Májusi istentiszteletek

„Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után: Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem: Hol van a te Istened? Kiöntöm lelkemet, és arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához hangos ujjongással és hálaénekkel az ünneplő sokaságot. Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért!” 42.Zsoltár 3-6

Drága Gyülekezet, kedves Testvérek!

A fenti zsoltár jut eszembe, amikor rátok és közös istentiszteleteinkre gondolok. Magam is ki vagyok éhezve a testvéri közösségre. Ugyanakkor hálás vagyok, hogy ma is közösségben lehettem a kiscsoportommal és tapasztaltam Isten szabadítását lelkigondozói beszélgetésekben, még akkor is, ha virtuális térben valósult meg. 

Egyházunk vezetése az alábbi tájékoztatást küldte a májusi hónapot illetően. Istentiszteleteinkben ehhez (online formához) fogunk igazodni. A tanítványi kiscsoportokat viszont szeretnénk szabaddá tenni arra, hogy az imaház udvarán (rossz idő esetén az alagsori nagyteremben) találkozzanak a törvény által megszabott keretek között. Ez ügyben minden kiscsoport külön fog dönteni, hogy él-e ezzel a lehetőséggel, vagy továbbra is az online lehetőséget választja. Bízom benne, hogy Pünkösd vasárnapja egy igazi örömünnep lesz mindannyiunk számára!

Szeretettel,

Sámuel

COVID-19 útmutató gyülekezeteknek

Az MBE gyülekezeteinek

Kedves Testvérek!

2020. május 4-től a kormány a 168/2020 (IV.30.) sz. rendelettel új intézkedéseket vezetett be Magyarországon. Eszerint  Budapest és Pest megye területén a korábbi korlátozások érvényben maradnak, viszont az ország ezen kívüli területei esetében részleges nyitást engedélyez. Gyülekezeteink is várakozással tekintenek előre, hogy milyen módon élhetik meg hitüket a következő időszakban, hiszen a kormányrendelet megengedi, hogy a vallási szertartásokat megtartsuk (6 § 1.), ugyanakkor előírja a kötelező védőtávolság (1,5 m) betartását a vallási szertartásokon is (6 § 2.).

Mindennek ismeretében az egyház Operatív Tanácsa áttekintette az országban a veszélyhelyzet kapcsán kialakult körülményeket, mind a gyülekezetekben, mind az intézményrendszerünkben.

Érezzük és magunk is átéljük, hogy mennyire hiányzik a személyes közösség, a testvéri találkozás. Ugyanakkor felelősen szeretnénk segítséget adni mind a gyülekezeteink, illetve az intézmények és fenntartóik számára.

Megtárgyalva a kormány döntéseit és körültekintően figyelembe véve a veszélyhelyzet fennállását, a következő döntést hoztuk:

Az Operatív Tanács továbbra is helyesnek tartja a veszélyhelyzet alatt kialakult gyülekezeti, istentiszteleti gyakorlatokat, azaz az online istentiszteleteket és a közösségépítés kialakult módját. Nagyra becsüljük a gyülekezetek aktivitását és kreativitását ezen a területen. Mindezt várhatóan pünkösdig javasolja fenntartani az ország egész területére.

2020. május 5-én egyeztettünk az egyházkerületek elnökeivel, az Országos Tanács lelkészi és nem lelkészi képviselőivel, akikkel egyet értettünk abban, hogy kérjük a gyülekezeteket, intézményeket a fenti határozati javaslat betartására, vagyis 2020 májusában még sehol ne tartsunk személyes találkozással járó közösségi alkalmakat.

Döntésünkben a féltő szeretet van jelen. Tudjuk, hogy gyülekezeteinkben sokan vannak 65 év felett, akik számára sehol sem ajánlott közösségbe menni. Nem tudjuk a COVID-19 koronavírus-járvány alakulásának további folyamatát, ezért elővigyázatosak vagyunk, és imádkozó szeretettel gondolunk az egész közösségre. Bátorítjuk testvéreinket, hogy tartassanak könyörgések a döntéshozókért, a betegekért, az egészségügyi dolgozókért, intézményeinkért, hogy legyen erejük az ott dolgozóknak, és védelmük a lakóknak.

Az általános rendelkezésekre figyelve egyházunk Országos Tanácsa is ülést tart május utolsó hetében, és akkor hozunk újabb döntéseket. 

Megköszönve Testvéreink megértését, áldást kívánunk az egyház gyülekezeteire, minden testvérre. Ne felejtsük el megkeresni legalább telefonon azokat, akik nem tudják követni az online-istentiszteleteket. Figyeljünk oda a rászorulókra, nyújtsunk segítséget az egyedülállóknak – a szabályok pontos betartásával.

Amennyiben kérdés merül fel, az egyház elnöksége mellett a kerületek elnökei is a testvérek rendelkezésére állnak.

