Járványügyi rendelet és gyászhír

A mai járványügyi rendelet jelentősen megváltoztatja gyülekezeti életünket. Ma este erről fogunk tanácskozni a gyülekezet presbitereivel. A tanácskozás eredményéről rövidesen tájékoztatunk benneteket. Addig is hadd bátorítsalak az egyik tegnap délelőtt idézett igével: „A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által."

Ma este még élőben tartjuk meg imaközösségünket. Tegnap este ért a még mindig felfoghatatlan hír, Hostyánszki Péter lelkipásztor testvérünk elköltözött az élők sorából. Hordozzuk imában a családot!

Mike Sámuel