Mike Sámuel

Szolgálat: 
lelkipásztor
Státusz: 
a Kecskeméti Baptista Gyülekezet tagja
Bemutatkozás: 

1971. február 17-én született Erdélyben a Szilágy megyei Oláhbaksán - szülei - Mike Béla és Ilyés Ilona négy gyermeke közül harmadikként. Édesapja ebben az időben a Szilágy Ballai Baptista Gyülekezet és másik nyolc gyülekezetből álló körzet lelkipásztora.

1976-ban édesapja elfogadja a Nagybányai Baptista Gyülekezet meghívását a lelkipásztori szolgálatra, így a család élete Nagybányán folytatódik. Ide kötődnek elemi, általános és középiskolai évei. A középiskola utolsó két évét román nyelven végzi, mivel éppen ekkor szüntetik meg a magyar tagozatot. Kötelességtudó gyermekként jár a gyülekezetbe, végzi feladatait.

A középiskolával párhuzamosan három évig ének szakon tanul a Nagybányai Népművészeti Iskolán.

1986-ban – 15 évesen - már van rálátása lelki életére és azt megszokásokból táplálkozónak, képmutatónak, hidegnek tartja. Az evangélium és egy közeli barátja radikális megtérése által meghívást kap a tudatos Krisztuskövető életre. Erre az életre való megtéréséről önmagát nem kímélve, különösen fiatalok előtt, meggyőzően vall.

1989-ben érettségizik, a szocialista képzés jellegzetessége, hogy az érettségi bizonyítvány mellé autóvillamosság szerelői és kamionsofőri képesítést is adnak. Osztályuk háromnegyedét pártutasításra a Zsil völgyébe küldik, mint később kiderül nem a szakmában, hanem a bányában akarnak nekik munkát adni. Mivel megtagadták a párt döntését, büntetésből semmilyen vállalat nem alkalmazhatja őt sem. Hosszas kilincselés és közbenjárás után felveszik, mint ládaszögelő szakképzetlen munkást, egy zöldség és gyümölcsforgalmazó vállalatnál, ahol mindössze négy hónapot dolgozik az 1989-es forradalom kitöréséig. 1990 februárjában sikerül elhelyezkedni a szakmában a helyi tömegközlekedési vállalatnál.

1990 őszén személyes csendességei és néhány ismerős bátorítása nyomán elhívást kap a lelkipásztori szolgálatra. 1990-1995 között lelkipásztori szakon elvégzi tanulmányait a Budapesti Baptista Teológián.

1995 őszén házasságot köt a debreceni születésű Dobos Laurával, két gyermekük születik Flóra (13 éves) és Botond (10 éves). A teológia elvégzése után öt évig a Nagyváradi „Betlehem” Baptista Gyülekezet, majd másik öt évig a Kolozsvári Baptista Gyülekezet lelkipásztoraként szolgál. Ez utóbbi helyen egy felekezetközi egyetemi és főiskolai keresztyén diákmozgalom bontakozik ki, ami 20 főről 200 főre növekszik.

2004-ben meghívják a Kecskeméti Baptista Gyülekezethez, melyet örömmel elfogad és Isten kegyelmének tartja, hogy nyolc éve ennek a közösségnek lehet lelkipásztora. Korunk lelki állapotáról, eltévelyedésünkről különös erővel szól az ökomenikus imaheteken. A világban megmutatkozó fő teológiai áramlatokkal megegyezően a jelenkor betegségének, lopakodó ateizmusnak, a hit elszívásának tartja a bűn és pokol tagadását. Saját belső világának alázattal történő feltárása, önmagában való mélyre hatolása segíti hallgatóságát saját lelkének rezdüléseit tudatosítani és Istenhez tartozását erősíteni, a hit langyosságát felszámolni. Mindezt az erdélyi nép-nyelv fordulataival, humorával fűszerezve költői ihletettséggel teszi, talán nem is sejtve, hogy nekünk kecskemétieknek mennyi új ízt ad nyelvünk műveléséhez, élvezetéhez.

Forrás

Az evangélium üzenete hangzik istentiszteleteinken

Az elmúlt időszak istentiszteleteinek felvételei tekinthetők és hallgathatóak meg.

