Mit tehet a háború a halált illetően?

„Célozd meg a mennyet, és ráadásként megkapod a földet is. Célozd meg a földet, s egyik sem lesz a tiéd." C.S.Lewis

Drága Gyülekezet, kedves Testvéreim!

Mivel mottónak egy C.S.Lewis idézetet választottam, hadd folytassam egy másik idézetével, ami igen aktuális. Ő egy olyan korban írta le az alábbi sorokat, amikor nem egy járvány, hanem a II. Világháború tizedelte Európa lakosságát.

„Mit tehet a háború a halált illetően? Egész biztos, hogy nem teszi gyakoribbá, előbb vagy utóbb 100% hogy mindannyian meghalunk, a százalékarány nem növelhető. Előrébb hozhatja viszont a halálunk pillanatát, de nehezen hiszem, hogy ettől félnénk… Mindezeket figyelembe véve mégis tesz valamit a háború a halált illetően. Arra kényszerít, hogy gondoljunk rá. A háború valóságossá teszi számunkra a halált, egy olyan dologgá, amit áldásnak tartottak az első keresztyének.” C.S.Lewis

Most pedig helyettesítsük a háború szót a víruséval:

„Mit tehet a vírus a halált illetően? Egész biztos, hogy nem teszi gyakoribbá, előbb vagy utóbb 100% hogy mindannyian meghalunk, a százalékarány nem növelhető. Előrébb hozhatja viszont a halálunk pillanatát, de nehezen hiszem, hogy ettől félnénk… Mindezeket figyelembe véve mégis tesz valamit a vírus a halált illetően. Arra kényszerít, hogy gondoljunk rá. A vírus valóságossá teszi számunkra a halált, egy olyan dologgá, amit áldásnak tartottak az első keresztyének.”

Soha vissza nem térő lehetőséget kaptunk az evangélium hirdetésére egy olyan korban, amikor az emberek többet gondolnak a halálra, mint máskor. Éljünk ezzel, tegyünk bátran bizonyságot a bennünk élő reménységről.

Örömmel tapasztalom, hogy lassan minden kiscsoport kezd felzárkózni a karantén kihívásaihoz. Bátorítom azokat, akik nem járnak, de vágynak a közösséget megélni ezekben az időkben is, jelentkezzenek nálam vagy valamelyik csoportvezetőnél.

Ezen a héten újra indul a barátkozók órája online térben. Péntek este 18 órától, szombat délután 16:30-tól. A péntekire nálam (+36208860639) a szombatira Bruder Gergőnél lehet jelentkezni (+36205192693)

A vasárnapi istentisztelet idejére készítsetek kenyeret és bort az asztalotokra. Sajátos módon, de úrvacsorázni fogunk. A mostani időkben különösen fontos megtapasztalni úrvacsorai közösségben is Krisztushoz és egymáshoz tartozásunk örömét.

Szeretettel,

Sámuel

Elidegenedve, összezártan? Avagy falakat bontó kereszt!

„Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal a föld. A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk.”
46.Zsoltár 11. vers

Drága Gyülekezet, kedves Testvéreink!

A fenti igével bátorítunk és várunk benneteket a holnap délelőtti online istentiszteletre. Témánk: Elidegenedve, összezártan? Avagy falakat bontó kereszt!

Legyen nálatok Biblia, és ha kell jegyzetelési eszközök

Ne feledjétek, az óraátállítás miatt egy órával korábban kezdünk!

Örömmel tapasztalom, hogy Isten nagy erőkkel dolgozik kiscsoportjainkban. Arról is hallottam, hogy van kiscsoport, akik heti háromszor találkoznak online térben, annyira hiányzik már számukra a személyes találkozás.  Más csoport a kezdeti idegenkedés után örömmel számolt be arról, hogy soha ennyire nem nyíltak még meg egymás felé a csoport tagjai. SDG! Isten jót munkál a mostani körülmények által!

Legyetek áldottak!

 

Mike Sámuel

Gyerektábor 2020

Frissítés 03.28.: A gyerektábort lemondjuk

A kialakult helyzet várható elhúzódása miatt a gyerektábort lemondjuk.

Mivel egyrészt teljesen bizonytalan a tanév rendje, valamint, hogy a kitűzött időpontban jelentünk-e egymás számára fertőzési veszély.

 

Ebben az évben is nagy szeretettel várunk minden 7-17 év közötti, már iskolába járó gyermeket táborozni!

Időpont: 2020. június 30 - július 4 között, kedd reggeltől szombat estig

Helyszín: Kunfehértó, Ifjúsági szállás

Utazás: Busszal

Költségek: 15.000 Ft / fő április 30-ig történő jelentkezés esetén, ezt követően 20.000 Ft / fő

Jelentkezni lehet online, illetve a judit.ft [at] gmail.com email címen keresztül. Kérjük a jelentkezés megerősítését az első ötezer Ft-os részlet befizetésével. Korábbi gyakorlatnak megfelelően lehet részletekben fizetni!

A befizetéseket személyesen vagy átutalással: Dr Feketéné Dr Tóth Judit OTP számlaszámra: 11773322-01930371 – gyerektábor megjegyzéssel! táborozó nevét feltüntetve kérem!

Bármilyen kérdés esetén szívesen állok rendelkezésre, akár a fenti email címen, akár: 20/886-8572 baptifon telefonszámon!

