Ünnepelve az úton

Dátum: 
2013. január 27. 09:00

Mit kíván tőlünk az Isten? 2013. évi imahét 7.  (záró alkalom)

Kóstoló a kisprófétákból - A kétségbeeséstől a bizalomig

Mai ige: Hab 3,16-19

Hallottam, és reszketett a szívem, hangjától megremegtek ajkaim. Fájdalom járja át csontjaimat, reszkető léptekkel járok. Bárcsak nyugtom lenne a nyomorúság napján, amely eljön a bennünket fosztogató népre!

Mert a fügefák nem fognak virágozni, a szőlőtőkéken nem lesz gyümölcs. Hiányozni fog az olajfák termése, a kertek sem teremnek ennivalót. Kivész a juh az akolból, és nem lesz marha az istállókban. De én vigadozni fogok az Úr előtt, örvendezek szabadító Istenem előtt. Az Úr, az én Uram ad nekem erőt, olyanná teszi lábamat, mint a szarvasokét, és magaslatokon enged járni engem. A karmesternek: húros hangszerre.

Jegyzetek

  • dodekaprofeton = 12 próféták
  • kis próféták nagy üzenetei
  • az imahét igéje is kisprófétákból van

 

Ünnepelve az úton

Mik 6,6-8 „Mivel járuljak az Úr elé? Hajlongjak-e a magasságos Isten elõtt? Talán égõáldozattal járuljak elébe, esztendõs borjakkal? Talán kedvét leli az Úr a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán elsõszülöttemet áldozzam bûnömért, drága gyermekemet vétkes életemért? Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tõled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.” (Magyar Bibliatársulat)

Audio és video anyagok:


Videó letölthető: 20130127_de

Igehely: 

Hab 3,16-19