Budapest, 2020. május. 6.

Testvéri szeretettel:

Az MBE Elnöksége

 
 

„Menjetek ki, hívjátok el! Menj ki és hozd be!”

„Menjetek ki tehát az országutakra, és akit csak találtok, hívjátok el a menyegzőre! A szolgák ki is mentek az utakra, összegyűjtöttek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel.” Máté 22,9-10

„Menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat! A szolga aztán jelentette: Uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az úr ezt mondta a szolgájának: Menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat.” Lukács 14,21-24

Drága Gyülekezet, kedves Testvérek!

Talán sokan felkapjátok a fejeteket a fenti cím és igék láttán. Ugye viccnek szántad ezt az igét mostanra?  Hova menjünk ki, miközben hetek óta kérés szinte parancs: „maradj otthon!” Aztán hova hívjuk azokat, akikhez el sem mehetünk, mikor zárva vannak templomaink „a lakodalmas házak”?

Furcsa jelenségnek vagyunk a tanúi. Amíg nyitva voltak a templomok kevésbé voltak nyitva a szívek. Most a járvány és félelem miatt nyílnak a szívek és zárva vannak a templomok. Úgy gondolom aktuális Jézus példázata a mostani időben is. Az eredeti nyelven íródott szövegben a király útkereszteződésekhez, útvégekhez küldi a szolgáit. Emberekhez, akik nehéz döntések, választás előtt állnak. Emberekhez, akik lehetőségeik végére jutottak. Egyre több ilyen ember van és lesz körülöttünk. A kérdés az, vajon lesz aki elhívja, behozza őket? Lehet vissza kérdezel, de hova hívjam zárva a templom. Hívd fel telefonon, kérdezd meg, hogy van? Hívd el a vasárnapi istentiszteletre. Oszd meg a linket. Ilyen könnyen soha nem tudott eljönni. Egy kattintás és már „benn” is van. Oszd meg vele a hitedet, mond el ki ad neked erőt, ki veszi el a félelmeidet. Légy gyors és bátor! A mostani kegyelmi idő nem sokáig tart! Ne engedd, hogy megtévesszenek a számok az istentiszteleteink nézettsége. A mi igazi missziós mezőnk azok, akiket Isten ránk bízott, nem hívő rokonaink, barátaink, ismerőseink – nem a hívők azon tömege, akik innen is lelki táplálékhoz jutnak.

Isten azt szeretné, ha nem megtörve, lerongyolódva, hanem győztesen „zsákmánnyal” térne vissza egyháza a mostani helyzetből!

„Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, ahogyan aratáskor szoktak örülni; ahogyan vigadni szoktak, akiknek zsákmányt osztanak.” Ézsaiás 9,2

Mike Sámuel

Egy órát virrasztani Jézussal?

„Akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és így szólt tanítványaihoz: Üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, azután szomorkodni és gyötrődni kezdett. Akkor így szólt hozzájuk: Szomorú az én lelkem mindhalálig: maradjatok itt, és virrasszatok velem! Egy kissé továbbment, arcra borult, és így imádkozott: Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár; mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Amikor visszament a tanítványokhoz, alva találta őket, és így szólt Péterhez: Nem tudtatok egy órát sem virrasztani velem? Virrasszatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek: a lélek ugyan kész, de a test erőtlen.” Máté 26,36-41

Drága Gyülekeze​t!

Különös este a mai. Jézus tanítványaival elfogyasztott utolsó Páska vacsorájára emlékezünk. E vacsora végén hagyta tanítványaira és ránk az Úrvacsorát.  János hosszan leírja halála előtti „végrendeletét” evangéliumának 14-16 fejezetében. Ezen az éjszakán, mondta el értünk főpapi imáját. Aztán valami nagyon szokatlant tett. Virrasztani és imádkozni volt szokás a zsidó családoknak zárt otthonaikban. Mint az első Páska vacsorán, várva, míg az öldöklő angyal átvonul Egyiptom elsőszülöttei felett. Jézus e helyett kiment virrasztani és imádkozni tanítványaival az árulás, elfogatás és tagadás éjszakájába. Az Atya első és egyszülött Fiaként kiment magára venni mindannyiunk ítéletét és büntetését. Ebbe kért segítséget három legközelebbi tanítványától… azonban alva találta őket.

Rendhagyó imaközösségbe hívlak benneteket. Késő esti imaközösségbe. Virrasztani egy órát Jézussal ma 21 órától. Tehetitek ezt személyesen, családi körben, vagy kiscsoportban… Rátok bízom.  Imádkozzunk mindazokért, akik nincsenek még a vér oltalma alatt. Kiáltsunk az evangélium erőteljes kizendüléséért ezen a rendhagyó Húsvéton!

Mike Sámuel

Oldalak

Feliratkozás Kezdőoldal hírcsatorna csatornájára