Reménység fesztivál felkészítő 4.

Dátum: 
2012. április 29. 17:00

Reménység fesztivál felkészítő 4.

alagsori tanfolyam a Reménység fesztivál előtt

Igék: Róm 3,23; Róm 6,23; Jel 3,20; Jn 1,41-42; 1Thessz 2,6-8; 1Thessz 3,10; 1Thessz 3,2; 2Kor 2,9; 1Pt 5,8; Kol 2,6-7.

Igehely: 

Róm 3,23; Róm 6,23; Jel 3,20; Jn 1,41-42; 1Thessz 2,6-8; 1Thessz 3,10; 1Thessz 3,2; 2Kor 2,9; 1Pt 5,8; Kol 2,6-7

A böjtről és Isten szabadításáról

Kissé félve kezdek a bizonyságtételembe. Szeretném előre kiemelni, hogy két fogalmat nem akarok összemosni: a fogyókúra és a böjt fogalmát. Bár külsőre mindkettő az étkezés valamilyen korlátozását jelenti, de mégis egész másról van szó. Mert amíg a fogyókúra biológiai, testi célokat tűz ki, addig a böjt az Istennel való kapcsolat megújításának, megerősítésének egy eszköze.

A tavalyi évet böjt héttel kezdtük a gyülekezetünkben. Nekem nem voltak túl jó tapasztalataim a böjttel kapcsolatban. Gyerekkori emlékeim inkább taszítottak. Volt bennem valamennyi lelkesedés, mert Mike Sámuel igei tanítása fellelkesített, de a saját tapasztalataim miatt is csak óvatos reményeket engedtem meg magamnak. De a lényeg az, hogy próbálkoztam. Nem voltak komolyabb megtapasztalásaim, de egy év után (épp egy hete) rádöbbentem valamire. Valami megváltozott akkor bennem, és ez alaposan felforgatta az életemet.

Gyermekkorom óta túlsúlyos voltam. Az utóbbi 5-6 évben ez már veszélyes méreteket öltött. Alig bírtam a cipőfűzőmet bekötni, folyamatosan izzadtam, és folyamatosan fájtak a lábaim. Sokszor próbálkoztam már fogyókúrával, de 1-2 napnál tovább sose bírtam. Rá kellett jönnöm, hogy ez már nem csak pótcselekvés, hanem szellemi megkötözöttség volt az életemben. Szerettem volna szabadulni, de többnyire letargiával és még több evéssel végződött a próbálkozás.

Nem emlékszem, hogy a tavalyi böjt és imahét alatt milyen imatémák voltak előttem. De azt tudom, hogy Istenhez szerettem volna közelebb kerülni. A túlsúlyom nem volt imatéma előttem. De Isten mégis belenyúlt az életembe. Kis lépésekben sikerült előre haladnom, és közel egy év alatt a túlsúlyom nagyobbik részétől megszabadultam.

Ez azonban - ahogy az eddigiekben is próbáltam leírni - nem az én érdemem. Nem a nagyobb akaraterőm, a nagyobb kitartásom, hanem Isten győzedelmeskedett. A korábbi megkötözöttségem helyett Isten szabadsága lépett az életemnek erre a területére. Szabad vagyok arra, hogy ne pótcselekvés, ellenállhatatlan evéskényszer töltse ki a napjaimat (és éjszakáimat), hanem az Úr szabadsága. Nagyon hálás vagyok ezért Neki. Tudom, hogy életem más harcait is rábízhatom, és ő fog győzni. Jónással együtt elmondhatom:

Amikor elcsüggedt a lelkem, az ÚRra gondoltam, és imádságom eljutott hozzád, szent templomodba. [...] Hálaéneket zengve áldozok neked, és amit megfogadtam, teljesítem. Az ÚRtól jön a szabadulás!  (Jón 2,8.10)

 

Márk-kísérlet

Részt vettem a Márk-kísérletben (-előadásban; - evangélium átadásában; -játékban; -darabban).

