jön. Napokig még Galileában marad. Lázár helyzete egyre súlyosabb, egyre betegebb. És Jézus nem jön. És Lázár meghal. Jézus akkor érkezik, amikor Lázár már negyednapja halott.

Hadd mondjam nektek, hogy tapasztalatból tudom, milyen ez az érzés. Nyolc éve temettem el édesapámat, és emlékszem arra, hogy a temetésen valami természetfeletti erő volt bennem. Az Isten megvigasztalt, emberek ezrei imádkoztak értünk, de ahogy teltek a napok, kezdett visszajönni a gyász, egyre fájdalmasabb formában. Néhány napra rá azt kérdezte a bátyám, hogy mit érzel? Azt mondta nekem, hogy tudod, most kezd rám szakadni annak a tudata, hogy árva vagyok. 

Akkor jön Jézus, amikor minden a legjobban fáj. Akkor jön Jézus, amikor mindenki kiég és kifárad. Először abban reménykednek, hogy meggyógyul Lázár, majd tehetetlenül nézik, hogy nem tudunk rajta segíteni, nem tudunk mit tenni vele. Ennél fájdalmasabb nincs, amikor látod valakinek a folyamatos halálát és nem tudsz rajta segíteni. Aztán eltemetik, aztán visszatér a gyász elemi erővel. Hadd mondjam azt nektek, hogy nem tudjuk elfogadni a fizikai halál tényét. Azért nem tudjuk elfogadni, mert bár porból lettünk és porrá leszünk, van egy részünk, egy materiális részünk, amely mindenestül anyag, de kaptunk valamit az élő Istentől: lelket.  És azt nem lehet a föld alá rakni, és az tiltakozik. És akárhányévesen halt meg valaki, mindig azt mondjuk, hogy élhetett volna még. Ha százévesen, akkor is azt mondják: élhetett volna még, nem? Ha harmincévesen, akkor is élhetett volna még. Ha nyolcvanévesen, akkor is élhetett volna még. Mert a halál valamit kettétör, valamit összetör. A befejezetlenség érzésével küszködünk, amikor valaki meghal. Mindez azért van, mert a benned lévő örök lélek tiltakozik a halál ellen.

Hadd mondjam azt nektek, hogy van egy csomó téveszménk a halálról, amit mi, emberek találtunk ki. Az egyik ilyen, hogy a halál egy szép álom, amiből a másvilágon boldogan megébredünk. A másik ilyen elmélet, a halál palló, vagy alagút, ami összeköti a földet a túlvilággal. A halál egy alvilági csónak, amelyben szépen átring a testből megszabadult lélek. Aztán a legtöbb ember mondja, hogy a halál a nemlétezés, a megsemmisülés. Engedjétek meg, hogy elmondjam nektek, hogy a Biblia nem ezt mondja a halálról.

A Biblia szerint a halál nem megsemmisülés. Nemcsak fizikai folyamat, mint a meghalás, hanem állapot. A halál egy létforma. Nem a lét ellentéte, mint nemlétezés, hanem az örök élet ellentéte. Ezt nevezi a Biblia szellemi halálnak. És tudjátok milyen a szellemi halál? Olyan, mint ma a válás. A válás rosszabb, mint a gyász. Mert valakinek meghal a férje vagy a felesége, elgyászolja, eltemeti és őrzi annak emlékeit. De amikor egy házasság kettétörik, kettészakad, az rosszabb, mint a fizikai halál, az szellemi halál, az a kapcsolat halála. A szellemi halál nem más, mint az Istennel való kapcsolatunk halála. Az, az állapot, amiben kitaszítjuk, kitoljuk Istent a tudatunkból, és azt mondjuk, Te nem létezel, mi vagyunk a főnök, mi vagyunk az isten. Mi vagyunk a saját életünk urai. Ezt nevezi a Biblia szellemi halálnak, a kapcsolat halálának.

