Pünkösd előtt

Drága Gyülekezet!

„Akkor ezt mondta nekem: Prófétálj a léleknek, prófétálj, emberfia, és mondd a léleknek: Így szól az én Uram, az ÚR: A négy égtáj felől jöjj elő, lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek! Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Akkor lélek szállt beléjük, életre keltek, és talpra álltak: igen-igen nagy sereg volt.”

Hatalmas öröm látni, ahogy tér vissza az élet imaházunk udvarára és a közösségi terekbe. Hétfő este már volt személyes imaközösség és elöljárói találkozás.  Tegnap este kiscsoport és harcosok klubja. Ma este már második házi csoportunkat tartottuk az udvaron. Megtapasztaltuk az őszinteség és közösség erejét beszélgetéseinkben, imádságainkban. Holnap délelőtt újra indul a nyugdíjas csoport, hála érte Istennek. Továbbra is csak bátorítom a csoportokat, hogy a megfelelő higiéniai szabályok mellett, kezdjék el a személyes alkalmakat.

A fenti igék értelmében ugyanakkor teljesen tudatában vagyok annak, hogy vajmi kevés, ha csupán mi szeretnénk talpra állni és talpra állítani a gyülekezetet. A mindenkori gyülekezetet egyedül a Szentlélek tudja talpra állítani, ahogy az igében olvasható. Mivel a Pünkösd előtt időszak pont a közösségi élet újraindulásával esik egybe, Isten arra indított, hogy egy késő esti imaközösséget hirdessek meg holnap estétől (Mennybemenetel napja) a pünkösd előtti szombat estig. Ez azt jelenti, hogy holnaptól (május 21.) Pünkösd szombatjáig (május 30.) minden este lehet jönni imádkozni az imaház alagsorában 20 és 21 óra között. Azt fogjuk tenni, amit a tanítványok tettek 10 napon át Pünkösd előtt. Amennyiben ezeket a sorokat olvasva Isten hívását érzed, bátorítalak, hogy jöjj és kérjük együtt a Szentlélek kiáradását gyülekezetünkre!

„Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.” Lk 11,13

„Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek.” János 7,37-38

u.i. Szeretettel kérlek, hogy lájk helyett inkább gyere legalább egy alkalomra

Mike Sámuel

Gyülekezeti Tábor

Kedves Gyülekezeti Táborunkba jelentkező Testvéreink!

Örömmel és lelkesen készültünk ez év júliusában Erdélybe tervezett Gyülekezeti Táborunkba. Jó volt látni a magas érdeklődést és jelentkező kedvet. A járvány olyan sok bizonytalansági tényezőt hozott a szervezésbe (határok megnyitása, karantén szabályok, Romániában szigorúbb és sok esetben ésszerűtlenebb törvények), hogy biztonságosabbnak láttuk lemondani idén ezt a tábort. Bízunk benne, hogy jövőre megvalósulhat ezen a helyszínen még több résztvevővel és még nagyobb lelki és testi felüdüléssel.

Mike Sámuel

Májusi istentiszteletek

„Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után: Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem: Hol van a te Istened? Kiöntöm lelkemet, és arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához hangos ujjongással és hálaénekkel az ünneplő sokaságot. Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért!” 42.Zsoltár 3-6

Drága Gyülekezet, kedves Testvérek!

A fenti zsoltár jut eszembe, amikor rátok és közös istentiszteleteinkre gondolok. Magam is ki vagyok éhezve a testvéri közösségre. Ugyanakkor hálás vagyok, hogy ma is közösségben lehettem a kiscsoportommal és tapasztaltam Isten szabadítását lelkigondozói beszélgetésekben, még akkor is, ha virtuális térben valósult meg. 

Egyházunk vezetése az alábbi tájékoztatást küldte a májusi hónapot illetően. Istentiszteleteinkben ehhez (online formához) fogunk igazodni. A tanítványi kiscsoportokat viszont szeretnénk szabaddá tenni arra, hogy az imaház udvarán (rossz idő esetén az alagsori nagyteremben) találkozzanak a törvény által megszabott keretek között. Ez ügyben minden kiscsoport külön fog dönteni, hogy él-e ezzel a lehetőséggel, vagy továbbra is az online lehetőséget választja. Bízom benne, hogy Pünkösd vasárnapja egy igazi örömünnep lesz mindannyiunk számára!

Szeretettel,

Sámuel

COVID-19 útmutató gyülekezeteknek

Az MBE gyülekezeteinek

Kedves Testvérek!

2020. május 4-től a kormány a 168/2020 (IV.30.) sz. rendelettel új intézkedéseket vezetett be Magyarországon. Eszerint  Budapest és Pest megye területén a korábbi korlátozások érvényben maradnak, viszont az ország ezen kívüli területei esetében részleges nyitást engedélyez. Gyülekezeteink is várakozással tekintenek előre, hogy milyen módon élhetik meg hitüket a következő időszakban, hiszen a kormányrendelet megengedi, hogy a vallási szertartásokat megtartsuk (6 § 1.), ugyanakkor előírja a kötelező védőtávolság (1,5 m) betartását a vallási szertartásokon is (6 § 2.).

Mindennek ismeretében az egyház Operatív Tanácsa áttekintette az országban a veszélyhelyzet kapcsán kialakult körülményeket, mind a gyülekezetekben, mind az intézményrendszerünkben.