Márk kísérlet...Mi is ez a kísérlet? 15 szereplő, lányok-fiúk, kísérletet tesznek arra, hogy 90 percben eljátsszák a Márkról elnevezett evangélium minden mozzanatát és eseményét. A legrövidebb evangéliumra épülő dráma különlegessége az, hogy a színészek díszletek és jelmezek nélkül, pusztán a szöveg erejére támaszkodva megdöbbentő módon képesek felidézni a Jézus személyében és tetteiben jelenlévő hangulatot és feszültséget. A drámában való szereplés egyébként nem igényel színészi előképzettséget. Az előadásról pedig annyit, hogy az a nézők között folyik, akik ezáltal a események részeseivé vállnak… [részlet egy e-mailből, a Márk-drámával kapcsolatban].

A rendező Benedek Zalán, aki a Mobil Evangelizációs Csapat keretében rendezi Márk Evangéliumát számos dunántúli (és a kecskeméti) gyülekezetben.

Szóval ... részt vettem a Márk-drámában.

Ezt azért mondom, mert már értem, amit a Zalán (a rendező) az elején kifejtett, azaz hogy kétféle ember van: az, aki volt már "márkos" és aki még nem. Olyannyira igaz ez, hogy Balatonszemesen megismertek minket régebbi márkosok és köszöntöttek. Be kell vallani: jól esett.

Különleges volt ez a darab, mert megértette velem azt, hogy a színészet nem "színészet", hanem egy fegyelmezett idegmunka (néha fizikai is, ha a szereplő rosszul esik a padlóra). És - ahogy mondani szokták - a színészetben két dolog valódi: a pofon és a csók. Igaz ez itt is: a főpap pofonja valóban elcsattant Jézus arcán, miután azt az áruló csókja érintette.

Különleges volt ez a darab, mert jött minden, hideg és meleg. Lopás volt, több is, lecsökkentették a fizetésemet, valaki rosszul lett a próbákon, személyes nehézségeket okozott többeknek a karakterük megformálása. De már előtte is gondot jelentett a nagy korkülönbség is. Imai segítség jött és kisimultak a ráncok.

Különleges volt ez a darab, mert a szerepek kiosztását az ÚR vezette, Zalán csak közvetítette ezt. Ez utóbb, felismerések formájában, tanításként, meg is mutatkozott. Személyes ellentétem is feloldódott a próbák és az előadás során.

A bemutató napján azt hittem, hogy könnyű utunk lesz Szemesre. Nyár van, süt a nap, vidámak vagyunk. Az előadás a Latinovics központban lesz, a ház tele van a színészóriás képeivel, egy élmény lesz - gondoltam én ... Aztán elkeveredtünk egymástól, rossz iránymutatást kaptunk, egészen Kaposvárig kerültünk. A benzin erősen fogyott, a nap égetett. Levertség, leuraltság vett erőt, harag. Aztán elkezdtünk énekelni és a kitartásra a harmadik ének után jutalom is érkezett, megtaláltuk az utat és nemsokára megérkeztünk.

Dühösen, mérgesen érkeztem Szemesre. Minden baj volt, a kemping, a meleg, a távolságok és a többiek is. De sikerült eljutni a megbocsátásig és a főpróbára figyelni - mert azért jöttünk, hogy előadjuk az örömhírt... A főpróbára
strandpapucsban érkeztünk, 40 fok volt, a levegő forró és párás... Aztán kitört az égiháború, hatalmas zivatar volt, fél Zala megyét "áramtalanította" (még a művházat is...). Amint véget ért a próba, elvonult a vihar és egy gyönyörű szivárvány ívelt át az égen. Bár mindenütt patakokban folyt az esővíz, egy angyal bezárta az otthagyott sátrakat és száraz maradt minden.

A szemesi imaház egy hipermodern, gyönyörű épület, köszönet a testvéreknek a szeretet-vendégségért! Az előadásra nagyon sokan érkeztek, az ablakokban is lógtak az emberek. Lépni nem lehetett a nézőktől. Bénát toltak oda ... Mondom magamban, mi nem az apostolok vagyunk, hogy gyógyulások legyenek. ... Lettek, mert a lányok sikeresen bevonták a nézőket is, a kis béna lányt is, és biztos vagyok benne, mosolyogtak az angyalok...

