Szalmakalapos istentisztelet

„Nem láttam templomot a városban, mert a mindenható Úr Isten és a Bárány annak a temploma. És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a Bárány: a népek az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai oda viszik be dicsőségüket.” Jelenések 21,22-24

Drága Gyülekezet!

„…az egész nép egy emberként összegyűlt”

„Akkor az egész nép egy emberként összegyűlt a Vízi-kapu előtti téren, és azt mondták Ezsdrásnak, az írástudónak, hogy hozza elő Mózes törvénykönyvét, amelyet az ÚR adott Izráelnek… Ezsdrás az egész nép szeme láttára nyitotta föl a könyvet, mert az egész népnél magasabban volt. Amikor fölnyitotta, fölállt az egész nép. És amikor Ezsdrás áldotta az Urat, a nagy Istent, az egész nép fölemelt kezekkel mondta rá: Ámen! Ámen! Azután meghajoltak, és arccal a földre borultak az ÚR előtt.” Ezsdrás 8,1.5-6

Drága Gyülekezet!

Boldog, aki hazatalál

„Mily kedvesek a te hajlékaid, ó, Seregek Ura! Sóvárog, sőt eleped a lelkem az ÚR udvarai után. Testem és lelkem ujjongva kiált az élő Istenhez. Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahova fiókáit helyezi oltáraidnál, Seregek Ura, királyom és Istenem!” (Zsoltár 84,2-4)

„Boldog, aki hazatalál…” (Ákos)

"Mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen..."

„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek.” (Apostolok cselekedetei 2, 1-2)

Drága Gyülekezet!

Régen vártunk a mai napra. Biztos? Ma este kiderül :-)

Hogy végre mindnyájan együtt legyünk ugyanazon a helyen. Minden pünkösdnek ez a feltétele.

Jelentkezés gyerek táborba

Szeretettel meghívunk Téged a Bárka (napközis) Táborba!

Minden reggel 8 órától várunk a Kecskeméti Baptista Gyülekezet (Kecskemét, Szent-Györgyi Albert u. 23.) épületében és udvarán tartandó programokra: Noé történetével kapcsolatos énekek, színdarab, kiscsoportos foglalkozások, igazi bárkaépítés, akadályverseny, „vizes délután”, nagyszerű kézműves szakkörök, és még ki tudja mennyi minden vár Rád!

Időpontja : 2021. augusztus 2 (hétfő) – augusztus 6 (péntek) minden nap 8:00-16:00

Feliratkozás Kecskeméti Baptista Gyülekezet RSS csatornájára