Mike Sámuel

Szolgálat: 
lelkipásztor
Státusz: 
a Kecskeméti Baptista Gyülekezet tagja
Bemutatkozás: 

1971. február 17-én született Erdélyben a Szilágy megyei Oláhbaksán - szülei - Mike Béla és Ilyés Ilona négy gyermeke közül harmadikként. Édesapja ebben az időben a Szilágy Ballai Baptista Gyülekezet és másik nyolc gyülekezetből álló körzet lelkipásztora.

1976-ban édesapja elfogadja a Nagybányai Baptista Gyülekezet meghívását a lelkipásztori szolgálatra, így a család élete Nagybányán folytatódik. Ide kötődnek elemi, általános és középiskolai évei. A középiskola utolsó két évét román nyelven végzi, mivel éppen ekkor szüntetik meg a magyar tagozatot. Kötelességtudó gyermekként jár a gyülekezetbe, végzi feladatait.

A középiskolával párhuzamosan három évig ének szakon tanul a Nagybányai Népművészeti Iskolán.

1986-ban – 15 évesen - már van rálátása lelki életére és azt megszokásokból táplálkozónak, képmutatónak, hidegnek tartja. Az evangélium és egy közeli barátja radikális megtérése által meghívást kap a tudatos Krisztuskövető életre. Erre az életre való megtéréséről önmagát nem kímélve, különösen fiatalok előtt, meggyőzően vall.

1989-ben érettségizik, a szocialista képzés jellegzetessége, hogy az érettségi bizonyítvány mellé autóvillamosság szerelői és kamionsofőri képesítést is adnak. Osztályuk háromnegyedét pártutasításra a Zsil völgyébe küldik, mint később kiderül nem a szakmában, hanem a bányában akarnak nekik munkát adni. Mivel megtagadták a párt döntését, büntetésből semmilyen vállalat nem alkalmazhatja őt sem. Hosszas kilincselés és közbenjárás után felveszik, mint ládaszögelő szakképzetlen munkást, egy zöldség és gyümölcsforgalmazó vállalatnál, ahol mindössze négy hónapot dolgozik az 1989-es forradalom kitöréséig. 1990 februárjában sikerül elhelyezkedni a szakmában a helyi tömegközlekedési vállalatnál.

1990 őszén személyes csendességei és néhány ismerős bátorítása nyomán elhívást kap a lelkipásztori szolgálatra. 1990-1995 között lelkipásztori szakon elvégzi tanulmányait a Budapesti Baptista Teológián.

1995 őszén házasságot köt a debreceni születésű Dobos Laurával, két gyermekük születik Flóra (13 éves) és Botond (10 éves). A teológia elvégzése után öt évig a Nagyváradi „Betlehem” Baptista Gyülekezet, majd másik öt évig a Kolozsvári Baptista Gyülekezet lelkipásztoraként szolgál. Ez utóbbi helyen egy felekezetközi egyetemi és főiskolai keresztyén diákmozgalom bontakozik ki, ami 20 főről 200 főre növekszik.

2004-ben meghívják a Kecskeméti Baptista Gyülekezethez, melyet örömmel elfogad és Isten kegyelmének tartja, hogy nyolc éve ennek a közösségnek lehet lelkipásztora. Korunk lelki állapotáról, eltévelyedésünkről különös erővel szól az ökomenikus imaheteken. A világban megmutatkozó fő teológiai áramlatokkal megegyezően a jelenkor betegségének, lopakodó ateizmusnak, a hit elszívásának tartja a bűn és pokol tagadását. Saját belső világának alázattal történő feltárása, önmagában való mélyre hatolása segíti hallgatóságát saját lelkének rezdüléseit tudatosítani és Istenhez tartozását erősíteni, a hit langyosságát felszámolni. Mindezt az erdélyi nép-nyelv fordulataival, humorával fűszerezve költői ihletettséggel teszi, talán nem is sejtve, hogy nekünk kecskemétieknek mennyi új ízt ad nyelvünk műveléséhez, élvezetéhez.