Az előadás egy futam volt, a sikerről szóljanak a nézők inkább. Egy kórus erre az előadásra tanult be egy gospelt és utána spontán, szabad éneklés, dicsőítés volt. Mindig emlékezni fogok a közös imára.

Hálát adok az ÚRnak ezért, övé a dicsőség! És hálát adok azokért a tanításokért, amiket kaptam, igyekszek jó tanítvány lenni. És hálát adok a többiekért is, nagyszerű emberek. Jó az ÚR!

Kegyelem

Szeretet és ragaszkodás van a szívemben Jézus Krisztus felé, különösen azóta, amióta a súlyát megérzetem annak, hogy mit bocsátott meg nekem. Megismertem az Urat már több, mint egy évtizede és elfogadtam Őt megváltómnak, azonban egy bűn, eltávolodás, majd a megbocsátás kegyelme új alapokra helyezte a kapcsolatom Ővele.

A középiskola befejezése után egy keresztény táborban egy igehirdetés hatására fogadtam el Krisztust Megváltómnak. Ő segített a főiskolai tanulmányaimban, mely befejezése után hamarosan házasságot kötöttem egy kedves, hívő fiúval, amely házasságból léptem ki néhány év után. Hűtlen lettem, elégedetlen, többet akaró, önző, ugyanakkor depressziós. Valamiféle meghasonlásba kerültem önmagammal is, hitemmel is, környezetemmel is, míg odáig jutottam, hogy külföldre mentem dolgozni.

Igyekeztem segíteni egy személyt ez idő alatt, akivel egy időre Isten előtti szégyenteljes kapcsolatba kerültem. Ezt hamar abbahagytam, mert éreztem, hogy helytelen. Azt azonban még nem láttam meg, hogy milyen rossz úton vagyok, otthonomtól, helyemtől távol. Minden nap vártam Isten segítségét, szavát, azonban egyre lejjebb és lejjebb csúszott az életem. Nemcsak fizikai betegségek lettek úrrá rajtam, lelkileg is egyre rosszabbul éreztem magam, folyamatos küzdelem a lelkiismeretem ellen, miközben kifelé azt mutattam, hogy rendben vagyok, a helyemen vagyok.

Egyik nap, akkor már másfél év küzdelem után, Isten megengedte megértenem az Igéjét az Mózes V. 28, 14 versén keresztül: „ha nem térsz el se jobbra, se balra azoktól az igéktől, amelyeket ma parancsolok neked.” Az volt az első szó hosszú idő után, melyet világosan értettem: hiába várok áldást az életemben, ha nem az Isten szerint való úton vezetem azt. Attól a pillanattól fogva napról napra Isten mintha egy könyvből olvasva hozta elém a bűneim, amelyeket az évek során beengedtem az életembe, melyek végül oda vezettek, hogy elhagyjam a férjem, a gyülekezetem, otthonom, hazám. Életem legnehezebb hetei voltak ezek. A bűnök súlya terhelődött rám, utáltam magam mindazért, amiket tettem, ugyanakkor az Úr Jézus szeretete minden bocsánatkérés után szinte kézzelfogható volt.

(Már hazatérve tudtam meg a szellemi hátteret, amely amögött állhatott, hogy egyszer csak megszólalt és a szívemhez beszélt az Isten Igéje, amely kettős: egy részről egy imacsoport hirdetett összejöveteleket hétről hétre Jerikó falai leomlásának példája alapján, és a hetedik héten érkeztem haza; másrészről nővérem kitartó imádsága és böjtje, amikor minden látható ellenére ragaszkodott az Isten Igéjéhez: „Lelki gyötrelmeitől megszabadulva látja őket, és megelégedett lesz.” Ézs 53,11.)

