Mike Sámuel

Szolgálat: 
lelkipásztor
Státusz: 
a Kecskeméti Baptista Gyülekezet tagja
Bemutatkozás: 

1971. február 17-én született Erdélyben a Szilágy megyei Oláhbaksán - szülei - Mike Béla és Ilyés Ilona négy gyermeke közül harmadikként. Édesapja ebben az időben a Szilágy Ballai Baptista Gyülekezet és másik nyolc gyülekezetből álló körzet lelkipásztora.

1976-ban édesapja elfogadja a Nagybányai Baptista Gyülekezet meghívását a lelkipásztori szolgálatra, így a család élete Nagybányán folytatódik. Ide kötődnek elemi, általános és középiskolai évei. A középiskola utolsó két évét román nyelven végzi, mivel éppen ekkor szüntetik meg a magyar tagozatot. Kötelességtudó gyermekként jár a gyülekezetbe, végzi feladatait.

A középiskolával párhuzamosan három évig ének szakon tanul a Nagybányai Népművészeti Iskolán.

1986-ban – 15 évesen - már van rálátása lelki életére és azt megszokásokból táplálkozónak, képmutatónak, hidegnek tartja. Az evangélium és egy közeli barátja radikális megtérése által meghívást kap a tudatos Krisztuskövető életre. Erre az életre való megtéréséről önmagát nem kímélve, különösen fiatalok előtt, meggyőzően vall.

1989-ben érettségizik, a szocialista képzés jellegzetessége, hogy az érettségi bizonyítvány mellé autóvillamosság szerelői és kamionsofőri képesítést is adnak. Osztályuk háromnegyedét pártutasításra a Zsil völgyébe küldik, mint később kiderül nem a szakmában, hanem a bányában akarnak nekik munkát adni. Mivel megtagadták a párt döntését, büntetésből semmilyen vállalat nem alkalmazhatja őt sem. Hosszas kilincselés és közbenjárás után felveszik, mint ládaszögelő szakképzetlen munkást, egy zöldség és gyümölcsforgalmazó vállalatnál, ahol mindössze négy hónapot dolgozik az 1989-es forradalom kitöréséig. 1990 februárjában sikerül elhelyezkedni a szakmában a helyi tömegközlekedési vállalatnál.

1990 őszén személyes csendességei és néhány ismerős bátorítása nyomán elhívást kap a lelkipásztori szolgálatra. 1990-1995 között lelkipásztori szakon elvégzi tanulmányait a Budapesti Baptista Teológián.

1995 őszén házasságot köt a debreceni születésű Dobos Laurával, két gyermekük születik Flóra (13 éves) és Botond (10 éves). A teológia elvégzése után öt évig a Nagyváradi „Betlehem” Baptista Gyülekezet, majd másik öt évig a Kolozsvári Baptista Gyülekezet lelkipásztoraként szolgál. Ez utóbbi helyen egy felekezetközi egyetemi és főiskolai keresztyén diákmozgalom bontakozik ki, ami 20 főről 200 főre növekszik.

2004-ben meghívják a Kecskeméti Baptista Gyülekezethez, melyet örömmel elfogad és Isten kegyelmének tartja, hogy nyolc éve ennek a közösségnek lehet lelkipásztora. Korunk lelki állapotáról, eltévelyedésünkről különös erővel szól az ökomenikus imaheteken. A világban megmutatkozó fő teológiai áramlatokkal megegyezően a jelenkor betegségének, lopakodó ateizmusnak, a hit elszívásának tartja a bűn és pokol tagadását. Saját belső világának alázattal történő feltárása, önmagában való mélyre hatolása segíti hallgatóságát saját lelkének rezdüléseit tudatosítani és Istenhez tartozását erősíteni, a hit langyosságát felszámolni. Mindezt az erdélyi nép-nyelv fordulataival, humorával fűszerezve költői ihletettséggel teszi, talán nem is sejtve, hogy nekünk kecskemétieknek mennyi új ízt ad nyelvünk műveléséhez, élvezetéhez.