És a Biblia azt is elmondja, hogy ennek a halálnak mi az oka. Így fogalmaz a Biblia, hogy egy ember által jött be a bűn ebbe a világra, és a bűn által a halál kiterjedt minden emberre. Egy másik helyen azt mondja az Isten igéje, hogy a bűn zsoldja a halál. Egy ember által jött be a bűn és általa a halál. A halál oka, a szellemi halál oka a bűn. És hadd mondjam azt nektek, hogy a bűn az nem egy jogi fogalom. A bűn az nem egy büntető törvénykönyvi fogalom. A bűn az egy szellemi hatalom és valóság. A Biblia szerint a bűn az lázadás, Isten-nélküliség. Istentelenség. A bűn az, ami bejött a természetfeletti világból. És hadd mondjam nektek azt, hogy a Biblia azt mondja, hogy bejött a nem látható természetfeletti világból a látható természetes világba egy ember által a bűn és általa kiterjedt mindenkire a halál. A bűn a sátán birodalmának építőköve ezen a földön. Szellemi valóság, szellemi hatalom. Ezért van az, hogy nem tudunk tőle szabadulni. Nem tud tőle megszabadítani a törvényszék, nem tud tőle megszabadítani a bíróság, a jogászok, az ügyvédek. Nem tud a bűntől megszabadítani a büntető intézmény. Mert a bűn egy szellemi halál, egy szellemi valóság. Isten igéje azt mondja, hogy a bűntől csak természetfeletti segítséggel tudunk megszabadulni. Azzal a valaki által, aki természetfeletti.

Most szeretném, ha egy kicsit magunkba néznénk, őszintén. És őszintén körülnéznénk a mi kicsi kis társadalmunkban, ebben a kicsi országban, a mi kis városunkban, a mi családunkban és megnéznénk azt, hogy létezik-e szellemi halál vagy sem. Csupán csak néhányat fogok megemlíteni nektek abból a szellemi halálból, ami látható Magyarországon. Kérdések formájában fogom felétek intézni.

 • Nem szellemi halál az, hogy bemegyek az iskolába tanítani, és az osztály 80 %-nak a szülei elváltak?
 • Nem szellemi halál az ma, hogy gyermekek apa nélkül nőnek fel? Egészséges szülői minták nélkül és nemi identitás nélkül?
 • Nem szellemi halál az, hogy kitaláltuk a nyílt házasságot, és milyen megnyugtató lehet a gyereknek az, amikor azt mondja az apa, hogy tudod, ma este anya fog elmenni a pasijával, holnap meg én fogok elmenni a barátnőmmel. Én már beszélgettem ilyen gyermekekkel. Ez nem szellemi halál?
 • Nem szellemi halál az, hogy kitaláltuk az élettársi kapcsolatot, hogy tudod, most még szeretlek, de holnap nem tudom, mi lesz. Ez olyan, mintha azt mondom a kislánynak, hogy mássz fel a fa tetejébe, aztán ugorj kicsim, most még úgy gondolom, kifoglak, de nem biztos. Az élettársi kapcsolattal ezt üzenjük egymásnak, hogy ma még szeretlek, de holnap lehet, ejtelek és eldoblak. Kiirtottuk a hűséget. Szégyellnivaló a hűség?
 • Nem szellemi halál az, hogy olyan jogokért harcolunk, hogy holnap azt mondhassák Magyarországon gyerekeknek, hogy tudod kisfiam, neked anyukád is bácsi, meg apukád is bácsi. Ez nem szellemi halál? Hát nem szellemi halál az, hogy holnap azt mondjuk a gyermekeinknek, hogy neked anyukád is néni, meg apukád is néni.
 • Nem szellemi halál az, hogy van Magyarországon ma olyan iskola, ahol húsvétkor nem lehet beszélni Jézus Krisztus feltámadásáról? Mert azt mondják, hogy hittérítés. De a jóga, az agykontroll, a meditáció, a buddhizmus, a keleti misztika az jöhet. De ha Jézus feltámadásáról akarsz beszélni, ez már hittérítés. És nem veszitek észre, hogy kicsit egyoldalú ez a pluralizmus? Ez szellemi halál ma Magyarországon.
 • Hát nem szellemi halál az, hogy hazudunk szemrebbenés nélkül egymásnak, és elvárjuk a másiktól, hogy igazat mondjon. Én hazudok neked, de te mondj igazat! Szellemi halál.
 • Hát nem szellemi halál az, hogy rohangálunk elkényeztetett kutyáink után, hogy a piszkot szedjük össze. A nagymamát beadjuk az öregotthonba, mert gondozni az gusztustalan. A kutyapiszok nem az, de nagymama az. Nem szellemi halál?
 • Nem szellemi halál az, hogy az elmúlt negyven évben több mint hatmillió magzatot végeztünk ki, steril körülmények között, tárgyilagosan. És talán nem is számolunk azzal a teherrel, amit az anyák cipelnek az abortusz után ...
 • Hát nem szellemi halál az, hogy ráijesztünk az iskolában HIV-vírussal a gyerekekre, és nemi betegségekkel, utána megszórjuk őket óvszerrel és azt mondjuk, húzzatok bele gyerekek, biztonságos szex. Ez nem szellemi halál? Nem képmutatás ez ma, a mi országunkban?
 • Hát nem szellemi halál az, hogy férjek és feleségek belemenekülnek számítógép képernyőjébe, virtuális kapcsolatokba? És már nem a kedves szeme bűvöl el, hanem a képernyő? Egyszer egy férj sóhajtozva mondta az irodámban, hogy nem tudtam lefejteni a feleségem a számítógépről. Úgymond nem csalt meg, csak reggeltől estig a virtuális kapcsolatain lógott. Szellemi halál ez is.
 • Az is szellemi halál, hogy ma ez már nem védelem. Lehet gyermeked és feleséged, és belegázolnak a házasságodba irgalmatlanul.
 • Nem szellemi halál az, amikor egyetlen érték a pénz és ehhez képest mindez másodlagos?