Egy másik Ige, melyet férjem helyezett a szívemre, meghatározta az akkori és attól fogva az életem a Római levélből: „Változzatok meg a ti elmétek megújulásával, hogy megértsétek mi az Isten akarata, mi az, ami Neki tetsző és tökéletes.” (Róma 12,2)

Lezártam a külföldi munkahelyemet amilyen gyorsan tudtam, és hazajöttem. Bocsánatot kértem a férjemtől első lépésben, a házasságunk azonban nem bírta ki az elmúlt évek fájdalmait, terheit és váláshoz vezetett. Azután a gyülekezet előtt megvallottam a bűneim és kértem az ő bocsánatukat is. Ekkor még a fejem értette, hogy mit kell tenni, a szívem csak fájdalmat, veszteségeket érzett. Éreztem, hogy szabadulnom kell érzelmi kötődésekből, melyek mindaddig meghatározták az életemet. Akkor azt tudtam csupán, hogy nincs visszaút, nem megyek vissza abba a függő, terhelt állapotba, amelyre rámutatott Isten, hanem átadom Neki magam, hogy megtisztítson, megszabadítson.

Így érkeztem haza néhány hónappal később. Megüresedve, lelkileg, testileg, anyagilag összetörten. Semmi más nem maradt az életemben, csak Krisztus végtelen szeretete és kegyelme, amelyet azáltal tapasztaltam, hogy megvallottam Neki bűneimet, és Ő „hű és Igaz” lévén megbocsátotta és megtisztított minden gonoszságtól. Ez azonban minden volt nekem.

A továbbiakban annak a folyamatát szeretném leírni, ahogyan az elme megújulása gyakorlatban az Igének való feltétlen engedelmességet, ennek következtében áldásokat eredményezett a darabokra esett érzelmi és fizikai valóságból.

Először is amikor olvastam, újra és újra Krisztus megbocsátásáról, akkor tudtam, sehogy máshogy nem élhetem túl, csak ha el is hiszem, hogy Ő valóban megbocsátotta és elvetette azokat. Az én érzelmeim bűntudatról, önvádról tanúskodtak, de Isten szavának hittem, nem a saját gondolataimnak.

Lelkipásztorom egy beszélgetés alkalmával Mikeás 7,7 igéjét helyezte a szívemre:

„De én az Urat várom, szabadító Istenemben reménykedem, meg is fog szabadítani Istenem.”

Tudtam, megértettem és elhittem, hogy érdemes Istenre várnom, hogy kihozzon ebből az érzelmileg és fizikailag nehéz helyzetből, melybe a bűneim következtében kerültem. Tudtam érdemes kivárnom, hogy Ő építse újjá az életemet olyan formában, ahogy Ő akarja, és nem nekem kell mennem, próbálkoznom, erőlködnöm.
Másrészről Ézsaiás könyve 54,14 beszél arról, hogy „az igazság által leszel erős”. Isten Igéje volt, és azóta is az életem tartópillére, gerincoszlopa. Isten Igéje mondta rólam, hogy olyanná teszi a lábamat mint a szarvasoké, amikor remegő térddel mentem gyülekezetbe, vajon mit gondolnak a többiek a múlt bűnei miatt; Isten Igéje bátorított, hogy „ifjúkorom szégyenét elfelejtem” (54,4) és még tovább „kétszeres szégyen és szidalom után ujjongani fognak osztályrészüknek…örökké tartó örömben lesz részük.” (Ézs 61,7) Az Ige tanított meg „nem a láthatókra nézni, hanem a láthatatlanra”, azt valóságosabbnak látni, mint ami a szemem előtt van.
Olyanná vált számomra Isten közelsége, az Ő Igéje, az imádkozás, amikor a jelenlétébe mehetek, mint a kenyér az éhezőnek, a víz a szomjazónak.

Azt ígérte: „Megteremtem ajkán a hála gyümölcsét”, valamint megtapasztaltatta, hogy „a hálaadás az én erőm.” Ekkor tudtam, tanultam, hogy mindenért hálát kell adnom, hogy legyen erőm, ha még piciny és kevés van, talán csak a kegyelem, melyet nap, mint nap megköszöntem és egy biztonságos szoba, melyben lakhatom, azért adok hálát. Aztán Ő gondot viselt a többiről, napról napra hozta elém a megannyi lehetőséget a hálaadásra: az egészségem, munkát adott, munkatársakat, barátokat, anyagi gondviselést.
„Aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele úgy, hogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megtartója, azt boldoggá teszi cselekedete.” (Jak 1,25) – tudtam nem lehet visszafordulni, ha megtapasztaltam Isten tökéletes törvényének valóságát, nem akarom elfeledni, feledékeny hallgatója lenni, hanem megcselekedni azt.