Feketéné Judit

Heti tájékoztató

„Ha majd bezárom az eget, és nem lesz eső, vagy parancsolok a sáskáknak, hogy tarolják le a földet, vagy ha dögvészt bocsátok népemre, de megalázza magát népem, amelyet rólam neveztek el, ha imádkoznak, keresnek engem és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat.” 2Krónika 7,13-14

Drága Gyülekezet! Kedves Testvéreink!

Jó volt veletek közösségben lenni a mai napon személyesen illetve a virtuális térben.

Figyelembe véve a hazánkban és környező országokban levő fejleményeket, Kecskeméten a Város Operatív Törzsének döntéseit:

 • A héten minden zárt térben történő kiscsoportos találkozást felfüggesztünk.
 • Elmarad a hétfő esti imaközösség is – keressük a lehetőségét egy virtuális imatér létrehozásának hétfő estére. Erről majd holnap tájékoztatunk.
 • Vasárnap online istentiszteletünk lesz, bátorítunk titeket, hogy kapcsolódjatok be otthonaitokban. Legyen ez egy lehetőség a családi oltár megerősítésére, az ige családi körben való átbeszélésére és a közös imádságra.
 • Bátorítjuk a házi csoportok vezetőt, hogy a fenti ige értelmében szervezzetek ima és böjtláncot a csoport tagjaiból.
 • Legyen a mostani helyzet lehetőség, személyes ige és ima életünk fejlődésére.
 • Legyetek kreatívak és használjátok jól ki okos telefonjaitokat a testvéri kapcsolatok ápolására.

„Nagy békességük van azoknak, akik szeretik törvényedet; nem botlanak meg azok. Segítségedben reménykedem, Uram, és teljesítem parancsolataidat.” Zsoltár 119,165-166

Mike Sámuel

Kecskemét, 2020.március 15.

Kegyelem és békesség

Kedves Testvéreink és gyülekezetünk istentiszteleteit Látogatók!

Az alábbi három igeverssel kívánunk nektek kegyelmet és békességet!

„Nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, bízik az Úrban.” Zsoltár 112,7
„Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel Te benned bízik…” Ézsaiás 26,3
„Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott.” Róma 8,28

Hisszük, hogy a fenti igék a jelenleg kialakult helyzetben is igazak. Ugyanakkor szeretnénk komolyan venni a kormány és egyházunk vezetésének döntéseit a járvány megelőzésére.  Ezért az alábbiakat kérjük tőletek szeretettel:

 1. Minden krízis egyben lehetőség. Lássuk meg a rosszban a jót. Lehetőségünk van még inkább értékelni és gyakorolni a házi csoportok nyújtotta közösség áldását. Akiknek nincs házi csoportjuk, becsatlakozhatnak már meglévőkbe, vagy spontán összejöhetnek hasonló helyzetű testvérekkel. Használjuk ki ezt az időszakot és mélyítsük a családon és gyülekezeten belüli személyes kapcsolatokat.
 2. Idős testvéreinket és a betegeket, a legveszélyeztetettebbeket tisztelettel kérjük és bátorítjuk, hogy imádkozó szívvel otthonaikban kísérjék az istentiszteleti alkalmainkat.
 3. A vasárnapi istentiszteletet három elkülönített helyen: istentiszteleti tér, ifjúsági tér, illetve alagsorban tartjuk. Az istentiszteleti és ifjúsági térben levőket szeretettel kérjük, hogy a fölszinti és ifi téri mosdókat használják, az alagsorban levők pedig értelemszerűen az alagsori mosdókat. Az alagsor a garázs melletti kiskapun keresztül lesz megközelíthető.
 4. Gyerekeknek kiscsoportos foglalkozást tartunk a szokásos kistermekben.
 5. Egymás védelme érdekében kerüljük a bevett (kézfogás, ölelés, puszi) köszönési formákat.
 6. Tartsuk tiszteletben az ajtónálló szolgálatot végzők utasításait.
 7. Mindenki a saját hite, felelőssége és lelki békessége szerint szabadon döntse el, hogy eljön vagy otthon marad.
 8. Legyünk a hit, remény és szeretet emberei a körülöttünk élő emberek között!

„Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe; ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek… Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal a föld. A Seregek Ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk.” (Zsolt 46,2–4.11–12)

A Konferenciát elhalasztjuk

Istenre szomjazó Testvéreink, Barátaink!

Sajnálattal kell bejelentenünk, hogy a május 8-9-re tervezett Vertikális Gyülekezet Konferenciát 2020. szeptember 11-12-re halasztjuk. Bár mindannyian imádságos szívvel és örömmel vártuk ezt az eseményt, a kormányok óvintézkedéseit és a helyi városvezetés javaslatát figyelembe véve, ezt tartottuk felelősségteljes lépésnek.

Imádkozunk, hogy a lehető leghamarabb visszaszoruljon és megszűnjön a járvány. Ugyanerre kérünk benneteket is.

Az eddig befizetett regisztrációs díjakat teljes egészében visszautaljuk.

Köszönjük megértéseteket és további támogatásotokat.

Hisszük, hogy szeptemberben együtt kereshetjük Isten akaratát személyes és gyülekezeti életünkre nézve, és ami most elmaradt, akkor még jobb lesz!

A szervezők és házigazda gyülekezet nevében

Mike Sámuel

Oldalak

Feliratkozás Kezdőoldal hírcsatorna csatornájára