Ugye már fárasztó, amit ma itt mondok. Hadd fejezzem be azzal, hogy nem szellemi halál az, hogy mindezek után szívünkre tett kézzel énekeljük, Isten áldd meg a magyart? Hát mit áldjon meg?  A bűneinket? Ezt sokasítsa meg? A nyomába jövő átkokkal? Hogy áldjon meg, miközben megtagadjuk, semmibe vesszük, arcul csapjuk?

Ó kedves barátaim és testvéreim ebben a mai világban! Olyan sokan meghaltak az örömnek, a reménynek, az életnek. Olyan sok ember meghalt a kapcsolatoknak, meghalt a tisztaságnak.

Feltesszük a kérdést: egyáltalán tud-e valaki segíteni ebben a helyzetben? Tud-e valaki nekünk életet adni, új életet adni, lehetőséget adni?

Hadd szóljak most nektek arról, hogy mi az Isten válasza a halálra? Mi az Isten válasza a bűnre? Tudjátok a halálnak az oka a bűn. És amikor egy orvos beteget gyógyít, akkor nem a tünetet kezeli. Amikor Isten gyógyítani akar minket, akkor előbb a bűnt kell kezelje. Mert a szellemi halálnak az oka a bűn. És ahhoz, hogy mi kijöjjünk a mi halálos állapotunkból, ahhoz szükség van arra, hogy valaki megszüntesse az okot, elvegye a bűnt. Isten válasza a mi bűneinkre a kereszt. Hadd mondjam azt nektek, hogy nincs Nagypéntek nélkül húsvét. Olyan sokan szeretnének örvendezni húsvétkor, eljátszani a nagy boldog embert és nem vesszük észre azt, hogy a Húsvéthoz a kereszten keresztül vezet az út. Jézus Krisztus halálán keresztül vezet az út. Ahhoz, hogy legyen Húsvét, le legyen győzve a halál, ahhoz valakinek meg kellett halnia a keresztfán.

