Mike Sámuel

Szolgálat: 
lelkipásztor
Státusz: 
a Kecskeméti Baptista Gyülekezet tagja
Bemutatkozás: 

1971. február 17-én született Erdélyben a Szilágy megyei Oláhbaksán - szülei - Mike Béla és Ilyés Ilona négy gyermeke közül harmadikként. Édesapja ebben az időben a Szilágy Ballai Baptista Gyülekezet és másik nyolc gyülekezetből álló körzet lelkipásztora.

1976-ban édesapja elfogadja a Nagybányai Baptista Gyülekezet meghívását a lelkipásztori szolgálatra, így a család élete Nagybányán folytatódik. Ide kötődnek elemi, általános és középiskolai évei. A középiskola utolsó két évét román nyelven végzi, mivel éppen ekkor szüntetik meg a magyar tagozatot. Kötelességtudó gyermekként jár a gyülekezetbe, végzi feladatait.

A középiskolával párhuzamosan három évig ének szakon tanul a Nagybányai Népművészeti Iskolán.

1986-ban – 15 évesen - már van rálátása lelki életére és azt megszokásokból táplálkozónak, képmutatónak, hidegnek tartja. Az evangélium és egy közeli barátja radikális megtérése által meghívást kap a tudatos Krisztuskövető életre. Erre az életre való megtéréséről önmagát nem kímélve, különösen fiatalok előtt, meggyőzően vall.

1989-ben érettségizik, a szocialista képzés jellegzetessége, hogy az érettségi bizonyítvány mellé autóvillamosság szerelői és kamionsofőri képesítést is adnak. Osztályuk háromnegyedét pártutasításra a Zsil völgyébe küldik, mint később kiderül nem a szakmában, hanem a bányában akarnak nekik munkát adni. Mivel megtagadták a párt döntését, büntetésből semmilyen vállalat nem alkalmazhatja őt sem. Hosszas kilincselés és közbenjárás után felveszik, mint ládaszögelő szakképzetlen munkást, egy zöldség és gyümölcsforgalmazó vállalatnál, ahol mindössze négy hónapot dolgozik az 1989-es forradalom kitöréséig. 1990 februárjában sikerül elhelyezkedni a szakmában a helyi tömegközlekedési vállalatnál.

1990 őszén személyes csendességei és néhány ismerős bátorítása nyomán elhívást kap a lelkipásztori szolgálatra. 1990-1995 között lelkipásztori szakon elvégzi tanulmányait a Budapesti Baptista Teológián.

1995 őszén házasságot köt a debreceni születésű Dobos Laurával, két gyermekük születik Flóra (13 éves) és Botond (10 éves). A teológia elvégzése után öt évig a Nagyváradi „Betlehem” Baptista Gyülekezet, majd másik öt évig a Kolozsvári Baptista Gyülekezet lelkipásztoraként szolgál. Ez utóbbi helyen egy felekezetközi egyetemi és főiskolai keresztyén diákmozgalom bontakozik ki, ami 20 főről 200 főre növekszik.

2004-ben meghívják a Kecskeméti Baptista Gyülekezethez, melyet örömmel elfogad és Isten kegyelmének tartja, hogy nyolc éve ennek a közösségnek lehet lelkipásztora. Korunk lelki állapotáról, eltévelyedésünkről különös erővel szól az ökomenikus imaheteken. A világban megmutatkozó fő teológiai áramlatokkal megegyezően a jelenkor betegségének, lopakodó ateizmusnak, a hit elszívásának tartja a bűn és pokol tagadását. Saját belső világának alázattal történő feltárása, önmagában való mélyre hatolása segíti hallgatóságát saját lelkének rezdüléseit tudatosítani és Istenhez tartozását erősíteni, a hit langyosságát felszámolni. Mindezt az erdélyi nép-nyelv fordulataival, humorával fűszerezve költői ihletettséggel teszi, talán nem is sejtve, hogy nekünk kecskemétieknek mennyi új ízt ad nyelvünk műveléséhez, élvezetéhez.

