Mike Sámuel

Szolgálat: 
lelkipásztor
Státusz: 
a Kecskeméti Baptista Gyülekezet tagja
Bemutatkozás: 

1971. február 17-én született Erdélyben a Szilágy megyei Oláhbaksán - szülei - Mike Béla és Ilyés Ilona négy gyermeke közül harmadikként. Édesapja ebben az időben a Szilágy Ballai Baptista Gyülekezet és másik nyolc gyülekezetből álló körzet lelkipásztora.

1976-ban édesapja elfogadja a Nagybányai Baptista Gyülekezet meghívását a lelkipásztori szolgálatra, így a család élete Nagybányán folytatódik. Ide kötődnek elemi, általános és középiskolai évei. A középiskola utolsó két évét román nyelven végzi, mivel éppen ekkor szüntetik meg a magyar tagozatot. Kötelességtudó gyermekként jár a gyülekezetbe, végzi feladatait.

A középiskolával párhuzamosan három évig ének szakon tanul a Nagybányai Népművészeti Iskolán.

1986-ban – 15 évesen - már van rálátása lelki életére és azt megszokásokból táplálkozónak, képmutatónak, hidegnek tartja. Az evangélium és egy közeli barátja radikális megtérése által meghívást kap a tudatos Krisztuskövető életre. Erre az életre való megtéréséről önmagát nem kímélve, különösen fiatalok előtt, meggyőzően vall.

1989-ben érettségizik, a szocialista képzés jellegzetessége, hogy az érettségi bizonyítvány mellé autóvillamosság szerelői és kamionsofőri képesítést is adnak. Osztályuk háromnegyedét pártutasításra a Zsil völgyébe küldik, mint később kiderül nem a szakmában, hanem a bányában akarnak nekik munkát adni. Mivel megtagadták a párt döntését, büntetésből semmilyen vállalat nem alkalmazhatja őt sem. Hosszas kilincselés és közbenjárás után felveszik, mint ládaszögelő szakképzetlen munkást, egy zöldség és gyümölcsforgalmazó vállalatnál, ahol mindössze négy hónapot dolgozik az 1989-es forradalom kitöréséig. 1990 februárjában sikerül elhelyezkedni a szakmában a helyi tömegközlekedési vállalatnál.

1990 őszén személyes csendességei és néhány ismerős bátorítása nyomán elhívást kap a lelkipásztori szolgálatra. 1990-1995 között lelkipásztori szakon elvégzi tanulmányait a Budapesti Baptista Teológián.

1995 őszén házasságot köt a debreceni születésű Dobos Laurával, két gyermekük születik Flóra (13 éves) és Botond (10 éves). A teológia elvégzése után öt évig a Nagyváradi „Betlehem” Baptista Gyülekezet, majd másik öt évig a Kolozsvári Baptista Gyülekezet lelkipásztoraként szolgál. Ez utóbbi helyen egy felekezetközi egyetemi és főiskolai keresztyén diákmozgalom bontakozik ki, ami 20 főről 200 főre növekszik.

2004-ben meghívják a Kecskeméti Baptista Gyülekezethez, melyet örömmel elfogad és Isten kegyelmének tartja, hogy nyolc éve ennek a közösségnek lehet lelkipásztora. Korunk lelki állapotáról, eltévelyedésünkről különös erővel szól az ökomenikus imaheteken. A világban megmutatkozó fő teológiai áramlatokkal megegyezően a jelenkor betegségének, lopakodó ateizmusnak, a hit elszívásának tartja a bűn és pokol tagadását. Saját belső világának alázattal történő feltárása, önmagában való mélyre hatolása segíti hallgatóságát saját lelkének rezdüléseit tudatosítani és Istenhez tartozását erősíteni, a hit langyosságát felszámolni. Mindezt az erdélyi nép-nyelv fordulataival, humorával fűszerezve költői ihletettséggel teszi, talán nem is sejtve, hogy nekünk kecskemétieknek mennyi új ízt ad nyelvünk műveléséhez, élvezetéhez.

Forrás

Az evangélium üzenete hangzik istentiszteleteinken

Az elmúlt időszak istentiszteleteinek felvételei tekinthetők és hallgathatóak meg.