Kétezer évvel ezelőtt, Jézus, az Isten báránya, aki hordozza, aki elveszi a világ bűnét. Mi oly sokszor szeretnénk, hogy a bűn maradjon, a halál pedig tűnjön.  Szabadítson meg minket Isten úgy a haláltól, hogy magunkhoz öleljük a bűnt. És hány meg hány ember úgy él ma, hogy a bűnnel együtt magához öleli a halált is, az átkot is, a nyomorúságot is. Az élet széthullását is.  Mert a bűn forrása a Diabolosz, a Sátán. Isten teremt, Isten áld, Isten véd, Isten életet ad; a Sátán pedig átkoz, szétront, zűrzavart és káoszt csinál, ő a halálnak a megtestesítője, az a valaki, aki lebont. Tulajdonképpen mi a halál? Egyfajta káosz. Amikor széthullik az élet darabjaira. Amikor elemeire bomlik szét valami. És halál az, amikor egy társadalom szétbomlik és halál az, amikor családok szétbomlanak és szétzüllenek. Halál.

Jézus Krisztus azért halt meg a kereszten értem és érted, hogy magára vegye a halálunk okát, a mi bűneinket. Ézsaiás próféta azt mondja, a mi bűneink miatt kapott sebeket. Vétkeink miatt törték össze, miattunk. Jézus halálának az oka, Jézus kereszthalálának az oka az én bűnöm, és a te bűnöd. És tudod mi a csodálatos? Nagypéntek evangéliumát pénteken mondtam itt el a gyülekezetben, hogy a tanítványoknak Jézus azt mondja Úrvacsorakor: Ez az én testem, ami nem miattatok, hanem tiértetek töretik meg. Isten ma nem azt mondja, hogy miattad halt meg a Fiam. Isten ma nem vádol téged, nem beolvassa a bűneidet, hanem Isten az, aki a Fia halálának a célját mondja. Érted halt meg a Fiam. Egyszer és mindenkorra elmondod nekünk a keresztfán, hogy szeretlek, hogy halálosan szeretlek. Hogy halálosan komolyan veszlek téged. És Jézus ott a kereszten magára vette minden bűnünket, nyomorúságunkat, elesettségünket, hogy visszakapjuk a tisztaságunkat. Hogy visszakapjuk az ártatlanságunkat.

És amikor hittel felnézel Jézusra, és hiszel benne, mint érted meghalt és megfeszített Isten fiában, akkor egy döbbenetes dolog történik. Egyszer csak azt fogod észrevenni, hogy mindaz, ami belülről szedett szét, ami belülről készített ki, az oda kerül őrá. Minden hazugság, paráznaság, válás, erőszak, féltékenység. Minden bűn őrá kerül. És te felszabadulsz, megtisztulsz. Hiszel te a Nagypéntek csodájában? Hiszel te a megfeszített Jézus Krisztusban? Néztél-e már úgy rá, hogy a bűnt levegye rólad? Elvegye rólad és felszabadítson? Mert aki így találkozott Jézussal, az örülhet a Húsvétnak! Az találkozhat a feltámadt Krisztussal! Aki találkozott a megfeszített Jézussal, annak az életében elkezdenek Isten feltámadásának az erői működni. Azt mondja Pál, ha vele együtt meghaltunk, vele együtt élni is fogunk.  A kereszténység lényege ez.

És az a kérdés, hogy mi a mi válaszunk Isten válaszára? A mai igében Jézus azt mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz énbennem, ha meghal, is él, és aki él és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? - kérdi Jézus Mártától. Jézus olyasmit mondott ebben a sírkertben, amit se előtte, se utána soha ember nem mondott; és vagy igazat mondott, vagy őrült volt. Nincs harmadik lehetőség. Csak olyan mondhatott ilyet, aki tudta, hogy fel fog támadni. Jézus volt az, aki elsőként úgy támadt fel a halálból, hogy soha oda Ő nem zuhant vissza. A halál tengeréből Ő úgy jött elő, hogy oda még egyszer nem esett vissza. Lázárt feltámasztotta, de a mulandóságra, ő meghalt. Jairus lányát is feltámasztotta, de ő is meghalt. Jézus úgy támadt fel a halál tengeréből, hogy oda soha vissza nem ment. Romolhatatlanságra, örök életre; és ő azt mondja, én vagyok az élet. Velem kezdődik az élet. Én vagyok a feltámadás. Hiszed ezt? Ha hiszed, akkor valami elindul. Nézd meg, mit mond Márta, pedig ő még nem tudta, hogy Jézus fel fog támadni. Azt mondja: Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia, akinek el kell jönnie ebbe a világba.

