Szalmakalapos istentisztelet

„Nem láttam templomot a városban, mert a mindenható Úr Isten és a Bárány annak a temploma. És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a Bárány: a népek az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai oda viszik be dicsőségüket.” Jelenések 21,22-24

Drága Gyülekezet!

Valóban lesz egy város, ahol nem lesz szükség templomra, napra, holdra, mert Isten dicsősége és a Bárány (a világ világossága) minden értelemben világítani fog és a népek ebben a világosságban fognak járni. Klímára sem lesz szükség ebben a városban: „Nem éheznek és nem szomjaznak többé, sem a nap heve, sem más hőség nem bántja őket, mert a Bárány, aki középen a trónnál van, legelteti őket, elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és Isten letöröl szemükről minden könnyet.”

Isten úgy döntött, hogy ebben a világban készít fel abba a városba. Itt kell megtanulnunk az Ő világosságában járni, már itt kell szomjaznunk és vágynunk az Ő dicsőségére.

Éppen ezért szeretettel hívunk és várunk gyülekezetünk vasárnapi szalmakalapos istentiszteletére, amin együtt örvendezünk a Landeholm családdal Jákób születésének, és együtt nézzük meg azt, hogyan szól Isten a Biblián keresztül.

Akinek van nyári kalapja kérem hozza mert itt még a nap fog világítani:-)

Mike Sámuel

„…az egész nép egy emberként összegyűlt”

„Akkor az egész nép egy emberként összegyűlt a Vízi-kapu előtti téren, és azt mondták Ezsdrásnak, az írástudónak, hogy hozza elő Mózes törvénykönyvét, amelyet az ÚR adott Izráelnek… Ezsdrás az egész nép szeme láttára nyitotta föl a könyvet, mert az egész népnél magasabban volt. Amikor fölnyitotta, fölállt az egész nép. És amikor Ezsdrás áldotta az Urat, a nagy Istent, az egész nép fölemelt kezekkel mondta rá: Ámen! Ámen! Azután meghajoltak, és arccal a földre borultak az ÚR előtt.” Ezsdrás 8,1.5-6

Drága Gyülekezet!

Folytatódnak udvari istentiszteleteink. Nem túlozok, ha azt mondom Isten tenyerén hordja alkalmainkat. Holnapra enyhül a nagy meleg és kifejezetten üdítő időjárásunk lesz. a lelki felüdülést pedig fentről Tőle várjuk. Vajon Isten ma is érthetően és konkrétan szól az emberhez? Jöjj el és megtudod :-)

Mike Sámuel

Oldalak

Feliratkozás Kezdőoldal hírcsatorna csatornájára