Forrás

Az evangélium üzenete hangzik istentiszteleteinken

Az elmúlt időszak istentiszteleteinek felvételei tekinthetők és hallgathatóak meg.

(A közvetítések a Youtube-on azonnal megtekinthetőek.
Itt, a honlapon kisebb-nagyobb késéssel jelennek meg.)

Cím Dátum Média
Egység a gyülekezetben 2011.08.14. 17:00 audió
Élet amely gyümölcsöt terem 2011.08.14. 09:00 audió
Ami nem maradhatott ki az evangéliumból 2011.08.07. 09:00 audió
Szabadság a változásra 2011.07.31. 17:00 audió
Lázár feltámasztása 2011.07.31. 09:00 audió
Az új ember tulajdonsága: jóság 2011.07.24. 17:00 audió
Istenkeresés - istenkísértés 2011.07.24. 09:00 audió
A választás szabadsága 2011.07.10. 17:00 audió
Világosság az én sötétségemben 2011.07.10. 09:00 audió
Isten átformál a próbákkal 2011.07.03. 17:00 audió videó
Az igazi vallásosság 2011.07.03. 09:00 audió
Angoltanárok bemutatkozása 2011.06.26. 17:00 audió
Gyermekbemutatás. Istennel a nyomorúságban 2011.06.19. 09:00 audió
Pünkösd, úrvacsora 2011.06.12. 17:00 audió
Pünkösd, bemerítés 2011.06.12. 09:00 audió képek
Megbocsátás és átalakulás 2011.05.29. 17:00 audió
Vádlókból vádlottak, vádlottból felmentett 2011.05.29. 09:00 audió
Szerelem Istene vagy Szeretet Istene? 2011.05.22. 17:00 audió
Konfliktusok kezelése a házasságban 2011.05.08. 17:00 audió
Jézus az élet kenyere 2011.05.08. 09:00 audió
Megbékülés 2011.05.01. 17:00 audió
Anyáknapja 2011.05.01. 09:00 audió
Húsvét 2011.04.24. 17:00 audió
Húsvét 2011.04.24. 09:00 audió
Nagypéntek 2011.04.22. 18:00 audió
Húsvéti koncert - Halálból életre 2011.04.17. 17:00
Virágvasárnap - Jézus sír Jeruzsálem felett 2011.04.17. 09:00 audió
Házastársak közötti különbségek 2011.04.10. 17:00 audió
Bensőséges kapcsolat 2011.04.03. 17:00 audió
Jézus vezetése a viharban 2011.04.03. 09:00 audió
Elszakadás a szülőktől 2011.03.27. 17:00 audió
Kenyérszaporítás. Elküldeni, vagy megelégíteni? 2011.03.27. 09:00 audió
Közelebb Istenhez a gyülekezetben 2011.03.20. 17:00 videó
Közelebb magadhoz 2011.03.20. 09:00 videó
Közelebb Istenhez a családban 2011.03.19. 18:00 videó
Közelebb Istenhez 2011.03.18. 18:00 videó
A házasság állandósága, vagy válás 2011.03.13. 17:00 audió
Kelj fel, és járj! 2011.03.13. 09:00 audió
Engedelmesség 2011.03.06. 17:00 audió
A legnagyobb problémád, ha a pokolba tartasz 2011.03.06. 09:00 audió
A házasság alapja: korszellem vagy Biblia 2011.02.27. 17:00 audió
A samáriai asszony bizonyságtétele 2011.02.27. 09:00 audió
A házasság, család tisztasága, szentsége 2011.02.20. 17:00 audió
Az elvált asszony 2011.02.20. 09:00 audió
Evangélizáció Imrehegy 2011.02.19. 17:00 videó
Ne aggódjatok! 2011.02.06. 17:00 audió videó
Újjá kell születned! 2011.02.06. 09:00 audió
Gyermekbemutatás. A család bibliai alapja 2011.01.30. 17:00 audió
Jézus megtisztítja a jeruzsálemi templomot 2011.01.30. 09:00 audió
Jézus csodatétele Kánában 2011.01.23. 09:00 audió videó

Oldalak