Mike Sámuel

Szolgálat: 
lelkipásztor
Státusz: 
a Kecskeméti Baptista Gyülekezet tagja
Bemutatkozás: 

1971. február 17-én született Erdélyben a Szilágy megyei Oláhbaksán - szülei - Mike Béla és Ilyés Ilona négy gyermeke közül harmadikként. Édesapja ebben az időben a Szilágy Ballai Baptista Gyülekezet és másik nyolc gyülekezetből álló körzet lelkipásztora.

1976-ban édesapja elfogadja a Nagybányai Baptista Gyülekezet meghívását a lelkipásztori szolgálatra, így a család élete Nagybányán folytatódik. Ide kötődnek elemi, általános és középiskolai évei. A középiskola utolsó két évét román nyelven végzi, mivel éppen ekkor szüntetik meg a magyar tagozatot. Kötelességtudó gyermekként jár a gyülekezetbe, végzi feladatait.

A középiskolával párhuzamosan három évig ének szakon tanul a Nagybányai Népművészeti Iskolán.

1986-ban – 15 évesen - már van rálátása lelki életére és azt megszokásokból táplálkozónak, képmutatónak, hidegnek tartja. Az evangélium és egy közeli barátja radikális megtérése által meghívást kap a tudatos Krisztuskövető életre. Erre az életre való megtéréséről önmagát nem kímélve, különösen fiatalok előtt, meggyőzően vall.

1989-ben érettségizik, a szocialista képzés jellegzetessége, hogy az érettségi bizonyítvány mellé autóvillamosság szerelői és kamionsofőri képesítést is adnak. Osztályuk háromnegyedét pártutasításra a Zsil völgyébe küldik, mint később kiderül nem a szakmában, hanem a bányában akarnak nekik munkát adni. Mivel megtagadták a párt döntését, büntetésből semmilyen vállalat nem alkalmazhatja őt sem. Hosszas kilincselés és közbenjárás után felveszik, mint ládaszögelő szakképzetlen munkást, egy zöldség és gyümölcsforgalmazó vállalatnál, ahol mindössze négy hónapot dolgozik az 1989-es forradalom kitöréséig. 1990 februárjában sikerül elhelyezkedni a szakmában a helyi tömegközlekedési vállalatnál.

1990 őszén személyes csendességei és néhány ismerős bátorítása nyomán elhívást kap a lelkipásztori szolgálatra. 1990-1995 között lelkipásztori szakon elvégzi tanulmányait a Budapesti Baptista Teológián.

1995 őszén házasságot köt a debreceni születésű Dobos Laurával, két gyermekük születik Flóra (13 éves) és Botond (10 éves). A teológia elvégzése után öt évig a Nagyváradi „Betlehem” Baptista Gyülekezet, majd másik öt évig a Kolozsvári Baptista Gyülekezet lelkipásztoraként szolgál. Ez utóbbi helyen egy felekezetközi egyetemi és főiskolai keresztyén diákmozgalom bontakozik ki, ami 20 főről 200 főre növekszik.

2004-ben meghívják a Kecskeméti Baptista Gyülekezethez, melyet örömmel elfogad és Isten kegyelmének tartja, hogy nyolc éve ennek a közösségnek lehet lelkipásztora. Korunk lelki állapotáról, eltévelyedésünkről különös erővel szól az ökomenikus imaheteken. A világban megmutatkozó fő teológiai áramlatokkal megegyezően a jelenkor betegségének, lopakodó ateizmusnak, a hit elszívásának tartja a bűn és pokol tagadását. Saját belső világának alázattal történő feltárása, önmagában való mélyre hatolása segíti hallgatóságát saját lelkének rezdüléseit tudatosítani és Istenhez tartozását erősíteni, a hit langyosságát felszámolni. Mindezt az erdélyi nép-nyelv fordulataival, humorával fűszerezve költői ihletettséggel teszi, talán nem is sejtve, hogy nekünk kecskemétieknek mennyi új ízt ad nyelvünk műveléséhez, élvezetéhez.

