Kegyelem és békesség

Kedves Testvéreink és gyülekezetünk istentiszteleteit Látogatók!

Az alábbi három igeverssel kívánunk nektek kegyelmet és békességet!

„Nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, bízik az Úrban.” Zsoltár 112,7
„Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel Te benned bízik…” Ézsaiás 26,3
„Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott.” Róma 8,28

Hisszük, hogy a fenti igék a jelenleg kialakult helyzetben is igazak. Ugyanakkor szeretnénk komolyan venni a kormány és egyházunk vezetésének döntéseit a járvány megelőzésére.  Ezért az alábbiakat kérjük tőletek szeretettel:

  1. Minden krízis egyben lehetőség. Lássuk meg a rosszban a jót. Lehetőségünk van még inkább értékelni és gyakorolni a házi csoportok nyújtotta közösség áldását. Akiknek nincs házi csoportjuk, becsatlakozhatnak már meglévőkbe, vagy spontán összejöhetnek hasonló helyzetű testvérekkel. Használjuk ki ezt az időszakot és mélyítsük a családon és gyülekezeten belüli személyes kapcsolatokat.
  2. Idős testvéreinket és a betegeket, a legveszélyeztetettebbeket tisztelettel kérjük és bátorítjuk, hogy imádkozó szívvel otthonaikban kísérjék az istentiszteleti alkalmainkat.
  3. A vasárnapi istentiszteletet három elkülönített helyen: istentiszteleti tér, ifjúsági tér, illetve alagsorban tartjuk. Az istentiszteleti és ifjúsági térben levőket szeretettel kérjük, hogy a fölszinti és ifi téri mosdókat használják, az alagsorban levők pedig értelemszerűen az alagsori mosdókat. Az alagsor a garázs melletti kiskapun keresztül lesz megközelíthető.
  4. Gyerekeknek kiscsoportos foglalkozást tartunk a szokásos kistermekben.
  5. Egymás védelme érdekében kerüljük a bevett (kézfogás, ölelés, puszi) köszönési formákat.
  6. Tartsuk tiszteletben az ajtónálló szolgálatot végzők utasításait.
  7. Mindenki a saját hite, felelőssége és lelki békessége szerint szabadon döntse el, hogy eljön vagy otthon marad.
  8. Legyünk a hit, remény és szeretet emberei a körülöttünk élő emberek között!

„Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe; ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek… Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal a föld. A Seregek Ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk.” (Zsolt 46,2–4.11–12)