„…az egész nép egy emberként összegyűlt”

„Akkor az egész nép egy emberként összegyűlt a Vízi-kapu előtti téren, és azt mondták Ezsdrásnak, az írástudónak, hogy hozza elő Mózes törvénykönyvét, amelyet az ÚR adott Izráelnek… Ezsdrás az egész nép szeme láttára nyitotta föl a könyvet, mert az egész népnél magasabban volt. Amikor fölnyitotta, fölállt az egész nép. És amikor Ezsdrás áldotta az Urat, a nagy Istent, az egész nép fölemelt kezekkel mondta rá: Ámen! Ámen! Azután meghajoltak, és arccal a földre borultak az ÚR előtt.” Ezsdrás 8,1.5-6

Drága Gyülekezet!

Folytatódnak udvari istentiszteleteink. Nem túlozok, ha azt mondom Isten tenyerén hordja alkalmainkat. Holnapra enyhül a nagy meleg és kifejezetten üdítő időjárásunk lesz. a lelki felüdülést pedig fentről Tőle várjuk. Vajon Isten ma is érthetően és konkrétan szól az emberhez? Jöjj el és megtudod :-)

Mike Sámuel

Boldog, aki hazatalál

„Mily kedvesek a te hajlékaid, ó, Seregek Ura! Sóvárog, sőt eleped a lelkem az ÚR udvarai után. Testem és lelkem ujjongva kiált az élő Istenhez. Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahova fiókáit helyezi oltáraidnál, Seregek Ura, királyom és Istenem!” (Zsoltár 84,2-4)

„Boldog, aki hazatalál…” (Ákos)

Szeretettel hívunk és várunk gyülekezetünk első regisztráció mentes istentiszteletére „az Úr házának udvaraiba”. Célunk a közvetítés mentes istentiszteletekkel a gyülekezet hazatalálása a személyes testvéri közösséghez, azokhoz az kizárólagos forrásokhoz, amelyek éltetik a közösséget és szeretnénk visszatalálni a gyülekezeti család belső életéhez.

Mike Sámuel

"Mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen..."

„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek.” (Apostolok cselekedetei 2, 1-2)

Drága Gyülekezet!

Régen vártunk a mai napra. Biztos? Ma este kiderül :-)

Hogy végre mindnyájan együtt legyünk ugyanazon a helyen. Minden pünkösdnek ez a feltétele.

  • Mindnyájan - mennyi szeretet és befogadás árad ebből a szóból. Rajtam múlik, hogy meghallom a Szentélek hívó szavát. Engedelmességemen, hogy a mindnyájan megvalósuljon.
  • Együtt voltak - valaminek a következménye volt ez. „Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban…”
  • Ugyanazon a helyen - ezt is újra kell tanulnunk. Eddig sok otthonban és képernyő előtt voltunk együtt, most ugyanazon a helyen!

Várunk szeretettel!

Mike Sámuel

Jelentkezés gyerek táborba

Szeretettel meghívunk Téged a Bárka (napközis) Táborba!

Minden reggel 8 órától várunk a Kecskeméti Baptista Gyülekezet (Kecskemét, Szent-Györgyi Albert u. 23.) épületében és udvarán tartandó programokra: Noé történetével kapcsolatos énekek, színdarab, kiscsoportos foglalkozások, igazi bárkaépítés, akadályverseny, „vizes délután”, nagyszerű kézműves szakkörök, és még ki tudja mennyi minden vár Rád!

Időpontja : 2021. augusztus 2 (hétfő) – augusztus 6 (péntek) minden nap 8:00-16:00

Korcsoport : 6-12 éves korig (12 év feletti jelentkezőt segítőnek várjuk)

Részvételi díj :  10.000 Ft / fő (indokolt esetben 50% támogatás kérhető az űrlapon)

Jelentkezési határidő: az alábbi űrlap kitöltésével 2021. június 11. (péntek) -ig

Jelentkezni 5000 Ft befizetésével Feketéné Tóth Juditnál (tel.: 20/886-8572) személyesen vagy átutalással 11773322-01930371 bankszámlaszámon (közleménybe kérjük beírni: „napközis tábor” és a táborozók nevei) lehet.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2r6DwiJrZ8waMwUaZ4GJaufuTkoHh... A jelentkezés lezárult.

Ifitábor jelentkezés

Ebben az évben is nagy szeretettel várunk minden 13-30 év közötti fiatalt táborozni.

Időpont: 2021. július 19. és július 24. között, hétfő reggeltől szombat délutánig.

Helyszín: Mór

Költség: 23.000 forint.

Jelentkezés: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLFAikOlEtr__F3Wfmnox3SsyOH1nO...

A befizetéseket személyesen vagy átutalással lehetséges, a jelentkezőket fogjuk erről tájékoztatni a későbbiekben.

Áldott hetet kívánok mindenkinek!

Bruder Gergő

Pünkösd Zarándokünnep

122. Zsoltár

„Zarándokének. Dávidé. Örülök, ha ezt mondják nekem: Az Úr házába megyünk! Lábunk megáll kapuidban, Jeruzsálem. Jeruzsálem, te szépen épített város, részeid jól illenek egymáshoz! Oda járnak a törzsek, az Úr törzsei. Izráelnek szóló rendelkezés az, hogy ott magasztalják az Úr nevét. Mert ott állnak a bírói székek, Dávid házának székei. Kívánjatok békét Jeruzsálemnek! Legyenek boldogok, akik téged szeretnek! Legyen békesség falaidon belül, legyen boldogság palotáidban! Testvéreimért és barátaimért mondom: Békesség neked! Istenünknek, az Úrnak a házáért is jót kívánok neked!”

Drága Gyülekezet!

Pünkösd a zsidó nép Zarándokünnepe volt, amikor az ország különböző pontjáról később pedig a Római Birodalom mindenféle tartományából az istenfélő zsidóság felzarándokolt Jeruzsálembe Istent imádni, Neki hálát adni. Hihetetlen távolságokat és akadályokat győztek le a közös ünneplés érdekében. Volt, akiknek hetekig tartott az utazás, ezért sokan haza sem mentek a Páska ünnepe után, hanem Jeruzsálemben és környékén várták be Pünkösdöt, mivel az odavisszaút nem fért volna bele az időbe. 

Isten időzítései tökéletesek. Egy ilyen ünnepen töltötte ki Szentlelkét tanítványaira és az egész világra.

Vajon nekünk milyen akadályokat kell legyőznünk az Istennel és egymással való találkozás érdekében? Félelem, kényelem, elszokás, megszokás, közöny? Most, amikor két helyen fog találkozni gyülekezetünk (az Imaházban és Alsóörsön) ott van-e bennünk a mindent elsöprő szomjúság és vágyakozás Szentlélekisten után? Azért imádkozunk és szomjazunk, hogy mindkét helyen áradjon a Lélek és tapasztaljuk meg azt, amit egyedül Ő tud elvégezni bennünk és általunk mindazokban, aki most még nem Krisztus tanítványai.

Mike Sámuel

Egyházkerületi Családi Nap

Különleges kapcsolatépítő lehetőség a hosszú bezártság után:
Egyházkerületi Családi Nap Soltvadkerten :-)

Jelentkezés

Oldalak

Feliratkozás Kezdőoldal hírcsatorna csatornájára