Forrás

Az evangélium üzenete hangzik istentiszteleteinken

Az elmúlt időszak istentiszteleteinek felvételei tekinthetők és hallgathatóak meg.

(A közvetítések a www.ustream.tv/channel/kbgy szolgáltatónál azonnal megtekinthetőek.
Itt, a honlapon kisebb-nagyobb késéssel jelennek meg.)

Cím Dátum Média
Krisztus egyháza 2017.01.15. 09:00 videó
Istenközpontú gyülekezet 3. 2017.01.08. 09:00 videó
Istenközpontú gyülekezet 2. 2017.01.07. 18:00 videó
Istenközpontú gyülekezet 1. 2017.01.06. 18:00 videó
Újévi istentisztelet 2017.01.01. 16:00 videó
Szilveszteri istentisztelet 2016.12.31. 20:00 videó
Karácsonyi istentisztelet 2016.12.25. 09:00 videó
Adventi zenés áhitat 2016.12.18. 17:00 videó
Isten dicsősége 2016.12.04. 09:00 videó
Ároni áldás 2016.11.27. 09:00 videó
Egészség és szenvedés 2016.11.20. 09:00 videó
Emberi szükségleteink és az evangélium 2016.10.30. 09:00 videó
Hálaadó ünnepély 2016.10.23. 09:00 videó
Az evangélium hirdetése félelemből? 2016.10.09. 09:00 videó
Az evangélium ébresztő ereje 2016.10.02. 09:00 videó
Óvodai évnyitó 2016.09.18. 09:00 videó
Evangélium keresztényeknek 2016.09.04. 09:00 videó
Útravaló tanévkezdéshez 2016.08.28. 09:00 videó
Istenismeretből önismeret 2016.07.31. 09:00 videó
Mélyebbre Isten megismerésében 2016.07.10. 09:00 videó
A házasság három pólusa 2016.07.03. 09:00 videó
Bemerítés 2016.06.19. 09:00 videó
Szentek legyetek! 2016.06.05. 09:00 videó
Törvény és kegyelem 2016.05.29. 09:00 videó
Esküvő: Móni és Olivér 2016.05.28. 16:00 videó
A trossingeni Royal Rangers-249 szolgálata 2016.05.22. 09:00 videó
Pünkösd 2016.05.15. 09:00 videó
Jézus mennybemenetele 2016.05.08. 09:00 videó
Anyák napja 2016.05.01. 09:00 videó
A mélyülő hit 2016.04.17. 09:00 videó
Kriszti és Gergő esküvője 2016.04.16. 15:00 videó képek
Hitmélyítő alkalom a Debreceni Baptista Gyülekezetben 2016.04.09 (Egész nap)
Az emmausi tanítványok 2016.04.03. 09:00 videó
Húsvéti istentisztelet 2016.03.27. 09:00 videó
Nagypéntek 2016.03.25. 18:00 videó
Virágvasárnap 2016.03.20. 09:00 videó
Pál Málta szigetén 2016.03.06. 09:00 videó
Keresztényüldözőből üldözött keresztény 2016.02.21. 09:00 videó
Valentin-napi istentisztelet, gyermekbemutatás 2016.02.14. 09:00 videó képek
Pál útja Jeruzsálembe 2016.02.07. 09:00 videó
Révész Milán harmoika estje 2016.01.31. 17:00 képek
Lásd a hangot! /Zenés evangélizáció/ 2016.01.31. 17:00 videó
Pál búcsúja az efézusiaktól 2016.01.31. 09:00 videó
Pál és az efézusi ötvösök 2016.01.24. 09:00 audió videó
Pál Efézusban 2016.01.17. 09:00 audió videó
Pál Thesszalonikában, Béreában, Athénben 2016.01.03. 09:00 videó
Újévi Istentisztelet 2016.01.01. 17:00 videó
Szilveszter, istentisztelet 2015.12.31. 20:00 videó
Az imádkozás helye: börtön 2015.12.27. 09:00 videó
Karácsony vetületei 2015.12.25. 09:00 videó

Oldalak