Májusi istentiszteletek

„Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után: Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem: Hol van a te Istened? Kiöntöm lelkemet, és arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához hangos ujjongással és hálaénekkel az ünneplő sokaságot. Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért!” 42.Zsoltár 3-6

Drága Gyülekezet, kedves Testvérek!

A fenti zsoltár jut eszembe, amikor rátok és közös istentiszteleteinkre gondolok. Magam is ki vagyok éhezve a testvéri közösségre. Ugyanakkor hálás vagyok, hogy ma is közösségben lehettem a kiscsoportommal és tapasztaltam Isten szabadítását lelkigondozói beszélgetésekben, még akkor is, ha virtuális térben valósult meg. 

Egyházunk vezetése az alábbi tájékoztatást küldte a májusi hónapot illetően. Istentiszteleteinkben ehhez (online formához) fogunk igazodni. A tanítványi kiscsoportokat viszont szeretnénk szabaddá tenni arra, hogy az imaház udvarán (rossz idő esetén az alagsori nagyteremben) találkozzanak a törvény által megszabott keretek között. Ez ügyben minden kiscsoport külön fog dönteni, hogy él-e ezzel a lehetőséggel, vagy továbbra is az online lehetőséget választja. Bízom benne, hogy Pünkösd vasárnapja egy igazi örömünnep lesz mindannyiunk számára!

Szeretettel,

Sámuel

COVID-19 útmutató gyülekezeteknek

Az MBE gyülekezeteinek

Kedves Testvérek!

2020. május 4-től a kormány a 168/2020 (IV.30.) sz. rendelettel új intézkedéseket vezetett be Magyarországon. Eszerint  Budapest és Pest megye területén a korábbi korlátozások érvényben maradnak, viszont az ország ezen kívüli területei esetében részleges nyitást engedélyez. Gyülekezeteink is várakozással tekintenek előre, hogy milyen módon élhetik meg hitüket a következő időszakban, hiszen a kormányrendelet megengedi, hogy a vallási szertartásokat megtartsuk (6 § 1.), ugyanakkor előírja a kötelező védőtávolság (1,5 m) betartását a vallási szertartásokon is (6 § 2.).

Mindennek ismeretében az egyház Operatív Tanácsa áttekintette az országban a veszélyhelyzet kapcsán kialakult körülményeket, mind a gyülekezetekben, mind az intézményrendszerünkben.

Érezzük és magunk is átéljük, hogy mennyire hiányzik a személyes közösség, a testvéri találkozás. Ugyanakkor felelősen szeretnénk segítséget adni mind a gyülekezeteink, illetve az intézmények és fenntartóik számára.

Megtárgyalva a kormány döntéseit és körültekintően figyelembe véve a veszélyhelyzet fennállását, a következő döntést hoztuk:

Az Operatív Tanács továbbra is helyesnek tartja a veszélyhelyzet alatt kialakult gyülekezeti, istentiszteleti gyakorlatokat, azaz az online istentiszteleteket és a közösségépítés kialakult módját. Nagyra becsüljük a gyülekezetek aktivitását és kreativitását ezen a területen. Mindezt várhatóan pünkösdig javasolja fenntartani az ország egész területére.

2020. május 5-én egyeztettünk az egyházkerületek elnökeivel, az Országos Tanács lelkészi és nem lelkészi képviselőivel, akikkel egyet értettünk abban, hogy kérjük a gyülekezeteket, intézményeket a fenti határozati javaslat betartására, vagyis 2020 májusában még sehol ne tartsunk személyes találkozással járó közösségi alkalmakat.

Döntésünkben a féltő szeretet van jelen. Tudjuk, hogy gyülekezeteinkben sokan vannak 65 év felett, akik számára sehol sem ajánlott közösségbe menni. Nem tudjuk a COVID-19 koronavírus-járvány alakulásának további folyamatát, ezért elővigyázatosak vagyunk, és imádkozó szeretettel gondolunk az egész közösségre. Bátorítjuk testvéreinket, hogy tartassanak könyörgések a döntéshozókért, a betegekért, az egészségügyi dolgozókért, intézményeinkért, hogy legyen erejük az ott dolgozóknak, és védelmük a lakóknak.

Az általános rendelkezésekre figyelve egyházunk Országos Tanácsa is ülést tart május utolsó hetében, és akkor hozunk újabb döntéseket. 

Megköszönve Testvéreink megértését, áldást kívánunk az egyház gyülekezeteire, minden testvérre. Ne felejtsük el megkeresni legalább telefonon azokat, akik nem tudják követni az online-istentiszteleteket. Figyeljünk oda a rászorulókra, nyújtsunk segítséget az egyedülállóknak – a szabályok pontos betartásával.

Amennyiben kérdés merül fel, az egyház elnöksége mellett a kerületek elnökei is a testvérek rendelkezésére állnak.

Budapest, 2020. május. 6.

Testvéri szeretettel:

Az MBE Elnöksége