Szeretnéd te is személyesen megismerni Jézust?

(részlet a Jézus élete című filmből)

A sír amelyben Jézus testét helyezték, üres. Három nappal keresztre feszítése után föltámadt. Jézus él, és az életed része akar lenni.

Ő mondta: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, ha meghal is, él.”

Majd nem 2000 év telt el azóta, hogy Jézus feltámadt a halálból. Ma is él, és napjainkban is az Ő hatása a legnagyobb és a legerőteljesebb a világon. A történelem során egymást váltották a büszke államférfiak, uralkodók, feltalálók, tudósok, filozófusok és teológusok. De Jézus ma is él. Nála rendkívülibb személyiség nem született. Hisz már a születése is rendkívüli. A biblia azt tanítja, hogy az édesanyja Szűz Mária volt. Rendkívüli volt az egész élete is. Természetfölötti volt az élete és a lénye. Szent életet élt és soha nem vétkezett. Nagyobb csodákat művelt, mint bárki más. Tanítása is egyedülálló. Szeretetet hirdet és bűnbocsánatot. Új életformát kínál mindazoknak, akik elfogadják őt megváltójuknak. Akihez eljutottak a tanításai az új életet, új reményt, új életcélt kapott. Egyedülálló volt a halála is. 2000 évvel ezelőtt a világegyetem istene elküldte egyszülött fiát, Jézus Krisztust áldozatul az emberiség bűneiért. Krisztus érted halt meg. Föltámadása is rendkívüli volt. Három nappal a halála után következett be a történelem egyik legbámulatosabb eseménye. Jézus föltámadt a halálból. Születése, élete, halála és föltámadása. egyaránt azt bizonyítja, hogy  Jézus Krisztus csak ugyan az akinek mondta magát. Isten fia, az emberiség megváltója. Jézus Krisztus ma is él. Életed részévé akar válni. Bűnbocsánatot akar adni és erőt, hogy teljes életet élj. Figyelj a szavaira.

„Jöjjetek hozzám mindnyájan akik fáradtak vagytok  és terhek alatt roskadtok. Én nyugalmat adok nektek. Én vagyok az út az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához csak én általam.”

A biblia mondja: mindenki vétkezett és híjával van Isten dicsőségének. Azt is mondja: A bűn következménye a halál, de az Isten ajándéka az örök élet Jézus Krisztusban, Urunkban. Amikor Jézus meghalt megfizette a bűneidért járó büntetést. Most arra kér, hogy fogadd be az életedbe.

„Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: aki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót ahhoz bemegyek.”

Ahhoz, hogy átéld Isten szeretetét, bűnbocsánatát, hogy örök életed legyen, úgy kell, hogy fogadd Jézust mint Isten áldozatát a te bűneidért. Csak a hit által hívhatod őt az életedbe. Ha beakarod fogadni őt, mondd el ezt az imát hittel, és Jézus belép az életedbe.

Így szól az ima:

Uram Jézus szükségem van rád. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Kinyitom életem kapuját és befogadlak téged, mint uramat és megváltómat. Te irányítsd az életemet. Tégy olyanná, mint amilyen te akarod, hogy legyek. Ámen.

Ha ez az imádság kifejezi a gondolataidat, mondd el most., ott, ahol. éppen vagy. Most, hogy elmondtad ezt az imát, és hívtad Jézus Krisztust az életedbe, biztos lehetsz abban, hogy meghallgatott. Mivel Ő maga ígérte, hogy mind az aki kér, kap. Abban is biztos lehetsz, hogy bűneidet megbocsátotta, hogy Isten gyermeke vagy és hogy örök életed van. Ha azt akarod, hogy teljes és tartalmas életed legyen, olyan amilyet Jézus ígért, beszélj vele minden nap imádságban. Olvasd a bibliát és felfedezet benne, hogy milyen nagyszerű terve van veled Istennek. Keresd meg azokat, akik ugyan úgy szeretik és keresik őt. Ne felejtsd el, amit ígért: „Nem hagylak el téged, és nem maradok el tőled. Veled vagyok minden nap a világ végezetéig.”