A házasság ízei

Dátum: 
2019. február 10. 16:00

Várjuk szeretettel a regisztrált házaspárokat a "A házasság ízei" című rendezvényre február 10.-én 16.00 órakor a Kecskeméti Baptista Imaházban.

További jelentkezést sajnos nem tudunk fogadni.

Gyerektábor 2019

Ebben az évben is nagy szeretettel várunk minden 7-17 év közötti, már iskolába járó gyermeket táborozni!

Időpont: 2019. július 1-5. között, hétfő reggeltől péntek estig

Helyszín: Tiszaföldvár, egy bentlakásos iskola kollégiumában lesz nagyszerű szállásunk.

Egy volt kastély épülete az iskola, játszótérrel, első osztályú focipályával!

Költségek: Igen kedvező ajánlatot kaptunk az iskola vezetőjétől, így az előző évekkel egyező

15.000 Ft/fő- teljes ellátással – összeget tudunk biztosítani, aki március végéig jelentkezik!

Áprilistól 18.000 Ft/ fő összeggel tudunk jelentkezést fogadni.

Jelentkezni lehet online, illetve a judit.ft [at] gmail.com email címen keresztül. Kérjük a jelentkezés megerősítését az első ötezer Ft-os részlet befizetésével. Korábbi gyakorlatnak megfelelően lehet részletekben fizetni!

A befizetéseket személyesen vagy átutalással: Dr Feketéné Dr Tóth Judit OTP számlaszámra: 11773322-01930371 – gyerektábor megjegyzéssel! táborozó nevét feltüntetve kérem!

Bármilyen kérdés esetén szívesen állok rendelkezésre, akár a fenti email címen, akár: 20/886-8572 baptifon telefonszámon!

Feketéné Judit

Imahét 2019. Január 7-12

Hétfő: Új istenismeret, nézőpont, perspektíva, ország, akarat (Mike Sámuel)

„Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.” Kol 3,1-4 Zsidók 10,19-22

Imádjuk Istent mint Mennyei Édesatyánkat:

„Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: „Abbá, Atyám!” Róma 8,15

„Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte Fiának Lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: „Abbá, Atyám!” Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is.” Gal 4,6-7

Adjunk hálát a fiúságért és imádjuk Jézust, hogy ezt megszerezte nekünk:

„ Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.” Ján 1,12-13

„ Megbékéltette mindkettőt egy testben Istennel a kereszt által, miután megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához.” Ef 2,16-18

„Szenteltessék meg a te neved…”

Maróth Miklós: „A nyugati keresztyénség feltalálta az Isten nélküli istenhitet.”

„Az asszony így felelt Illésnek: Most már tudom, hogy te Isten embere vagy, és hogy igaz a te szádban az ÚR igéje!” 1. Kir 17,24

Könyörögjünk, hogy kizárólag Isten foglalja el az egyedül Őt megillető helyet az életünkben.

„Jöjjön el a te országod…”

„Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Mt 6,33

„Mert ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is.” Mt 6,21

„Ha tehát feltámadtatok Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus van, aki Isten jobbján ül. Az odafenn valókkal törődjetek, ne a földiekkel! Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt Istenben.” Kol 3,1-3

Egyik legrosszabb keresztyén „vicc”:

Az ördög uralma alatt élve azért imádkozni, hogy jöjjön el a Te országod.

„Legyen meg a Te akaratod mint a mennyben úgy a földön is.”

Isten országa Isten akaratának érvényre jutásával foglalja vissza mindazt amit a sátán bitorol!

Isten országa perspektívájából imádkozzunk a misszióért:

  • A gyülekezet közvetlen környezetében élő emberekért

  • Nem hívő kapcsolatainkért: rokonainkért, munkatársainkért, barátainkért

  • A gyülekezetünkbe látogató keresőkért

  • Simon Anna muszlimok között végzett szolgálatáért

  • Tudjunk hatással lenni sóként és világosságként a világra

  • Gyülekezet plántálásért

Kedd: Mindennapi szükségleteink felülnézete (Papp Géza)

„mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma…” Péld 30,8 Máté 6.33 2. Kor 8,14-15

Hálaadás: Isten gondviseléséért, az Föld országainak jóléti egynegyedéhez tartozunk, Isten többet ad, mint amennyire szükségünk van

Bűnbánat: a mohóság, falánkság, pazarlás, érzéketlenség, társadalmi egyenlőtlenségek miatt

Könyörögjünk: a szociális érzékenység felerősödéséért személyes és gyülekezeti életünkben, ennek a szolgálatnak az Isten szerinti kiteljesedéséért, vegyük észre, hogy ami feleslegünk hogyan pótolja mások hiányát, jókedvű örömteli adakozásért

Szerda: Vétkeink, bűneink felülnézete (Mark Patton)

„és bocsásd meg vétkeinket…” 1. János 1,5-10 Ézsaiás 6,4-7

Hálaadás: Jézus engesztelő áldozatáért, bűnt eltörlő véréért, az egyetlen megoldásért, amit Isten a bűneinkre adott

Bűnbánat: elveszítettük a bűn iránt érzékenységünket, sokszor a társadalom és nem az Isten szava határozza meg számunkra hogy mi a jó és mi a rossz

Könyörögjünk: Isten szemével tudjuk látni bűneinket, a bűnbánat lelkének kiáradásáért, szabadulásért, tisztaságért, lelkiismeretünk Szentlélek általi beélesedéséért!

Vertikális Gyülekezet konferenciáért!

Minden szolgálatnak legyen Isten szerinti felelőse.

Csütörtök: Rendezetlen kapcsolataink felülnézete (Varjú Lajos)

„miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek…” Efézus 4,30-32

Hálaadás: Isten adott megoldást az egyedüllét problémájára, családi, gyülekezeti, társadalmi kapcsolatainkért

Bűnbánat: Kapcsolatainkban elkövetett bűneinkért, csúfot űztünk abból, amit Isten áldásunkra rendelt

Könyörögjünk: megbocsátás és bocsánatkérés kegyelméért, a kapcsolatok gyógyulásáért, tudjuk a mennyország perspektívájából látni kapcsolatainkat

Péntek: Kísértéseink és ördögi támadásaink felülnézete

„és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól…” 1.Mózes 3,15 Róma 16,20 Kol 2,12-15

Hálaadás: A győzelemért, amit Jézus számunkra szerzett a bűn és Sátán felett, amíg Jézus vére rajtunk uralma fölöttünk addig a Sátán lábunk alatt

Bűnbánat: erényt faragtunk a kudarcainkból, teológiai gondolkodást a vereségből

Könyörögjünk: győzelemért a kísértések felett, szabadulásért a gonosz fogságából, tudjuk a Jézus által megszerzett győzelemben járni

Szombat: Amikor a felülnézet válik természetessé

„mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen” Kolossé 3,1-4

Oldalak

Feliratkozás Kezdőoldal hírcsatorna csatornájára