Forrás

Az evangélium üzenete hangzik istentiszteleteinken

Az elmúlt időszak istentiszteleteinek felvételei tekinthetők és hallgathatóak meg.

(A közvetítések a Youtube-on azonnal megtekinthetőek.
Itt, a honlapon kisebb-nagyobb késéssel jelennek meg.)

Cím Dátum Média
Jézus mennybemenetele 2016.05.08. 09:00 videó
Anyák napja 2016.05.01. 09:00 videó
A mélyülő hit 2016.04.17. 09:00 videó
Kriszti és Gergő esküvője 2016.04.16. 15:00 videó képek
Hitmélyítő alkalom a Debreceni Baptista Gyülekezetben 2016.04.09 (Egész nap)
Az emmausi tanítványok 2016.04.03. 09:00 videó
Húsvéti istentisztelet 2016.03.27. 09:00 videó
Nagypéntek 2016.03.25. 18:00 videó
Virágvasárnap 2016.03.20. 09:00 videó
Pál Málta szigetén 2016.03.06. 09:00 videó
Keresztényüldözőből üldözött keresztény 2016.02.21. 09:00 videó
Valentin-napi istentisztelet, gyermekbemutatás 2016.02.14. 09:00 videó képek
Pál útja Jeruzsálembe 2016.02.07. 09:00 videó
Révész Milán harmoika estje 2016.01.31. 17:00 képek
Lásd a hangot! /Zenés evangélizáció/ 2016.01.31. 17:00 videó
Pál búcsúja az efézusiaktól 2016.01.31. 09:00 videó
Pál és az efézusi ötvösök 2016.01.24. 09:00 audió videó
Pál Efézusban 2016.01.17. 09:00 audió videó
Pál Thesszalonikában, Béreában, Athénben 2016.01.03. 09:00 videó
Újévi Istentisztelet 2016.01.01. 17:00 videó
Szilveszter, istentisztelet 2015.12.31. 20:00 videó
Az imádkozás helye: börtön 2015.12.27. 09:00 videó
Karácsony vetületei 2015.12.25. 09:00 videó
Karácsonyi koncert, délután 2015.12.20. 17:00 videó
Karácsonyi koncert, délelőtt 2015.12.20. 09:00 videó
Csomagosztó ünnepély 2015.12.18. 17:00 videó
Gyermekbemutatás, bizonyságtételek 2015.11.29. 09:00 videó
Az első európai keresztények 2015.11.15. 09:00 audió videó
Zenés áhítat a reformáció tiszteletére 2015.11.01. 18:00 audió videó
Egy nézeteltérés tanulságai 2015.11.01. 09:00 audió videó
Hálaadás 2015.10.18. 09:00 videó
Az evangélium győzelmének kulcsa 2015.10.11. 09:00 videó
A hiteles keresztény 2015.10.04. 09:00 audió videó
Óvodai évnyitó 2015.09.20. 09:00 audió videó
Lépd túl a határaidat! 2015.09.06. 09:00 audió videó
Támogatottból támogató 2015.08.30. 09:00 audió videó
180fok Fesztivál 2015 2015.08.25 (Egész nap) videó
Saul megtérése 2015.08.16. 09:00 audió videó
Az etióp kincstárnok megtérése 2015.08.09. 09:00 audió videó
Kényszerpályán a Szentlélek vezetése alatt 2015.07.26. 09:00 audió videó
István vértanú 2015.07.19. 09:00 videó
Gamáliél tanácsa 2015.07.05. 09:00 videó
Az első gyülekezet életjelei 2015.06.21. 09:00 videó
Bemerítési istentisztelet 2015.06.14. 09:00 videó képek
Mihalecz Zoltán és Kiss Timea esküvője 2015.06.13. 15:30 videó
Pünkösdi istentisztelet 2015.05.24. 09:00 videó
Isten nem mond le senkiről 2015.05.17. 09:00 videó
Egybeszerkesztve 2015.05.10. 09:00 videó
Anyák napja, gyermekbemutatás 2015.05.03. 09:00 videó képek
Hitből fakadó életerő - gyermekbemutatás 2015.04.26. 09:00 videó

Oldalak