Érezzük és magunk is átéljük, hogy mennyire hiányzik a személyes közösség, a testvéri találkozás. Ugyanakkor felelősen szeretnénk segítséget adni mind a gyülekezeteink, illetve az intézmények és fenntartóik számára.

Megtárgyalva a kormány döntéseit és körültekintően figyelembe véve a veszélyhelyzet fennállását, a következő döntést hoztuk:

Az Operatív Tanács továbbra is helyesnek tartja a veszélyhelyzet alatt kialakult gyülekezeti, istentiszteleti gyakorlatokat, azaz az online istentiszteleteket és a közösségépítés kialakult módját. Nagyra becsüljük a gyülekezetek aktivitását és kreativitását ezen a területen. Mindezt várhatóan pünkösdig javasolja fenntartani az ország egész területére.

2020. május 5-én egyeztettünk az egyházkerületek elnökeivel, az Országos Tanács lelkészi és nem lelkészi képviselőivel, akikkel egyet értettünk abban, hogy kérjük a gyülekezeteket, intézményeket a fenti határozati javaslat betartására, vagyis 2020 májusában még sehol ne tartsunk személyes találkozással járó közösségi alkalmakat.

Döntésünkben a féltő szeretet van jelen. Tudjuk, hogy gyülekezeteinkben sokan vannak 65 év felett, akik számára sehol sem ajánlott közösségbe menni. Nem tudjuk a COVID-19 koronavírus-járvány alakulásának további folyamatát, ezért elővigyázatosak vagyunk, és imádkozó szeretettel gondolunk az egész közösségre. Bátorítjuk testvéreinket, hogy tartassanak könyörgések a döntéshozókért, a betegekért, az egészségügyi dolgozókért, intézményeinkért, hogy legyen erejük az ott dolgozóknak, és védelmük a lakóknak.

Az általános rendelkezésekre figyelve egyházunk Országos Tanácsa is ülést tart május utolsó hetében, és akkor hozunk újabb döntéseket. 

Megköszönve Testvéreink megértését, áldást kívánunk az egyház gyülekezeteire, minden testvérre. Ne felejtsük el megkeresni legalább telefonon azokat, akik nem tudják követni az online-istentiszteleteket. Figyeljünk oda a rászorulókra, nyújtsunk segítséget az egyedülállóknak – a szabályok pontos betartásával.

Amennyiben kérdés merül fel, az egyház elnöksége mellett a kerületek elnökei is a testvérek rendelkezésére állnak.

Budapest, 2020. május. 6.

Testvéri szeretettel:

Az MBE Elnöksége

 
 

„Menjetek ki, hívjátok el! Menj ki és hozd be!”

„Menjetek ki tehát az országutakra, és akit csak találtok, hívjátok el a menyegzőre! A szolgák ki is mentek az utakra, összegyűjtöttek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel.” Máté 22,9-10

„Menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat! A szolga aztán jelentette: Uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az úr ezt mondta a szolgájának: Menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat.” Lukács 14,21-24

Drága Gyülekezet, kedves Testvérek!

Talán sokan felkapjátok a fejeteket a fenti cím és igék láttán. Ugye viccnek szántad ezt az igét mostanra?  Hova menjünk ki, miközben hetek óta kérés szinte parancs: „maradj otthon!” Aztán hova hívjuk azokat, akikhez el sem mehetünk, mikor zárva vannak templomaink „a lakodalmas házak”?

Furcsa jelenségnek vagyunk a tanúi. Amíg nyitva voltak a templomok kevésbé voltak nyitva a szívek. Most a járvány és félelem miatt nyílnak a szívek és zárva vannak a templomok. Úgy gondolom aktuális Jézus példázata a mostani időben is. Az eredeti nyelven íródott szövegben a király útkereszteződésekhez, útvégekhez küldi a szolgáit. Emberekhez, akik nehéz döntések, választás előtt állnak. Emberekhez, akik lehetőségeik végére jutottak. Egyre több ilyen ember van és lesz körülöttünk. A kérdés az, vajon lesz aki elhívja, behozza őket? Lehet vissza kérdezel, de hova hívjam zárva a templom. Hívd fel telefonon, kérdezd meg, hogy van? Hívd el a vasárnapi istentiszteletre. Oszd meg a linket. Ilyen könnyen soha nem tudott eljönni. Egy kattintás és már „benn” is van. Oszd meg vele a hitedet, mond el ki ad neked erőt, ki veszi el a félelmeidet. Légy gyors és bátor! A mostani kegyelmi idő nem sokáig tart! Ne engedd, hogy megtévesszenek a számok az istentiszteleteink nézettsége. A mi igazi missziós mezőnk azok, akiket Isten ránk bízott, nem hívő rokonaink, barátaink, ismerőseink – nem a hívők azon tömege, akik innen is lelki táplálékhoz jutnak.

Isten azt szeretné, ha nem megtörve, lerongyolódva, hanem győztesen „zsákmánnyal” térne vissza egyháza a mostani helyzetből!

„Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, ahogyan aratáskor szoktak örülni; ahogyan vigadni szoktak, akiknek zsákmányt osztanak.” Ézsaiás 9,2

Mike Sámuel

Oldalak

Feliratkozás Kezdőoldal hírcsatorna csatornájára