„Aki Krisztusban van új teremtés az, a régi elmúlt, és íme újjá lett minden.” (2 Kor 5,17) Újat teremtett az Isten, amikor jöttek a kísértések, a támadások, akkor ez az Ige adott biztonságot.
Mindeközben fokozatosan tanított az alázatra Isten. Csak akkor tud használni bármire, ha alázatban tarthat. „Alázzátok meg magatokat az Isten hatalmas keze alatt, és Ő majd felemel benneteket.” (Jakab 4,10) Arra vágytam, hogy olyan cserépedénye legyek, amely megüresedik önmagának, hogy Ő tudja betölteni. Voltak helyzetek, amikor próbálkoztam az én elképzelésem szerint visszaépíteni egy régi romot, vagy újat építeni. Ekkor Isten azt mondta: „Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be…” Jel 3,8 Ő adja, Ő nyitja meg előttem azt az ajtót melyen bemehetek, nekem elég csak bíznom benne és alázatban, szeretetben és hálaadásban tennem a dolgom.

Egy év elteltével Isten hű maradt az Igéjéhez, és az nem tért vissza üresen.

„A hit a remélt dolgokban való bizalom, a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.” (Zsid 11,1)

Az az imádság van bennem, hogy a hit általi dolgok valóságosabbak legyenek számomra, mint a kézzel fogható valóság. Hogy hitben járjak, és nem látásban, a kapcsolatok, szolgálat, anyagiak területén is.

Másrészt, hogy okos istentiszteletként odaszánjam a testemet, mint élő és szent áldozat, amely tetszik az Istennek.(Róm 12,1)
 

Bárányka Óvoda

„Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet." (Péld. 3,5-6)

Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ezt az Igét adta nekem az óvodával kapcsolatban. 2005 márciusában kaptam először ezt a bátorítást, mikor ez az egész óvoda-ügy elindult. Azóta rengetegszer eszembe juttatta ezt a Szent Lélek, hogy nem kell aggódnom, „csak” Istenben kell bíznom. Ennek ellenére még mindig tanulom a leckét…

Fantasztikus, hogy kézzel fogható, ahogy Isten munkálkodik itt az óvodában: átéljük a gyerekekkel együtt imádságaink meghallgatását, kéréseink beteljesülését. Annyira jó megtapasztalni, ahogy az elvetett Ige-magok elkezdenek növekedni nem csak a kisgyermekek, hanem a szüleik életében is.

Isten kegyelméből megengedi látnunk, ahogy az evangélium hirdetésének nyomán széthullott családok élete helyre áll, hogy a keresők rátalálnak a helyes útra, a békességre. Csodaként éljük meg, hogy a szerda esti imakörökön egyre többen vagyunk, akik keressük az Istennel és az egymással való közösséget.

Nem értjük, hogy a mai nehéz gazdasági helyzetben hogyan lehet, hogy Isten nem hiánnyal, hanem plusszal zárja a költségvetésünket.

Álmomban sem mertem arra gondolni, hogy valaha fogok olyan munkahelyen dolgozni, ahol (először hárman, de most hatan is) teljes egységben, szeretetben tudunk egy cél érdekében dolgozni, szolgálni Istennek. Ahol együtt tudunk imádkozni minden kedden egymásért, az óvodás gyermekekért, szüleikért. Ahol ugyanazon bibliai értékrend alapján éljük a mindennapjainkat, és ahol meg lehet beszélni a felmerülő kérdéseket anélkül, hogy bárki megharagudna.

Isten hatalmát csodáljuk, miközben az óriási hegynek tűnő nehézségeinket szép sorban megoldja. Leomlanak a falak, miközben tanulhatjuk, gyakorolhatjuk a türelmet, hitet, és megtanulhatunk egyre jobban bízni a világ Teremtőjében.