(A közvetítések a www.ustream.tv/channel/kbgy szolgáltatónál azonnal megtekinthetőek.
Itt, a honlapon kisebb-nagyobb késéssel jelennek meg.)

Cím Dátum Média
A csalódás útjától a hit útjáig 2013.01.20. 09:00 audió videó
Harc a világgal 2013.01.13. 17:00 audió videó
Amiért Isten szíve dobog 2013.01.13. 09:00
Harcban a test ellen 2013.01.06. 17:00 audió videó
Gondoskodó gyülekezet 2013.01.06. 09:00 audió videó
Mai bálványaink 2013.01.01. 17:00 audió videó
Szilveszter 2012 2012.12.31. 20:00
Bemerítési istentisztelet 2012.12.30. 09:00 audió
Hétköznapok karácsonya 2012.12.25. 17:00 audió videó
Gyermekek karácsonya 2012.12.25. 09:00 audió
Karácsonyi koncert 2012.12.23. 17:00 audió videó
Joel: Jahve az Isten 2012.12.23. 09:00 audió
Ifjúsági Istentisztelet és evangelizáció 2012.12.09. 17:00 audió
Az élő gyülekezet - szolgáló gyülekezet 2012.12.09. 09:00 audió
Jónás menekülése 2012.12.02. 17:00 audió
A várakozó gyülekezet 2012.12.02. 09:00 audió
Hálaadó nap 2012.11.25. 09:00 audió
Mester, mit tegyünk, hogy az Úrnak tetsző dolgokat cselekedjük? 2012.11.11. 17:00 audió
Családerősítő vitamin - gyermekbemutatás 2012.11.11. 09:00 audió
Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? 2012.11.04. 17:00 audió
Amikor Isten kérdez 2012.11.04. 09:00 audió
100 éves az orgoványi baptista imaház 2012.11.03. 15:00 videó
Gyülekezeti nyílt nap 2012.10.28. 09:00 audió videó képek
Isten imádása és dícsérete 2012.10.21. 17:00 audió
Isten országának eljövetele 2012.10.21. 09:00 audió
Lelki némaság 2012.10.14. 17:00 audió
Te kövess engem 2012.10.14. 09:00 audió
Szabadulás az erkölcsi bukásból (Torontó) 2012.10.07. 08:00
Páratlan kísértések - hogyan lehet kibírni a házasságig? (Torontó) 2012.10.06. 19:00
Létezik-e érett szerelem? (Torontó) 2012.10.06. 11:00
All season topics - Örökzöld témákról éretten (Torontó) 2012.10.05. 17:00
A gyógyulás történetek üzenetei (Torontó) 2012.10.04. 19:30
Falbontás (Torontó) 2012.10.03. 19:30
A család az Isten ölelésében - házasságról az édenkerten kívül (Torontó) 2012.09.30. 15:00
Beavatás a bővölködő életbe (Torontó) 2012.09.30. 10:00
Öröm, bármi áron 2012.09.23. 17:00 audió videó
Család a Jó Pásztor tenyerén 2012.09.23. 09:00 audió
Kövesd azt, aki szeret és átformál (Nagyvárad) 2012.09.22. 19:00 videó
Egy asszony pedig, aki tizenkét éve ... 2012.09.16. 17:00 audió
Te vagy-e az Eljövendő? 2012.09.16. 09:00 audió
Szavak, melyekre gyermekeink éheznek 2012.09.09. 16:00 audió videó
Amikor Isten hallgat 2012.09.09. 09:00 audió
A beavatott férfi 2012.09.02. 17:00 audió
Az ember kérdez - Ki a nagyobb Isten országában? 2012.09.02. 09:00 audió
A megbocsátás 2012.08.12. 17:00 audió videó
Júdás Taddeus kérdése: Miért? 2012.08.12. 09:00 audió
Ki vétkezett? 2012.08.05. 17:00 audió
Megragadni a teljes életet 2012.08.05. 09:00 audió
Isten kreativitása a megváltásban 2012.07.22. 17:00 audió
Mihez kezdjünk azzal, amink van? 2012.07.22. 09:00 audió videó

Oldalak