Kedveseim, ma nem keresztyén dogmákat kell hinni. Nem! Nem egy vallásban kell hinned, hanem az élő Isten Fiában! Márta nem azt mondja, hogy hiszek a keresztyénségben. Nem azt mondja, hogy hiszek a baptista vallásban. Nem azt mondja, hogy hiszek a református vallásban. Nem azt mondja, hiszek a katolikus vallásban. Márta azt mondja: Hiszem, hogy Te vagy az Isten Fia! Az vagy, akinek mondod magad. És Márta hitével egy személybe kapaszkodik bele. Nem egy ideológiába! Nem egy elméletbe! Abba a személybe, aki életre hozta a testvérét, és aki nemsokára aztán meghalt a keresztfán és feltámadt.

Engedjétek meg, hogy egy egyszerű kis hasonlattal zárjam ezt az igehirdetést. Kezdő sofőröknek ismerős az, hogy milyen az, amikor bemész az autóval a kátyúba. Ilyenkor szokott az történni, hogy beragad az autó, és az ember kétsége esetten nyomja a gázpedált - és az autó nem megy se előre, se hátra, se fölfele, hanem szép biztosan süllyed. Csak lefele. Körülbelül így néz ki az Isten nélküli ember élete. Kétségbeesetten nyomod a gázt, körülötted mindenki sáros - ez így szokott lenni: mindenkit besározunk, miközben ki akarjuk magunkat mosni a bűneinkből, a szennyünkből. De nem megy az autó se előre, se hátra, csak szépen ereszkedik addig, míg ráfekszik az olajteknőre. És ez a tehetetlenség állapota. És ilyenkor a bölcsebb sofőrök azt mondják, hogy kár nyomni azt a gázt. Kérünk külső segítséget. Kell valaki kintről! Kell valaki, aki tőlem független, nálam erősebb, nálam hatalmasabb, akihez hozzáköthetem az én autómat. Akkor jön egy nagyobb járgány, jobb esetben traktor, adnak egy drótkötelet, utána kötjük, és úgy kikapja, kirántja a sárból az autónkat. Valami ilyesmi a hit. Belekapaszkodás, belecsimpaszkodás az élő Isten Fiába. A hit nem más, mint kapcsolódás Jézushoz. Belekapaszkodtál már, vagy még mindig nyomod a gázpedált - és egyre jobban és jobban süllyedsz.

Ilyen süllyedő hajó ez a mai emberiség. Szellemileg haldokló világban élünk. Vajon meghallod-e az Isten Fiának szavát, aki azt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Hiszed-e ezt? Márta azt mondja, hiszem! És ez a hit Mártát kiragadja a kétségbeesésből, a gyász tompaságából, fájdalmából, kábultságából, és elkezdi emelni, elkezdi vinni az élet felé. És meglátja, hogy el kell hengeríteni a követ, és Lázár kijön a sírból. És ez a Márta később átéli azt, hogy az, aki nekem azt mondta, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, az tényleg igazat mondott.  Mert meghalt a keresztfán, de harmadnapon győztesen feltámadt. Találkoztál-e már vele? Ő hív most minket, hogy kapaszkodjunk bele, hogy válaszoljunk neki.

Hajtsunk fejet és imádkozzunk! […]

Hadd kívánjak mindenkinek nagyon áldott húsvéti ünnepet, szeretnék elköszönni a televízió nézőitől, és kívánom azt, hogy Isten feltámadásának az ereje járja át a szíveteket és hozzon ki mindannyijunkat mindabból a halálból, amibe a Sátán beletaszított minket. A gyerekek fognak most egy áldást énekelni és ezzel befejeződik az istentiszteletünk.
 

 

elérhető DVD-lemezen, amely a technikai pultnál megrendelhető

YouTube videó:

Igehely: 

Jn 11,25-27