(A közvetítések a www.ustream.tv/channel/kbgy szolgáltatónál azonnal megtekinthetőek.
Itt, a honlapon kisebb-nagyobb késéssel jelennek meg.)

Cím Dátum Média
A gonosz szőlőművesek 2012.07.15. 09:00 audió
Isten szerinti őszinteség 2012.07.08. 17:00 audió
A legveszélyesebb bűn 2012.07.08. 09:00 audió videó
A kamaszokról - az apa története 2012.07.01. 17:00 audió
Mikor úrvacsorázzunk? 2012.07.01. 09:00 audió videó
Matt Edwards & TTB outreach koncert 2012.06.24. 18:00 videó képek
Békesség Istennel, emberekkel 2012.06.24. 09:00 audió
Angol nyelvtanfolyam megnyitó 2012.06.17. 17:00 audió
A kiegyensúlyozott hívő élet 2012.06.17. 09:00 audió
A páratlanság kísértései 2012.06.16. 09:00 videó
Páratlan lehetőség 2012.06.15. 17:00 videó
Múlt és jövő - a próféta búcsúja 2012.06.10. 09:00 audió
Ágnes & Árpád menyegzője 2012.06.09. 15:00 audió
A szavak ereje 2012.06.03. 17:00 audió videó
Keresztény üldözőből üldözött keresztény 2012.06.03. 09:00 audió
Forrás emberek 2012.05.27. 09:00 audió
Élő templom - Mike Duó koncert 2012.05.19. 18:00 audió videó
Illés győzelme és megfáradása 2012.05.13. 09:00 audió
Nagyváradi ifjúsági esték 2012.05.07 (Egész nap) videó
Anyák napja, gyermekbemutatás 2012.05.06. 09:00 audió képek
Család az Isten ölelésében; Gyermekbemutatás 2012.04.29. 09:00 audió képek
Reménység fesztivál felkészítő 3. 2012.04.22. 17:00 audió
Nóra & Sámuel esküvője 2012.04.14 (Egész nap)
Reménység fesztivál felkészítő 1. 2012.04.08. 17:00 audió
Nincs Húsvét Nagypéntek nélkül és nincs Nagypéntek Húsvét nélkül 2012.04.08. 09:00 audió
Nagypénteki istentisztelet 2012.04.06. 17:00 audió
Virágvasárnap 2012.04.01. 09:00 audió
Lelki sebeink gyógyulása 2012.03.18. 17:00 audió videó
Vezetés sorozat: Vezetési szolgálat átadása 2012.03.18. 09:00 audió videó
Fertőzőképes kereszténység (Győri Ifjúsági Konferencia) 2012.03.09 (Egész nap) videó
A széles és a keskeny út 2012.03.04. 17:00 audió
Vezetés sorozat: Fogd Isten kezét! 2012.03.04. 09:00 audió videó
Vallási relativizmus - a kereszténység és más vallások (Apologia sorozat) 2012.02.26. 17:00 audió videó
Szellemi vezetés és a lelki alkat (Vezetés sorozat) 2012.02.26. 09:00 audió videó
Lelki eredetű betegségek 2012.02.19. 17:00 audió
Vezetés sorozat: A presbiter szolgálata 2012.02.19. 09:00 audió videó
Az akarat megújulása 2012.02.15. 17:00
A szív megújulása 2012.02.14. 17:00 videó
Az értelem megújulása 2012.02.13. 17:00 videó
A megalkuvás nélküli élet 2012.02.05. 17:00 audió
Krízisből született hit. Gyermekbemutatás 2012.02.05. 09:00 audió
Egyedüllét, együttlét, ima 2012.01.29. 17:00 audió
Adósságrendezés 2012.01.29. 09:00 audió videó
A test feltámadása 2012.01.22. 17:00 audió
Lelki vezetés 3. Rögös út a természetes vezetéstől a lelki vezetésig 2012.01.22. 09:00 audió videó
Imahét megnyitó 2012.01.15. 17:00 audió
Lelki vezetés 2. A vezetés és a személyiségünk torzulása 2012.01.15. 09:00 audió videó
Lelki vezetés 1. A vezetés alapelvei az Isten országában 2012.01.08. 09:00 audió videó
Újévi istentisztelet. Félelem a jövőtől 2012.01.01. 17:00 audió
Szilveszter 2011.12.31. 19:00

Oldalak