Ő az, aki annyira szeret, hogy elküldte egyetlen Fiát, Jézust, hogy megbocsáthassa bölcstelenségemet, tévedéseimet, szeretetlenségemet, türelmetlenségemet, indulataimat – bűneimet.

Ő adott mellém olyan férjet, aki mindenben segítőtársam, aki a jó és rossz napokban egyaránt kitartott mellettem.

Ő küldött angyalokat családtagok, barátok formájában, akik mellénk álltak az elviselhetetlennek tűnő csalódásainkban, fájdalmainkban, és akik Isten szeretetével bátorítottak a reménytelennek tűnő helyzetekben.
Ő tudja, hogy meddig nem betegedhet le az „egyszem” dajka nénink, és a „kétszem” óvónénink, vagy mikor van itt az ideje, hogy kapjunk egy óvodatitkárt, aki egy nagy hiányt pótol, vagy mikor üzennek nekünk, hogy alkalmazhatunk még egy óvónőt ajándék pénzből.

Ő ad nyitott ajtókat az ügyintézésekhez, szaktudást a könyveléshez, eligazodást a sűrű sötét törvények rengetegének erdejében.

Ő indítja az embereket, hogy imádkozzanak ezért a szolgálatért, Ő rendeli ki a segítőket, akik kitakarítják az imaházat a rendezvények után, akik kérés nélkül kigyomlálják a kertet, akik önzetlenül besegítenek a pénzügyi, bankos ügyeink intézésébe, akik támogatják az óvodát játékokkal, (ezek folyamatos javításával), bútorokkal, anyagiakkal; akik számítógépes, közgazdasági vagy fejlesztő-pedagódusi ismereteikkel járulnak hozzá az evangélium terjedéséhez.

Képtelen lennék mindent felsorolni, és ezt így összeszervezni, de Istent dicsőítjük azért, hogy Ő ezt kegyelméből megteszi!

„nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra…” II. Kor.4,18
„mert hitben járunk, nem látásban…” II.Kor.5,7
„az igaz ember hitből fog élni…” Gal.3,11
Ezek a legutóbbi üzenetek, amiket kaptam Istentől. Így nézek elébe a már látható (és még nem látható) nehézségeknek, kérdéseknek,( pl az óvoda-építésnek is).
Ezt kívánom Nektek is!

Áldott legyen mindezekért az ő neve!

Feketén-fehéren...

A minap egy szerény kivitelű, de annál gazdagabb tartalmú iromány került a postaládánkba. Amolyan "szórólapként" dobták be, egyszerű volt, mégis kitűnt a többi közül.

A5-ös formátumú, mindkét oldalon teleírt, mégis tetszetős, a lényegi szöveg kiemelésével pedig könnyen átolvasható volt. A címe ennek az irománynak ez volt: "Az örökkévalóságról" Életünk legfontosabb kérdését - az örökélet kérdését - tárgyalta. Leírta nekünk az Úr Jézus szavait, amit Nikodémusnak mondott, és a végén egy rövid imára is buzdított, hogy mondd ki: Jézus az én Uram, Jézus az én Megváltóm, Jézus az én gyógyítóm.

Szokatlan ez a mai színes világunkban. Amiben persze nem az a baj, hogy színes, hanem hogy túlbonyolított. Az információk halmaza között pedig elvész a lényeg!

Arra gondoltam, hogy milyen sokszor így csomagolom az evangéliumot: bonyolultan, különféle taktikák, burkolt utalások, esetleg kultúrált megjelenés mögé. Pedig az evangélium nagyon egyszerű! Isten úgy "szerkesztette" az ő "kiadványát", hogy minden ember el tudja olvasni! Feketén-fehéren - egyértelműen, egyszerűen - mégis mindent elmondott.

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen."

Istenem, segíts, hogy életemmel ne elrejtsem, hanem megmutassam az igazi kincset!

Oldalak

Feliratkozás Kezdőoldal hírcsatorna csatornájára