Forrás

Az evangélium üzenete hangzik istentiszteleteinken

Az elmúlt időszak istentiszteleteinek felvételei tekinthetők és hallgathatóak meg.

(A közvetítések a Youtube-on azonnal megtekinthetőek.
Itt, a honlapon kisebb-nagyobb késéssel jelennek meg.)

Cím Dátum Média
Bővölködni az életben 2013.05.14. 18:00 videó
Szentlélekkel teljes élet 2013.05.13. 18:00 videó
Mi az, ami túl drága? 2013.05.12. 09:00 audió videó
Anyák napja 2013.05.05. 09:00 audió videó képek
Malakiás próféta üzenete 2013.04.28. 09:00 audió videó
Haggeus próféta üzenete. 2013.04.14. 09:00 audió videó
Meddig és miért? 2013.04.07. 09:00 audió videó
Húsvét délután 2013.03.31. 17:00 audió videó
Húsvét délelőtt 2013.03.31. 09:00 audió videó
Nagypéntek 2013.03.29. 18:00 audió videó
Az elszámoltatás napja 2013.03.17. 09:00 audió videó
Hatalom és uralkodás 2013.03.10. 09:00 audió videó
Hiszem, hogy Jézus él 2013.03.03. 09:00 audió videó
Imaközösség az elveszettekért 2013.02.24. 17:00 audió videó
Kis próféták nagy üzenetei - Mikeás próféta 2013.02.24. 09:00 audió videó
Álruhák & álarcok 2013.02.17. 17:00 audió videó képek
Kis próféták nagy üzenetei-Kiszeretem őket a hűtlenségből 2013.02.17. 09:00 audió videó
Kispróféták nagy üzenetei-Ámós 2013.02.10. 09:00 audió videó
Evangélizáció a mocsolyai református gyülekezetben 2013.02.09. 17:00 képek
Istentisztelet 2013.01.27. 17:00 audió videó
Ünnepelve az úton 2013.01.27. 09:00 audió videó
Úton Krisztus megtöretett testével 2013.01.21. 17:00 audió videó képek
Harc az ördöggel 2013.01.20. 17:00 audió videó
A csalódás útjától a hit útjáig 2013.01.20. 09:00 audió videó
Harc a világgal 2013.01.13. 17:00 audió videó
Amiért Isten szíve dobog 2013.01.13. 09:00
Harcban a test ellen 2013.01.06. 17:00 audió videó
Gondoskodó gyülekezet 2013.01.06. 09:00 audió videó
Mai bálványaink 2013.01.01. 17:00 audió videó
Szilveszter 2012 2012.12.31. 20:00
Bemerítési istentisztelet 2012.12.30. 09:00 audió
Hétköznapok karácsonya 2012.12.25. 17:00 audió videó
Gyermekek karácsonya 2012.12.25. 09:00 audió
Karácsonyi koncert 2012.12.23. 17:00 audió videó
Joel: Jahve az Isten 2012.12.23. 09:00 audió
Ifjúsági Istentisztelet és evangelizáció 2012.12.09. 17:00 audió
Az élő gyülekezet - szolgáló gyülekezet 2012.12.09. 09:00 audió
Jónás menekülése 2012.12.02. 17:00 audió
A várakozó gyülekezet 2012.12.02. 09:00 audió
Hálaadó nap 2012.11.25. 09:00 audió
Mester, mit tegyünk, hogy az Úrnak tetsző dolgokat cselekedjük? 2012.11.11. 17:00 audió
Családerősítő vitamin - gyermekbemutatás 2012.11.11. 09:00 audió
Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? 2012.11.04. 17:00 audió
Amikor Isten kérdez 2012.11.04. 09:00 audió
100 éves az orgoványi baptista imaház 2012.11.03. 15:00 videó
Gyülekezeti nyílt nap 2012.10.28. 09:00 audió videó képek
Isten imádása és dícsérete 2012.10.21. 17:00 audió
Isten országának eljövetele 2012.10.21. 09:00 audió
Lelki némaság 2012.10.14. 17:00 audió
Te kövess engem 2012.10.14. 09:00 audió

Oldalak