Úton Krisztus megtöretett testével

Dátum: 
2013. január 21. 17:00

Mit kíván tőlünk az Isten? 2013. évi imahét 2.  

Mai igék: Ez 37,1-14; Ef 2,1-5

Ez 37,1-14 Az Úr megragadott engem; elvitt engem az Úr lélek által, és letett egy völgyben. Tele volt az csontokkal. Végigvezetett köztük körös-körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, és már nagyon szárazak voltak. Megkérdezte tőlem: Emberfia! Életre kelnek-e még ezek a csontok? Én így feleltem: Ó, Uram, Uram, te tudod! Akkor ezt mondta nekem: Prófétálj e csontokról! Mondd nekik: Ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét! Így szól az én Uram, az Úr ezekhez a csontokhoz: Én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni. Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítlak benneteket bőrrel, azután lelket adok belétek, hogy életre keljetek. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Amint prófétálni kezdtem, hirtelen dörgő hang támadt, a csontok pedig egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak kerültek rájuk, majd hús növekedett, és végül bőr borította be őket, de lélek még nem volt bennük. Akkor ezt mondta nekem: Prófétálj a léleknek, prófétálj, emberfia, és mondd a léleknek: Így szól az én Uram, az Úr: A négy égtáj felől jöjj elő, lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek! Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Akkor lélek szállt beléjük, életre keltek, és talpra álltak: igen-igen nagy sereg volt. Akkor ezt mondta nekem: Emberfia! Ez a sok csont Izráel egész háza, amely most ezt mondja: Elszáradtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk, végünk van. Azért prófétálj, és ezt mondd nekik: Így szól az én Uram, az Úr: Én felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem, és beviszlek benneteket Izráel földjére. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem! Lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken.

Akkor megtudjátok, hogy én, az Úr, meg is teszem, amit megmondtam - így szól az Úr.

Ef 2,1-5 Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint; igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt - kegyelemből van üdvösségetek! -

Jegyzetek

 • Isten adománya a szövetség és a Törvények
 • olyan ez, mint egy nagy plusz jel: a függőleges szár jelképezi a kapcsolatot Istennel, a vízszintes szár a kapcsolatot az emberekkel :: ha kihagyjuk ebből Istent, akkor csak egy nagy mínusz jel marad az egészből
 • a Tízparancsolat első parancsolatai között van: Ne készíts magadnak idegen isteneket!
 • Izráel népének bűne a bálványimádás volt
 • ha Isten nem Isten az életünkben, akkor benépesedik az életünk bálványokkal
 • az ember menthetetlenül vallásos
 • ha bálványaink vannak, azok mindig benyújtják a számlát
 • hétköznapi bálványaink:
  • Mammon isten: a mai kapitalista társadalom embere igazán materialista (idézet egy pénzügyi szakember könyvéből, "Az utolsó önsegélyező könyv"-ből)
  • Ámor isten bálványa (feldúlt házasságok)
  • Fortuna isten (jóslás, kártyavetés, horoszkóp)
 • Ezékiel látomásában a csonthalmaz a nihil és a halál, a szétbomlasztott társadalom :: ebben gyönyörködik az ördög
 • hiszed-e azt, hogy ezt az atomizált társadalmat Isten össze tudja-e rakni?
 • igére és lélekre van szüksége ma az országnak
 • az életünk legyen egy bizonyság
 • Szentlélekre van szükségünk
 • fel kell ébredni a látomásból, hinni kell, hogy ebből valóság lehet :: hogyan?
  • el kell hinnem, hogy amit Isten mond, az valóság lehet
  • minden prófécia akkor kezd beteljesedni, ha elhiszem azt
  • a hit nem erőszakos cselekmény!
  • minden helyreállás célja az, hogy megtudjuk, Ő az Isten!

 

 • téged életre keltett-e már Isten a bűneidből?
 • látod-e már azt, hogy halott vagy Isten nélkül?

Úton Krisztus megtöretett testével

Mottó:

Mik 6,6-8 „Mivel járuljak az Úr elé? Hajlongjak-e a magasságos Isten elõtt? Talán égõáldozattal járuljak elébe, esztendõs borjakkal? Talán kedvét leli az Úr a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán elsõszülöttemet áldozzam bûnömért, drága gyermekemet vétkes életemért? Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tõled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.” (Magyar Bibliatársulat)

Audió és videó anyagok:

 


Videó letölthető: 20130121_du

Igehely: 

Ez 37,1-14; Ef 2,1-5